Achiziția pentru „Infrastructură Virtualizare”, organizată de Compania Administrația Porturilor Maritime SA, în atenția CNSC. Ce decizii au fost dictate?

  • Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a adoptat decizia nr.16/C5/3403 din 04.01.2024 la contestația înaintată de Synotech Global Services România SRL privind rezultatul evaluării propunerilor tehnice si financiare, emise de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, în cadrul procedurii de licitație deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziții publice având ca obiect „Infrastructură Virtualizare”
  • Consiliul a decis să respingă excepția privind tardivitatea contestației, invocată de intervenient și să respingă ca nefondată, contestația formulată de Synotech Global Services România SRL, în contradictoriu cu Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, în calitate de entitate contractantă
  • Totodată a admis, în parte, cererea de intervenție formulată de ETA2U SRL
  • Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate
 

 
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a adoptat decizia nr.16/C5/3403 din 04.01.2024 la contestația nr. 8348/04.12.2023, înaintată de Synotech Global Services România SRL, în calitate de lider al Asocierii Synotech Global Services România SRL – GBC Exim SRL, cu sediul în municipiul București, str. Știrbei Vodă 104-106, sector 1, reprezentată legal prin Veronica Pîrvu – reprezentant împuternicit, împotriva Raportului Procedurii nr. 48086/20.11.2023, a comunicării nr. 48089/20.11.2023, inclusiv a procesului-verbal 6 nr. 1865/SAP/02.11.2023 privind evaluarea propunerilor tehnice și a procesului-verbal 8 nr. 1865/SAP/07.11.2023 privind rezultatul evaluării propunerilor tehnice si financiare, emise de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, în cadrul procedurii de licitație deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziții publice având ca obiect „Infrastructură Virtualizare”, cod CPV Principal: 48822000-6 Servere pentru calculatoare (Rev.2).
Licitația a fost inițiată prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. CN1058582/19.08.2023.

Contestatoare, Synotech Global Services România SRL a solicitat: anularea, ca nelegale și netemeinice, a Raportului Procedurii nr. 48086/20.11.2023, a Comunicării rezultatului aferent anunțului de participare CN1058582/19.08.2023 nr. 48089/20.11.2023, inclusiv a Procesului-Verbal 6 nr. 18651SAP/02.11.2023 privind evaluarea propunerilor tehnice și a Procesului-Verbal 8 nr. 1865/SAP/07.11.2023 privind rezultatul evaluării propunerilor tehnice și financiare, strict în ceea ce privește declararea, ca admisibilă și câștigătoare a ofertei societății ETA2U SRL, a comunicării privind rezultatului procedurii adresat societății declarate câștigătoare, precum și a tuturor celorlalte acte conexe și/sau subsecvente acestora prin care a fost declarată admisibilă și câștigătoare oferta operatorului economic ETA2U SRL; ca o consecință a anularii Actelor Atacate, să se dispună obligarea entității contractante să întreprindă următoarele măsuri de remediere: Reevaluarea ofertei operatorului economic declarat câștigător ETA2U SRL, cu stricta respectare a prevederilor documentației de atribuire și a dispozițiilor Legii nr. 99/2016, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 99/2016, precum și a tuturor celorlalte prevederi legale incidente în materie și aplicabile procedurii de atribuire; În urma reevaluării dispuse conform celor solicitate anterior, să constate că oferta operatorului economic declarat câștigător ETA2U SRL este neconformă, întrucât nu îndeplinește cerințele minime și obligatorii impuse prin documentația de atribuire; Să se emită un nou raport al procedurii de atribuire prin care să se constate că oferta ETA2U SRL este neconformă, urmând ca oferta asocierii să fie desemnată câștigătoare prin stricta aplicare a criteriului de atribuire impus prin documentația de atribuire; În conformitate cu prevederile art. 26 alin (7) din Legea nr. 101/2016, să dispună anularea procedurii de atribuire, în condițiile în care se va considera că nu mai pot fi dispuse masuri de remediere care să permită continuarea legală a procedurii de atribuire; Acordarea accesului la dosarul cauzei, conform art. 19 din Legea nr. 101/2016 și obligarea entității contractante la suportarea cheltuielilor de judecată pe care le va efectua în prezenta cauză.

Prin cererea de intervenție voluntară (accesorie) în favoarea autorității contractante nr. 556/12.12.2023, înregistrată la CNSC cu nr. 67743/12.12.2023, ETA2U SRL, cu sediul în municipiul Timișoara, str. Gheorghe Dima nr. 1, județul Timiș,  reprezentată prin administrator Lucaciu Romulus, ofertant clasat pe primul loc în cadrul procedurii de atribuire, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, coroborate cu art. 61 alin. (3) și următoarele din Codul de procedura civilă, a solicitat Consiliului să dispună admiterea în principiu a cererii de intervenție voluntară și, pe cale de consecință, respingerea contestației astfel: pe cale de excepție, ca tardivă, prin raportare la prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016, iar pe fondul cauzei, ca nefondată și netemeinică, precum și constatarea legalității actelor atacate prin intermediul contestației și menținerea acestora, respectiv a declarării ofertei depusă de ETA2U SRL ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție publică.

Contestația și cererea de intervenție au fost soluționate în condițiile prevăzute la art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2016.

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis să respingă excepția privind tardivitatea contestației, invocată de intervenient și să respingă ca nefondată, contestația formulată de Synotech Global Services România SRL, în contradictoriu cu Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, în calitate de entitate contractantă.

Totodată, CNSC a admis, în parte, cererea de intervenție formulată de ETA2U SRL.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate.

 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Decizie CNSC CNAPMC SA obligată să remedieze documentația pentru atribuirea sistemului informatic integrat de management și raportare managerială
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Licitația pentru pază la locațiile Drumuri Județene Constanța SA, contestată la CNSC!

18 Apr 2024 374

CNSC, decizie care vizează DGASPC Snow Clean SRL continuă să câștige contracte la instituțiile subordonate Consiliului Județean Constanța! (DOCUMENT)

18 Apr 2024 472

Licitația pentru furnizarea și montarea sistemului de acostare cu geamanduri multiple în Portul Constanța, contestat la CNSC

08 Apr 2024 606

Decizii O licitație care viza suplimentarea stocului de echipamente utilizate în mentenanță la CNE Cernavodă, contestată la CNSC!

08 Apr 2024 419

Decizie CNSC O licitație organizată Serviciul de Ambulanță Județean Constanța pentru furnizare de materiale sanitare a fost contestată!

07 Apr 2024 470

CNSC a decis Licitația pentru sistemul informatic al Portului Constanța contestată de afaceriștii de la Software Imagination & Vision!

02 Apr 2024 459

Decizie obligatorie Proiectarea și execuția sistemului video de monitorizare a traficului în comuna Amzacea din județul Constanţa, contestate la CNSC!

31 Mar 2024 931

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins contestația depusă de firma familiei directorului RAR, Marian Butnaru! Despre ce este vorba?

30 Mar 2024 604

Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, reclamat la CNSC. Este vizată o licitație pentru materiale sanitare. S-a dictat modificarea documentației de atribuire!

30 Mar 2024 542

Compania afaceristului Dragomir a contestat licitația pentru execuția străzilor Primăria Hârșova învinsă la Consiliul de Soluționare a Cotestațiilor!

29 Mar 2024 537

Licitație organizată de primăria Valea Nucarilor pentru infrastructura rutieră din satul Agighiol, contestată la CNSC

27 Mar 2024 405

Decizie CNSC Software Imagination & Vision SRL a contestat o licitație organizată de Portul Constanța!

27 Mar 2024 466

Justiție Constanța Soluție definitivă în procesul dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea și două firme

25 Mar 2024 665

Licitație organizată de Consiliul Județean Tulcea, contestată la CNSC. Ce decizii au fost dictate?

18 Mar 2024 420

Decizii CNSC Licitația pentru achiziția de materiale sanitare organizată de Spitalul de Boli Infecțioase, contestată

16 Mar 2024 609