Actualitate

Acționarii Electrica SA s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară. Ce decizii s-au luat


Electrica informeaza ca in data de 27 aprilie 2018 a avut loc la sediul Electrica din Bucuresti, incepand cu ora 10:05, ora Romaniei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electrica, respectiv, incepand cu ora 12:20, ora Romaniei, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care au fost legal si statutar constituite la prima convocare.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondenta, actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 28 martie 2018, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 79,633% din totalul drepturilor de vot si de 78,047% din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de Cristian Busu, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actionarii Electrica au aprobat cu majoritatea voturilor (cel putin 50%+1) exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, urmatoarele puncte:

1. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, pe baza Raportului Anual Individual al Administratorilor aferent anului 2017 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale individuale ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017.

2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, pe baza Raportului Anual Consolidat al Administratorilor aferent anului 2017 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017.

3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie al Electrica privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2017, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 245.370.004 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 0,7237 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 22 iunie 2018, asa cum sunt acestea prevazute in nota prezentata actionarilor.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Electrica pentru exercitiul financiar 2017.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2018, la nivel individual.

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2018, la nivel consolidat.

8. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Energetice ELECTRICA SA, prin metoda votului cumulativ.

In acest sens, actionarii au hotarat alegerea urmatorilor membri prin metoda votului cumulativ:

- Elena Doina Dascalu
- Gicu Iorga
- Ramona Ungur
- Valentin Radu
- Arielle Malard De Rothschild
- Bogdan George Iliescu
- Willem Jan Antoon Henri Schoeber

Sunt considerati revocati urmatorii membri ai Consiliului de Administratie: dl. Cristian Busu si dl. Pedro Mielgo Alvarez. Acestia nu au fost confirmati ca urmare a aplicarii metodei votului cumulativ, mandatul lor incetand pe cale de consecinta la data prezentei AGOA.

9. Stabilirea duratei mandatului membrilor alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioada de 4 (patru) ani.

10. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei in vederea semnarii, in numele societatii, a contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie.

11. Stabilirea datei de 08 iunie 2018 ca data de inregistrare, data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, in conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

12. Stabilirea datei de 07 iunie 2018 ca ex date, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Electrica.

13. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretarului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGOA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGOA conform legii.

Totodata, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a respins urmatorul punct:

7. Aprobarea numirii in calitate de auditor financiar al Electrica a DELOITTE AUDIT S.R.L., societate cu raspundere limitata infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Sos. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/6775/1995, cod unic de inregistrare (CUI) 7756924, avand autorizatia nr. 25, emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania la data de 25.06.2001, precum si stabilirea duratei contractului de audit financiar la 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2018, 2019 si 2020.

In cazul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondenta, actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 28 martie 2018, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 75,608% din totalul drepturilor de vot si de 74,102% din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de Cristian Busu, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actionarii Electrica au respins urmatorul punct:

1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al Societatii in Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, West Wing, etaj 6, Sector 1, Romania. La punctul de lucru nou infiintat, Societatea va desfasura activitati conform obiectului de activitate al Societatii.

Totodata, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a aprobat cu majoritatea voturilor (cel putin 50%+1) exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, urmatorul punct:

2. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretarului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate cerut(a) de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Cum a soluționat Înalta Curte de Casație și Justiție litigiul dintre Energetica Electrica SA și Consiliul Concurenței

18 Apr 2019 271

De la ce a pornit incendiul care a distrus mare parte din Catedrala Notre-Dame din Paris. Câți bani au fost strânși din donații pentru refacerea monumentului

18 Apr 2019 634

Contract atribuit prin negociere directă Unitatea Militară 02154 Constanţa şi CEZ Vânzare au semnat (document)

15 Apr 2019 569

Mai mulți abonați fără apă caldă în Constanţa

08 Apr 2019 562

Contract semnat de Enel Energie SA cu CERONAV. Ce valoare are (document)

06 Apr 2019 700

Cine va furniza energie electrică către locaţiile permanente ale Primăriei Constanţa (document)

02 Apr 2019 579

Furnizarea agentului termic către abonați din Constanța, afectată de întreruperea energiei electrice. Ce zonă este vizată

26 Mar 2019 857

Ce companie va furniza energie electrică Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța (document)

23 Mar 2019 360

Ce societate va furniza energie electrică Sanatoriului Balnear din Mangalia (document)

16 Mar 2019 574

E-Distribuţie Dobrogea întrerupe furnizarea energiei electrice pentru efectuarea unor lucrări în județul Constanța! Vezi dacă ești afectat

12 Mar 2019 699

O avarie E-Distribuție Dobrogea va opri furnizarea energiei termice. Ce zone vor fi afectate

11 Mar 2019 1262

O avarie ENEL întrerupe furnizarea energiei termice în Constanța. Ce străzi sunt afectate

11 Mar 2019 982

O avarie a ​E- Distribuție Dobrogea va afecta furnizarea apei calde și căldurii către abonați din Constanța. Ce zonă va fi afectată

11 Mar 2019 915

Programele Casa Verde, Rabla şi Rabla Plus vor funcţiona şi în 2019. Ce proiect vizează Ministerul Mediului (document)

01 Mar 2019 840

E-Distribuţie Dobrogea întrerupe furnizarea energiei electrice pentru efectuarea unor lucrări în județul Constanța! Vezi dacă ești afectat

22 Feb 2019 699