Actualitate

Ce a decis Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu privire la plângerea Consal Trade împotriva CN APM Constanţa

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a soluţionat contestaţia depusă de Consal Trade SRL cu privire la rezultatul unei licitaţii organizate de CN APM Constanţa. Astfel, pe 29 iulie 2019, CNSC a respins contestaţia depusă de societate.
 
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea decizie:
„Decizie nr. 1262/C11/1393. Data: 29.07.2019. Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 26968/15.07.2019, formulată de Consal Trade SRL, cu sediul social în Giurgiu, reprezentată legal de Ștefan Silvian, în calitate de administrator, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, organizată de Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA, cu sediul în Constanţa, incinta Port, Gara Maritimă, judeţul Constanţa, în calitate de autoritate contractantă, organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii de prevenire şi stingere a incendiilor şi intervenţie în situaţii de urgenţă la obiectivele CN APM SA Constanţa din incinta portului Constanţa”, s-a solicitat: anularea rezultatului procedurii; anularea adresei nr. 27161/09.07.2019, prin care a fost comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică; anularea raportului procedurii nr. 27159/09.07.2019; obligarea autorităţii contractante la continuarea (reluarea) procedurii de atribuire a contractului privind „Servicii de prevenire şi stingere a incendiilor şi intervenţie în situaţii de urgenţă la obiectivele CN APM SA Constanţa din incinta portului Constanţa”, prin evaluarea ofertei Consal Trade SRL în raport cu documentaţia de atribuire şi de legislaţia aplicabilă, pornind de la constatarea că oferta tehnică a Consal Trade SRL îndeplineşte cerinţele de calificare prevăzute în caietul de sarcini”. Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
 
Pentru aceste motive, în baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar, Consiliul a decis respingerea, pentru neconstituirea cauţiunii, contestaţia formulată de Consal Trade SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA. Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părţile cauzei, respectiv de la data luării la cunoştinţă de către alte persoane vătămate.
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Toate loturile licitaţiei organizate de CJC, contestate Încă un an fără corn şi lapte pentru elevii şi preşcolarii din învăţământul primar şi gimnazial de stat din judeţul Constanţa (document)

23 Sep 2019 809

Licitație organizată prin Bursa Română de Mărfuri - Sucursala Constanța, contestată la CNSC. Detalii

12 Sep 2019 666

Ce a hotărât CNSC după contestația Navtron SRL privind licitația organizată de Direcția Hidrografică Constanța

11 Sep 2019 397

Achiziție a Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, contestată de SGPI Security Force SRL la CNSC. Ce a decis consiliul

31 Aug 2019 433

Rezultatul unei proceduri organizate de Primăria Băneasa pentru „Modernizarea și extinderea iluminatului public“, contestat. Ce hotărâre a luat CNSC

31 Aug 2019 465

CNSC le-a respins cererea. ABC Val cheamă în judecată Primăria Cernavodă. Litigiul - contractul de modernizare a stadionului din localitate

26 Aug 2019 769

Unitatea Militară 02022 Constanţa, reclamată la CNSC. Ce motiv a invocat societatea contestatoare

15 Aug 2019 367

Primăria Cernavodă, obligată de CNSC să atribuie contractul de modernizare a stadionului „Ideal“ societăţii SC General Concrete Cernavodă SRL

15 Aug 2019 1102

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, obligat să modifice specificaţiile la o licitaţie. Despre ce este vorba

24 Jul 2019 614

Ralverti Star a reclamat Primăria Constanţa la CNSC. Contestaţia i-a fost admisă

23 Jul 2019 802

Licitaţia organizată de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis“ naşte suspiciuni. Ce s-a întâmplat

10 Jul 2019 907

Dispute pe o licitaţie organizată de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral. Care sunt părţile implicate. Despre ce este vorba

10 Jul 2019 1085

Damen contestă licitația de corvete

09 Jul 2019 772

O societate a contestat rezultatul unei licitații organizate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa

09 Jul 2019 803

Gemini Trade DDD a reclamat Spitalul Judeţean Constanţa la CNSC. Ce a decis Consiliul

01 Jul 2019 1071