Actualitate

Le-au fost retrase licenţele. Agenţii de turism celebre din Constanţa, pe „lista neagră“ publicată de ANT! (document)Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT) a anunţat retragerea, în vederea radierii din oficiu, a licenţelor de turism emise operatorilor economici care nu au prezentat poliţa valabilă de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau al falimentului agenţiei de turism. De la data publicării respectivei note de informare, operatorii economici care figurează pe listă nu mai pot desfăşura activităţi specifice agenţiilor de turism.
 
Motivele care stau la baza acestei decizii a ANT sunt următoarele: 
  1. Potrivit art. 10, alin. (5) din HG nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi a brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare, „este interzisă desfăşurarea de activităţi turistice specifice agenţiilor de turism de către operatorii economici cu licenţa de turism expirată sau fără deţinerea poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau al falimentului agenţiei de turism”.
  2. Potrivit art. 14, alin. (1), lit. a). din HG nr.  1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi a brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare, „licenţa de turism şi anexa la aceasta se retrag de către personalul cu atribuţii de control din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în cazul ofertării, comercializării serviciilor/pachetelor de servicii turistice fără respectarea reglementărilor legale în vigoare”.
  3. Direcţia Generală Control şi Autorizare Turism din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism a notificat pentru a doua oară toţi operatorii economici care nu au făcut dovada poliţei de asigurare valabile, prin scrisoare personalizată recomandată - cu nr. 1386/23.08.2016 - şi prin publicarea conţinutului notificării şi a listei agenţiilor de turism notificate.
  4. Măsura de retragere în vederea radierii din oficiu a licenţelor de turism emise operatorilor economici în cauză asigură întărirea disciplinei privind comercializarea pachetelor de servicii turistice şi totodată protecţie persoanelor fizice şi juridice contractante. 
Pe lista agenţiilor de turism pentru care s-a procedat la retragerea în vederea radierii din oficiu a licenţelor de turism acordate se regăsesc mai multe societăţi din Constanţa. Acestea sunt: SC Mareea Comtur SRL, SC Litoral SA, SC Neptun-Olimp SA, SC Triumph Comtur SRL, SC Mamaia SA, SC Aurora Mamaia SRL, SC Latina SRL, SC Mistral Voyages SRL, SC Zeit Company SRL, SC Martin Resorts SRL, SC Softex Trade SRL, SC Regent Tour Constanţa SRL, SC Stella Holiday SRL, SC Ro-Tur Travel Agency SRL, SC Paradis Tours SRL, SC Sun Paradise SRL, SC City Travel SRL, SC Euroinvest Tour SRL, SC Codrul SRL, SC Auralife SRL, SC Xtel Marketing Grup SRL, SC Mapamond D.S. Travel SRL, SC Imotour Travel SRL, SC Melmaris Art SRL, SC Agenţia de Turism Bulevard SRL, SC Yan City Company SRL, SC C&S Virtual Voyage SRL, SC GO2HOLIDAY RO SRL, SC Irra Magic Zone SRL, SC Royal Voyages SRL, SC Histria Travel SRL, SC Kirvad General SRL, SC Latina-Itineraires SRL, SC Full Moon Consulting SRL, SC Saphiretour SRL, SC Lian Serv SRL, SC Pai-Carmen Tour SRL, SC Sempre Viaggi Tour SRL, SC Almara Management SRL, SC Fanfara Relaţii Publice SRL, SC Play Travel SRL, SC New Era Travel SRL, SC Black Sea Development SRL, SC Ralubia Travel SRL, SC Blasor Group SRL, SC Fifth Avenue Star Inc SRL, SC Expert Euro Curs SRL, SC Airtours SRL, SC Adagio Travel SRL, SC Travel Plus 2015 SRL, SC Andy Travel Pro SRL, SC Tigitrans SA şi SC Sind România SRL.
 
Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă, astăzi, primele zece agenţii de turism din Constanţa aflate pe lista publicată de ANT.
 
Cu sediul social în Deva, strada Avram Iancu, Mareea Comtur SRL a fost înfiinţată în 1998. Stare firmă: insolvenţă, sub incidenţa Legii nr. 85/2014. Capital social subscris, de 6.400 de lei, integral vărsat, este compus din 640 de părţi sociale. Societatea este controlată de Alina Carmen Dinu, născută pe 2.04.1965, în Timişoara, cu 10% din capitalul social, Radu Adrian Farcaş, născut pe 22.06.1972, în Cluj-Napoca, cu 10% din capitalul social, şi Marius Usturoiu, născut pe 23.04.1971, în Simeria, Hunedoara, cu 80% din capitalul social. Administrator judiciar provizoriu este Expert Insolvenţă SPRL. În Constanţa, societatea are deschis un punct de lucru în complexul hotelier Mercur-Minerva.
 
Litoral SA are sediul în staţiunea Mamaia, Vila 26. Firma a fost fondată în anul 1991 şi are un capital social subscris de 230.007,96 de lei, integral vărsat, compus din 589.764 de acţiuni. Societatea este deţinută de Ministerul Economiei, cu 82,2732482824% din capitalul social, şi Listă Persoane Fizice şi Juridice, cu 17,7267517176% din capitalul social. Persoane împuternicite sunt Daniela Florentina Mastromarino - director general, Ion Şandru - membru în CA, Veronica Dănuţa Georgescu - membru în CA.
 
Cu sediul în Neptun, Neptun-Olimp SA a fost înmatriculată în anul 1991. Capitalul social subscris, de 7.331.528,6 lei, integral vărsat, este compus din 73.315.286 de acţiuni. Acţionari Persoane Juridice sunt S.I.F. Transilvania SA, cu 41,1848% din capitalul social, Ministerul Economiei, cu 52,21558% din capitalul social, şi Asociaţi Listă, cu 6,5996% din capitalul social. Persoane împuternicite sunt Mihail Voicu – membru în CA, Dragoş Călin - membru CA, Oana Popa-Şerbu - administrator, Ramona Zena Petcu – preşedinte CA, Cătălin Mihail Caracostea - director general şi Elena Stroe – administrator.
 
Triumph Comtur SRL are sediul social în Mamaia, Hotel Parc, fiind înmatriculată în 1994. Capitalul social subscris, de 120.000 de lei, integral vărsat, este compus din 12.000 de părţi sociale. Societatea este controlată de Aurel Butnaru, născut pe 18.05.1947, în Valea Seacă, jud. Constanţa, şi Florin Butnaru, născut pe 8.12.1980, în Constanţa. Fiecare asociat deţine 50% din capitalul social. Cei doi asociaţi sunt şi administratorii societăţii.
 
Înmatriculată în 1991, Mamaia SA are sediul social în Mamaia, Vila 26. Capitalul social subscris, de 10.539.674,8 lei, integral vărsat, este compus din 105.396.748 de acţiuni. Societatea este controlată de Ministerul Economiei, cu 96,5679851905% din capitalul social, Listă Acţionari, cu 3,3841224399% din capitalul social, Constantin Gheorghiu şi Ioan Dumirescu, cu 0,0478923695% din capitalul social. Persoane împuternicite sunt Liliana Filipescu, Gabriela Liliana Bucur, Mariana-Ancuţa Ion - director general, Florentina-Marilena Ioan - administrator, Stelian Samson - administrator, Daniela-Florentina Mastromarino – preşedintele CA.
 
Aurora Mamaia SRL a fost înmatriculată în anul 1991 şi are sediul social în Mamaia, hotel Aurora. Capitalul social subscris, de 200.000 de lei, integral vărsat, este compus din 20.000 de părţi sociale. Firma este controlată de Agiacai Subhie şi Mambet Meriem, fiecare cu 50% din capitalul social. De administrarea societăţii se ocupă Mambet Iuksel - director general şi Mambet Meriem.
 
Martin Resorts SRL a fost înmatriculată în anul 2006 şi are sediul social în municipiul Constanţa, staţiunea Mamaia, staţie pornire Telegondola - c1, zona hotel Perla. Capitalul social subscris, de 500 de lei, integral vărsat, este compus din 50 de părţi sociale. Asociaţi persoane fizice sunt Corina Martin, cu 40% din capitalul social, şi Caliopi Bucăţică, cu 60% din capitalul social. Administratorul societăţii este Corina Martin.
 
Cu un capital social subscris de 250.000 de lei, integral vărsat, compus din 2.500 de părţi sociale nominative, Latina SRL are sediul social în municipiul Constanţa, bulevardul Ferdinand. Societatea, înfiinţată în 1995, este în faliment, sub incidenţa Legii nr. 85/2014. Asociaţii societăţii sunt: Asociaţia Club Vacances Modernes, cu sediul în Franţa, cu 16% din capitalul social, Gilles Alain Patassi, născut pe 16.04.1954, în Audun Le Tiche, cu 17% din capitalul social, Alfred Belardi, născut pe 15.05.1958, în Villerupt, cu 17% din capitalul social, Vasile Pacea, născut pe 9.11.1939, în Ezibei, Bulgaria, cu 16% din capitalul social, Dorel Glăvan, născut pe 16.11.1952, în Bucureşti, cu 17% din capitalul social, şi Cornel Ciucu, născut pe 15.02.1955, în Constanţa, cu 17% din capitalul social. Lichidator judiciar este Crişan Daniela CII.
 
Mistral Voyage SRL a fost fondată în 1993 şi are sediul social în municipiul Constanţa, strada Spiru Haret. Stare firmă - reorganizare judiciară, sub incidenţa Legii nr. 85/2006. Capitalul social subscris, de 250.200 de lei, integral vărsat, este compus din 25.020 de părţi sociale. Asociaţi persoane fizice sunt Teodor Gabriel Florescu, născut pe 12.10.1962, în Râmnicu Vâlcea, şi Dumitru Martin, născut pe 16.10.1960, în Oraviţa, Caraş-Severin. Fiecare asociat deţine 50% din capitalul social. Curator special este Oprică Istudor, iar administrator judiciar este Dăscălescu & Co SPRL. În iunie 2008, asociaţii societăţii, Dumitru Martin şi Corina Martin, au decis cooptarea SC Touring Eurolines SA. Corina Martin a cesionat către SC Touring Eurolines SA 12.510 părţi sociale, iar Dumitru Martin - 25.019 părţi sociale. În urma cooptării, asociaţi în Mistral Voyage SRL au devenit Dumitru Martin şi SC Touring Eurolines SA. În acelaşi an, în luna septembrie, cei doi asociaţi, SC Touring Eurolines SA şi Dumitru Martin, au decis cooptarea în Mistral Voyage SRL a Corinei Martin, iar Touring Eurolines SA s-a retras, cesionând părţile sociale deţinute în felul următor: 12.510 părţi sociale către Corina Martin şi 12.509 părţi sociale către Dumitru Martin. Altă modificare în acţionariatul societăţii a avut loc în luna octombrie 2008, când cei doi asociaţi, Dumitru şi Corina Martin, au decis cooptarea ca asociat a lui Teodor Gabriel Florescu. Dumitru Martin şi Corina Martin i-au cesionat noului asociat câte 6.255 de părţi sociale. În urma modificărilor intervenite, participarea la beneficii şi pierderi era următoarea: Teodor Gabriel Florescu - 50% din capitalul social, iar Corina şi Dumitru Martin - câte 25%. O altă modificare în structura acţionariatului societăţii Mistral Voyage SRL a avut loc în luna mai 2010. Corina Martin s-a retras din societate, cesionându-şi cele 6.255 de părţi sociale către Dumitru Martin.
 
Zeit Company SRL a fost înfiinţată în anul 1993 şi are sediul social în municipiul Constanţa, strada Cuza Vodă. Capitalul social subscris, de 200 de lei, integral vărsat, este compus din 21 de părţi sociale. Asociaţi persoane fizice sunt Cristian Gelu Tudoran, născut pe 1.09.1965, în Constanţa, cu 45% din capitalul social, şi Rodica Jeana Tudoran, născută pe 17.02.1940, în Băneasa, cu 55% din capitalul social. Persoană împuternicită este Rodica Jeana Tudoran.
 
În secţiunea „Documente” puteţi consulta lista agenţiilor de turism pentru care s-a procedat la retragerea în vederea radierii din oficiu a licenţelor de turism.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Lia Savonea a fost aleasă preşedintele CSM. A judecat Dosarul Retrocedărilor şi a condamnat definitiv un fost şef al Gărzii Financiare Constanţa

13 Dec 2018 603

Accident rutier pe drumul național dintre Constanţa și Hârșova. O mașină a derapat într-un șant

10 Dec 2018 318

Ziua internațională pentru eliminarea totală a armelor nucleare, marcată pe 26 septembrie

26 Sep 2018 376

Printre asociaţi, fostul partener al lui Giurgiucanu Blue Bike Development SRL, răspuns negativ de la Primăria Constanţa

21 Aug 2018 630

Mii de sancțiuni au fost aplicate într-o singură zi de polițiști. Mai mulți șoferi au rămas fără permis de conducere

25 Jul 2018 286

Două magazine din City Park Mall Constanţa vor suferi modificări

04 Jul 2018 2022

Declarație tranșantă a ministrului Fifor, în cadrul evenimentului “Black Sea and Balkans Security Forum“, desfășurat la Mamaia

16 Jun 2018 899

Condamnarea momentului la Constanţa! În dosar, Petre Geamănu, supranumit „Împăratul Lumii“, a fost audiat la DNA

26 Apr 2018 1381

Imagini de la eveniment Derby-ul județului. Rugbyştii de la CS Năvodari au câştigat meciul din deplasare cu Tomitanii Constanţa (galerie foto+video)

31 Mar 2018 2462

TIR proiectat în șanț din cauza viscolului, pe Autostrada Soarelui (video)

28 Feb 2018 874

TIR proiectat în șanț pe Autostrada A2 din cauza viscolului

26 Feb 2018 843

Audit al Curţii de Conturi pentru anul 2016 Brandul turistic naţional, promovat prin plăţi nelegale. Ce spune Anca Nedea, fostul preşedinte al ANT (document)

22 Feb 2018 2014

Simona Halep și Andrei Pavel, alături de Spider-Man, Thor și Ant-Man în Australia

13 Jan 2018 2126

Apel la transparenţă De la cine a achiziţionat servicii de registratură Autoritatea Naţională pentru Turism (document)

13 Jan 2018 6465

Apel la transparență De la cine a achiziționat Autoritatea Națională pentru Turism polițe de asigurare CASCO (document)

24 Dec 2017 6848

Apel la transparenţă Autoritatea Naţională pentru Turism a achiziţionat servicii tipografice de la SC Alcor Edimpex SRL (document)

15 Dec 2017 2053

Apel la transparenţă Autoritatea Naţională pentru Turism a achiziţionat de la The Department SRL servicii de traducere (document)

08 Dec 2017 1215

De la cine a achiziționat Autoritatea Națională pentru Turism servicii de mentenanță pentru programul de contabilitate (document)

02 Dec 2017 1838

Mesaj tranșant al deputatului liberal Bogdan Huțucă Nu îi permitem cuplului Dragnea-Tăriceanu să vorbească în numele parlamentarilor PNL

29 Nov 2017 838

Apel la transparenţă Autoritatea Naţională pentru Turism a achiziţionat de la ITG Online SRL laptopuri şi imprimante (document)

24 Nov 2017 1715

Apel la transparenţă SC Ad Libri SRL a oferit servicii tipografice Autorităţii Naţionale pentru Turism (document)

17 Nov 2017 1846

Apel la transparenţă SC Sothis Print SRL i-a furnizat Autorităţii Naţionale pentru Turism servicii tipografice (document)

10 Nov 2017 1592

Apel la transparenţă Autoritatea Naţională pentru Turism a achiziţionat de la SC Détente Consultants SRL servicii de consultanţă (document)

03 Nov 2017 1574

Carmen Dan, plângere la DIICOT

30 Oct 2017 1038

Apel la transparență Autoritatea Națională pentru Turism a achiziționat servicii de curățenie de la SC As General Cleaning SRL (document)

27 Oct 2017 1971

Apel la transparență De la cine a achiziționat Autoritatea Națională pentru Turism servicii legislative (document)

20 Oct 2017 1965

Apel la transparenţă Autoritatea Naţională pentru Turism a achiziţionat anvelope de la SC Auto Space SRL (document)

13 Oct 2017 2565

Autoritatea Naţională pentru Turism a achiziţionat servicii Casco pentru autoturisme de la o firmă din Bucureşti (document)

06 Oct 2017 2052

Apel la transparenţă Amma Print SRL a tipărit broşuri de promovare a României pentru Autoritatea Naţională pentru Turism (document)

29 Sep 2017 2078

Apel la transparenţă Agenţia Naţională pentru Turism a achiziţionat computere portabile de la SC Tryamm Net SRL, firmă din Constanţa (document)

22 Sep 2017 2029

Apel la transparenţă Networld IT&C a oferit consultanţă IT Autorităţii Naţionale pentru Turism (document)

15 Sep 2017 1396

Apel la transparenţă Asigurări RCA pentru 25 de autoturisme ale ANT, încheiate la SC Lakoli Broker de Asigurare SRL (document)

01 Sep 2017 1511

Apel la transparenţă SC Master Print Super Offset SRL a realizat broşuri „Legenda Mărţişorului“ pentru ANT (document)

25 Aug 2017 2304

Accident grav la Gârliciu. Un bărbat a murit după ce a fost prins sub un tractor (video)

21 Aug 2017 1879

Apel la transparenţă O firmă din Bucureşti a asigurat mentenanţa centralelor telefonice ale Autorităţii Naţionale pentru Turism (document)

18 Aug 2017 1926

Cum a preluat administratorul public al judeţului, Mirela Matichescu, societatea Noche Caliente de la Răzvan și Nicoleta Micu. Parteneri şi în Club Crush. Agenţia lui Micu - licenţă retrasă de ANT

12 Aug 2017 4150

Apel la transparenţă De la cine a cumpărat Autoritatea Naţională pentru Turism consumabile şi articole de birou (document)

11 Aug 2017 2244

Apel la transparenţă De la cine a achiziţionat carburant Autoritatea Naţională pentru Turism (document)

04 Aug 2017 1913

În 2013, Autoritatea Națională pentru Turism a achiziționat de la Fundația Muzeul Caricaturii Românești și Universale 350 de hărți (document)

31 Jul 2017 1505

Rachete Patriot? Departamentul american de Stat a aprobat o posibilă vânzare către România. Când am avut la tragere, în județul Constanța, astfel de rachete

12 Jul 2017 4565

Audit Curtea de Conturi despre un dezastru ANT-ul condus de Filipescu, Matichescu și Nedea nu a elaborat o strategie de dezvoltare a turismului (document)

23 May 2017 6001

Nereguli constatate de Curtea de Conturi a României la autorizarea turistică pentru plajele de pe litoralul românesc şi la un festival din Mamaia

08 May 2017 1772

Accident grav la Constanţa, în zona Doraly Mall. O maşină a căzut într-un şanţ! (galerie foto)

20 Apr 2017 5529

„Monolog” - dialogul cu Sinele într-un fir de iarbă

15 Mar 2017 4239

Premieră, la Teatrul de Stat Exerciţii de sinceritate. Şase actriţe în căutarea unor soluţii pentru... însănătoşirea Constanţei (galerie foto + video)

02 Mar 2017 2824

Un diplomat şi soţia sa însărcinată, implicaţi într-un accident, în Vaslui

25 Feb 2017 907

Supervizor Genius Travel SRL Bucureşti anunţă intrarea în insolvenţă

11 Jan 2017 1273

Mircea Titus Dobre Autoritatea Naţională pentru Turism se va desfiinţa

04 Jan 2017 3635

Simona Căpăţînă, soţia fostului manager al Spitalului Judeţean Constanţa, ar putea fi condamnată azi

07 Dec 2016 1006

Agrointel.ro. Exclusiv! Poziţia Comisiei Europene privind legea supermarketurilor - nu e infringement!

24 Nov 2016 866