Reabilitarea Parcului Arheologic, stopată de judecători Bye-bye, Mobitom! Primăria Constanţa, obligată să reevalueze ofertele (galerie foto)Lucrările demarate, în luna noiembrie 2015, la Parcul Arheologic din municipiul Constanţa, de asocierea SC Mobitom SA (lider de asociere), SC Pomacost SA (asociat), SC Almaclima SRL (subcontractant) şi SC Sielbol SRL (subcontractant) au fost oprite. Inclus într-un proiect de reabilitare cu bani europeni, parcul din buricul municipiului Constanţa arată, acum, ca după război. Gropi, şanţuri, asfalt spart şi moloz, toate lăsate baltă printre vestigiile urbei de la malul mării.
 
Motivul stopării lucrărilor este dosarul nr. 706/36/2015, înregistrat pe data 26 octombrie 2015 la Curtea de Apel Constanţa, Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, materia - contencios administrativ şi fiscal, obiectul - litigiu privind achiziţiile publice. Părţile dosarului sunt SC Euromateria SRL (lider de asociere) şi SC Rico SRL, în calitate de reclamanţi, şi Municipiul Constanţa, asocierea SC Mobitom SA - SC Pomacost SA, în calitate de pârâţi.
 
În şedinţa din 21 ianuarie 2016, completul de magistraţi C17 a admis cererea asocierii SC Euromateria SRL - SC Rico SRL, în contradictoriu cu pârâţii Municipiul Constanţa şi asocierea SC Mobitom SA - SC Pomacost SA. „Modifică în tot Decizia nr. 1720/C8/1872/12.10.2015 pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în sensul că admite contestaţia formulată de asocierea SC Euromateria SRL - SC Rico SRL. Anulează decizia prin care oferta depusă de asocierea SC Euromateria SRL - SC Rico SRL a fost declarată «inacceptabilă». Anulează decizia privind desemnarea ofertei câştigătoare, raportul procedurii şi actele subsecvente. Obligă autoritatea contractantă Municipiul Constanţa la reluarea procedurii de achiziţie, reevaluarea ofertei depuse de asocierea SC Euromateria SRL - SC Rico SRL şi reluarea procedurii de selecţie cu includerea ca ofertă «admisibilă» a ofertei depuse de asocierea SC Euromateria SRL - SC Rico SRL“.
 
Contactat pentru un punct de vedere legat de acest subiect, viceprimarul cu atribuţii de primar al municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, a declarat: „Noi am încheiat un contract, iar unul dintre cei descalificaţi a făcut contestaţie. Instanţa le-a dat dreptate şi ne-a spus să anulăm procedurile şi să reevaluăm ofertele. Aşadar, s-a dat ordin de sistare, după ce instanţa ne-a comunicat, şi, în momentul de faţă, s-a întrunit comisia de licitaţie. Se reiau aceleaşi oferte. Finalizarea lucrării depinde de momentul în care se termină evaluarea. Eu îmi doresc cel mai puţin să fie blocat proiectul. Acesta e norocul meu. Asta e viaţa!“
 
Reamintim că, în noiembrie 2015, pe SEAP a fost publicat anunţul de atribuire a contractului „Achiziţie execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic - Municipiul Constanţa“. Potrivit anunţului de atribuire, câştigătoare a fost desemnată asocierea SC Mobitom SA (lider de asociere), asociat SC Pomacost SA, subcontractant SC Almaclima SRL şi subcontractant SC Sielbol SRL. Asocierea urma să primească suma de 10.659.522,19 lei pentru reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic.
 
Procedura de achiziţii publice pentru atribuirea contractului „Achiziţie execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic - Municipiul Constanţa“ fusese organizată de Primăria Constanţa vara trecută. Ofertele au fost deschise pe data de 8.06.2015. Unul dintre ofertanţi, nemulţumit de rezultatul procedurii, comunicat prin Adresa nr. 132190/17.09.2015 de către Municipiul Constanţa, şi anume asocierea SC Euromateria SRL (lider) - SC Rico SRL, a depus la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) o plângere. Prin contestaţia depusă, a fost solicitată anularea deciziei prin care oferta depusă de asocierea SC Euromateria SRL - SC Rico SRL a fost declarată „inacceptabilă“. Însă CNSC, pe data de 12 octombrie, a respins ca nefondată contestaţia formulată de SC Euromateria SRL, în contradictoriu cu Municipiul Constanţa. De asemenea, a dispus continuarea procedurii de achiziţie publică.

Despre asocierea SC Euromateria SRL (lider de asociere) - SC Rico SRL

Cu sediul social în municipiul Bucureşti, strada Wilhelm Filderman, Euromateria SRL a fost înfiinţată în 2015. Firma provine din schimbarea sediului în alt judeţ. Capitalul social, format din 1.000 de părţi sociale, este deţinut de Răzvan Mihai Gheorghe, născut în 1982, în Bucureşti. Tot el este şi administratorul firmei ce are ca obiect de activitate „lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale“.

Răzvan-Mihai Gheorghe mai figurează ca asociat în Wiga Teal SRL, dar şi în mai multe societăţi radiate.
 

Rico SRL a fost înfiinţată în 1991 şi are sediul social în municipiul Constanţa, pe strada Celulozei. Capitalul social, compus din 1.008.580 de părţi sociale, este deţinut de Marcel Cornel Gheorghe, născut în 1951, în Călăraşi. Administratorul judiciar al firmei este GD Reorganizare şi Lichidare IPURL. Rico SRL se ocupă de „lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale“. În octombrie 2015, asupra părţilor sociale pe care debitorul Marcel Cornel Gheorghe le deţinea în cadrul SC Rico SRL, respectiv un număr de 1.008.580 de părţi sociale, se instituise sechestru până la concurenţa sumei de 4.479,40 de lei. Precizăm că asocierea condusă de SC Euromateria SRL, din care mai fac parte SC Rico şi SC Princer, a primit, în decembrie 2015, o decizie favorabilă în urma contestării rezultatului procedurii de atribuire pentru proiectul de reabilitare şi restaurare a Cazinoului Constanţa!

Despre asocierea Mobitom SA - Pomacost SA

Potrivit Registrului Comerţului, firma Mobitom SA a fost înmatriculată în 1991, având sediul social în municipiul Constanţa, strada Ion Roată. Firma este deţinută de Five-Holding SA, cu 98,678% din capitalul social, şi Listă acţionari, cu 1,322% din capitalul social. Administratorii societăţii, a cărei activitate principală constă în „fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice“, sunt Valentin Boroş, David Sişu şi Valentin Ciuceanu.
 
La rândul său, firma Five-Holding SA, pe care funcţionează magazinul Brick, este deţinută de SC Ditline Investments LTD, cu sediul în Cipru, Nicosia, cu 86% din capitalul social, Ionuţ Oancea, Rareş Drăistaru-Oancea, Oana Drăistaru-Oancea şi Alexandru Oancea. Cei patru asociaţi persoane fizice deţin câte 3,5% din capitalul social. Administratorii societăţii, care se ocupă de „comerţul cu ridicata al materialului lemnos, al materialelor de construcţii şi al echipamentelor sanitare“, sunt Gabriel Culea, Victor Fedul şi SC Anirva Manager SRL, reprezentată prin Valentin Ciuceanu. 
Mobitom a fost implicată în proiectul locuinţelor ieftine pentru tineri şi a câştigat, în 2008 şi în 2009, numai de la Primăria Constanţa, licitaţii în valoare de aproape 2.300.000 de lei fără TVA. Asta ca să nu mai punem la socoteală numeroasele contracte încheiate cu CJC-ul condus de Nicuşor Constantinescu, dar şi cu instituţiile subordonate Primăriei sau Consiliului Judeţean. În portofoliul companiei se numără proiecte precum fântânile arteziene din Constanţa, Aqua Magic, reabilitarea Delfinariului şi Spectrum Residences. Firma a fost controlată de defunctul Gheorghe Oancea, care avea în portofoliul său şi afaceri precum On Plonge, Plonge Prest, Plonge, Shark şi Five-Holding.
 
Pe numele ultimei societăţi amintite funcţionează magazinul Brick, pe care acum Sigma şi Mobitom vor să îl modernizeze, firma fiind totodată şi fericita posesoare a unui proiect de hotel cu 21 de etaje pe spaţiul verde, în Mamaia, între Parc şi Perla. Firma Five-Holding este asociată în SC Sigma Trading SA, societate în care deţin acţiuni Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu.
 
Societatea Pomacost SA este una dintre firmele cu tradiţie în domeniul achiziţiilor publice în judeţul Constanţa. Vorbim aici despre numeroase contracte cu autorităţi publice, printre cele mai receptive la ofertele acestei societăţi fiind de departe Primăria şi Consiliul Local Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa. După cum arată datele de la Registrul Comerţului, SC Pomacost SA a fost înfiinţată şi administrată, până în anul 2010, de Basarab Popa, văr al fostului primar, Radu Mazăre, şi trecut în nefiinţă în luna septembrie 2014. În prezent, Pomacost SA este deţinută de Listă persoane fizice, numele acestora nefiind publicate de Registrul Comerţului. Persoane împuternicite sunt Mădălina Bîsceanu - director economic şi Pimen Alexandru Leca - administrator. Pomacost SA se ocupă de „activităţi de întreţinere peisagistică“. Pimen Alexandru Leca apare şi în SC Nisipuri SA, firmă în care a fost implicat şi fostul primar, Radu Mazăre.

Parc în stil Art Nouveau

Proiectul de reabilitare a Parcului Arheologic, în valoare de 11.976.370,08 lei, este finanţat prin Programul Operaţional Regional. În cadrul acestuia, urmează să fie executate lucrări de reabilitare şi amenajare, în scopul creşterii calităţii vieţii în zona vizată, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi modernizarea spaţiului verde. Obiectivele proiectului sunt: reabilitarea aleilor şi a spaţiilor verzi, inclusiv crearea/modernizarea utilităţilor publice necesare funcţionării parcului, reamenajarea zonei de parc în stil Art Nouveau, cu mobilier urban, stâlpi de iluminat de epocă, reamenajarea, reabilitarea şi extinderea spaţiului verde, punerea în valoare a vestigiilor istorice şi a monumentelor existente, crearea de locuri de joacă pentru copii.
 
Proiectul prevede reabilitarea tuturor aleilor pietonale şi carosabile, care vor fi pavate cu granit, dar şi a trotuarelor din zonă. În interior, vor fi amenajate două locuri de joacă pentru cei mici. La acestea se adaugă şi un loc special de fitness urban. Spaţiul verde va fi şi el îmbogăţit, urmând să fie plantaţi 300 de arbori înalţi, 218 arbuşti şi 22.245 de metri de gard viu. Vor mai fi amplasate şi alte obiecte arheologice, iar zidul cetăţii va fi reabilitat.
 
În ceea ce priveşte mobilierul urban, parcul va cuprinde 177 de bănci din fontă, 40 de pergole metalice, 178 de stâlpi de iluminat din fontă cu un braţ şi 21 de stâlpi indicatori din fontă. Totodată, vor mai fi amplasate panouri informative cu privire la obiectele arheologice, scrumiere din fontă, coşuri de gunoi, un grup sanitar, patru toalete ecologice, şase cişmele şi două fântâni arteziene. Întregul parc va fi supravegheat printr-un sistem video, iar spaţiul verde va beneficia de întreţinere printr-un sistem automat de irigaţie.

Citeşte şi


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Vești bune pentru iubitorii spațiilor verzi Judecătorii din Constanța au refuzat să oblige municipalitatea să vândă terenul din Parcul Arheologic, de la Poarta 2

12 Nov 2020 1431

În această seara, o comedie de mare succes, prezentată în Parcul Primăriei

19 Jul 2020 2116

Teatrul de Stat Constanța și Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, spectacole în aer liber în acest weekend

17 Jul 2020 2259

Teatrul de Stat Constanța „Meciul de comedie” și „Desculț în parc”, spectacole în aer liber (galerie foto)

15 Jul 2020 2095

Bătrânul Tomis își spune povestea! Se montează panouri informative în Parcul Arheologic din Constanța

24 Jun 2020 583

Parcul Arheologic din Constanța, reabilitat în acest stil. Ziua Mondială Art Nouveau

10 Jun 2020 1783

Festivalul luminii, la Constanţa. Zeci de constănţeni şi-au petrecut seara în Parcul Arheologic din municipiu

08 Sep 2019 833

Primăria Constanţa vrea să repună în funcţiune supravegherea video în Parcul Arheologic şi zona Vraja Mării - Cazino - Port Tomis

29 Aug 2019 929

Constănțeanul supărat Turiștii și constănțenii, liber la imaginație la o plimbare prin Parcul Arheologic (galerie foto)

14 Jun 2019 2016

Fotoreportaj Expunere a tehnicii de intervenţie la Parcul Arheologic din municipiul Constanţa. Cu ce s-a prezentat ISU Dobrogea

28 Feb 2019 1723

Lucrările la Parcul Arheologic nu sunt recepţionate. Iată contractul încheiat de Primăria Constanţa cu asocierea Mobitom - Pomacost! (document)

09 Aug 2018 2923

În plin sezon, Primăria face achiziţie de servicii pentru întreţinerea fântânilor arteziene. Lista celor rămase în administrarea sa

14 May 2018 1914

Senatorul Chițac a „revenit“ printre noi! Abia acum a aflat cum s-au pierdut fondurile europene pe proiectul „Parc Arheologic Constanța“

01 Mar 2018 1916

Proiectul revizuit pentru Pasajul Cumpenei își așteaptă avizele Finalizarea lucrărilor de la Parcul Arheologic, scoasă la negociere

26 Aug 2017 2543

Proiectul tehnic al Parcului Arheologic a fost revizuit. Va reuşi Mobitom să termine lucrarea anul acesta? (document)

23 Aug 2017 2475