Actualitate

Un contract de achiziție publică al primăriei Măcin, contestat la CNSC. Avem decizia

  • Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a adoptat o nouă decizia nr. 1212/C7/1138 la constestația formulată de către SC Arcosim SRL
  • Primăria orașului Măcin, a atribuit contractul de achiziție publică de lucrări/proiectare și executare, având ca obiect „Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice UAT Măcin”
 
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a adoptat o nouă decizia nr. 1212/C7/1138 la constestația formulată de către SC Arcosim SRL cu sediul în orașul Măcin, reprezentată prin Bogdan Mirel Staicu, în calitate de lider al asocierii SC Arcosim SRL - SC Modvest Construct 2000 SRL, cu subcontractantul SC Suport Electrosecurity TYU SRL, împotriva rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 7171/10.06.2020, emisă de către Primăria orașului Măcin, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii simplificate, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări/proiectare și executare, având ca obiect „Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții: Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice UAT Măcin, respectiv Poliția Locală Oraș Măcin”.
Prin intermediul contestației s-a solicitat obligarea autorității contractante la anularea Raportului procedurii nr. 7170/10.06.2020, partea referitoare la decizia de declarare neconformă a ofertei SC Arcosim SRL
la anularea Raportului procedurii nr. 7170/10.06.2020, partea referitoare la propunerea de anulare a procedurii de atribuire, aprobată de autoritatea contractantă prin viceprimar Gheorghe Văcaru Gheorghe, la anularea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire nr. 7171/10.06.2020, la reanalizarea ofertei SC Arcosim SRL, pe baza informaţiilor puse la dispoziţie și declararea acesteia conformă, precum și la continuarea procedurii de atribuire și finalizarea acesteia cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice și a documentaţiei de atribuire.
Procedura de soluționare în fața Consiliului s-a desfășurat în scris.
Pentru aceste motive, în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis respingerea contestației ca nefondată. Prezenta decizie este obligatorie pentru părți. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate.
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Județean Constanța, înfrânt la CNSC. Contractul de dirigenție de șantier pentru DJ 226A Cetatea HistriaDN22- Tariverde, anulat

26 Sep 2020 1097

Firmele care vor elabora Planul Urbanistic General al municipiului Constanța

15 Sep 2020 679

Licitația pentru autobuzele electrice din Mangalia, contestată. Ce a decis Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor?

12 Sep 2020 620

Licitația pentru Planul Urbanistic General al municipiului Constanța, constestată la CNSC. Și prima licitație a fost anulată pentru abateri grave de la prevederile legislative

05 Sep 2020 1116

Decizie CNSC Se reanalizează ofertele pentru paza obiectivelor Direcției de Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea

19 Aug 2020 344

Licitație organizată de Muzeul Județean Ialomița contestată de o firmă care derulează contracte și la Constanța

19 Aug 2020 606

CNSC a menținut decizia de anulare a unei proceduri de atribuire în cadrul unei licitații organizate de primăria Constanța

14 Aug 2020 551

Licitația pentru retehnologizarea ecluzei de la Năvodari, atacată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Ce s-a decis?

14 Aug 2020 658

Modernizarea DJ 226 Corbu-Săcele-Istria-Mihai Viteazu din județul Constanța. Licitație în valoare de 17 milioane de euro, contestată la CNSC

12 Aug 2020 804

Verdict! Firmă abonată la bugetele instituțiilor publice din Constanța nu a achitat cauțiunea la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

10 Aug 2020 584

Licitație organizată de Primăria Castelu, anulată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

03 Aug 2020 465

CNSC O firmă din Ploiești a renunțat la contestația depusă, privind o licitație organizată de Penitenciarul Spital Poarta Albă

03 Aug 2020 540

Decizie CNSC. Asocierea Setconstruct SRL – Novelty AE SRL vs. CERONAV

03 Aug 2020 614

CNSC Contestația depusă de Transguard Security SRL, admisă, cu privire la licitația organizată de Autoritatea Navală Română

22 Jul 2020 964

O firmă care a contestat licitația organizată de Primăria Cogealac și-a retras plângerea. Despre ce era vorba

21 Jul 2020 801