UPDATE. ADDJC a prezentat stadiul activităților derulate Consilierii liberali vor spune „Pas" ! Urmează o ședință tensionată la Consiliul Județean Constanța
Consiliul Judeţean Constanţa se reunește  în şedinţă ordinară pentru data de 31.08.2023, ora 09,00.

Ședinţa se va desfăşura în sistem videoconferinţă.

Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte printre care și cele privind declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății Drumuri Județene Constanța S.A.Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța, respectiv, revocarea mandatelor acordate Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța.Iniţiatori, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța și Vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, Petre Enciu.Este vorba despre mandatele acordate Asociatiei de Dezvoltare Durabilă a județului Constanța prin Hotărârile nr.97/30.03.2022, nr. 315/22.11.2022, nr. 316/22.11.2022 și nr.317/22.11.2022.În proiectul de hotărâre se precizează faptul că „de la data adoptării actelor administrative indicate și până în prezent, Asociatia de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța nu a făcut dovada desfășurării de activități în vederea ducerii Ia îndeplinire a mandatelor ce i-au fost acordate, vezi secțiunea „citește și".
 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.97/30.03.2022 s-a acordat un mandat special Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța în vederea elaborării strategiei privind identiticarea de amplasamente fezabile și a evaluării costurilor de derulare a unei investiții finantață din fonduri europene în legatură cu proiectul „Puncte de debarcare (porturi pescărești) la Marea Neagră și la Dunăre".
 
Alte trei mandate au fost acordate Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța prin: Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 315/22.11.2022 - în vederea efectuării tuturor demersurilor pentru punerea la dispoziția Consiliului Județean Constanța a documentațiilor tehnico-economice aferente cererilor de finanțare depuse de UAT Județul Constanța prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny.
Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 316/22.11.2022 - în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare elaborării documentațiilor tehnico-economice (faza studiu de fezabilitate) pentru amplasamentele incluse în cadrul proiectului „Puncte de debarcare la Marea Neagră și Ia Dunăre";
 
Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 317/22.11.2022 -în vederea elaborării costurilor și a oportunității modernizării și extinderii obiectivului „Obor General Scărișoreanu".
 

Surse din cadrul PNL Constanța ne-au precizat că aleșii județeni liberali vor vota împotriva acestor două proiecte.

Motivele sunt pe de o parte faptul că declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății Drumuri Județene Constanța SA nu poate demara înaintea ca Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) să devină funcțională iar proiectul de act normativ privind funcționarea acestui organism, se află abia dezbatere publică de Secretariatul General al Guvernului.


În ceea ce privește proiectul revocarea mandatelor acordate Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța pentru pentru cele două proiecte mari de infrastructură de la nivelul județului Constanța finanțate prin Planul Național de Investiții „Anghel Saligny”, cu 140 de milioane de lei, DJ 393 (tronsonul cuprins între localitățile Techirghiol și Arsa) și DJ 391 (tronsonul cuprins între localitățile Tuzla și Biruința) care fac legătura cu sudul litoralului, surse liberale au precizat că partea de documente aflate în responsabilitatea ADDJC au fost trimise către Secretariatul Tehnic al CJC încă din luna iulie a.c., inclus partea legată de procedura de expropriere și carte funciară, informație confirmată și de vicepreședintele Consiliului Județean Stelian Gima, în subordinea căruia funcționează Secretariatul Tehnic.

De altfel Gima a precizat că administrația județeană mai are la dispoziție 11 luni din cele 24 de luni de la demararea acestui proiect să încarce pe site-ul MInisterului Dezvoltării documentația finală în vederea finanțării.

Cât privește celelalte două proiecte care vizează porturile pescărești și extinderii obiectivului „Obor General Scărișoreanu", axele de finanțare s-ar deschide abia în primăvara anului viitor.

Vă reamintim,  ADD este condusă de Ana-Maria Vătămanu, numită prin dispoziția lui Mihai Lupu (n.r. președintele Consiliului Județean Constanța) în funcția de președinte al Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța Fondatorii ADD județul Constanța sunt UAT județul Constanța și UAT municipiul Constanța.

Reacția ADDJC a venit abia peste două zile de la publicarea proiectului de HCJC  - „Proiectul nu produce efecte"!


Pe principiul niciodată nu e prea târziu,  Ana-Maria Vătămanu, președintele Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța a trimis un comunicat cu privire la proiectul de hotărâre inițiat de Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța  și Petre Enciu, vicepreședinte al instituției, prin care se solicită revocarea, în ședința din data de 31 august 2023 a CJC, a patru mandate prin care Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța (ADDJC) a fost împuternicită să se ocupe, în numele UAT Județul Constanța.

Vătămanu susține că acest proiect, chiar dacă ar fi aprobat  nu poate produce efecte.

Pentru corecta informare a mass-media, a opiniei publice și a consilierilor județeni, subliniez că, prin acest proiect de hotărâre se solicită inclusiv retragerea unui mandat acordat de CJC către ADDJC, care și-a încheiat deja efectele, făcând, astfel, inutilă votarea unei hotărâri de Consiliu Județean.

Prin HCJ 315/2022, Consiliul Județean Constanța a mandatat Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța să „efectueze toate demersurile pentru punerea la dispoziția Consiliului Județean Constanța a documentațiilor tehnico-economice aferente cererilor de finanțare depuse de UAT Județul Constanța, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Concret, este vorba despre două proiecte prin care se vor reface și moderniza 34,57 de km de drum județean (23,54 km - DJ 393 și 11,03 km - DJ 391).

În baza mandatului menționat, ADDJC s-a ocupat integral, în numele și în folosul autorității solicitante UAT Județul Constanța, de depunerea documentației tehnice. Ulterior, județul Constanța a primit, în anul 2022, finanțarea de 140 de milioane de lei (peste 28 de milioane de euro), prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru cele două proiecte de infrastructură.

Conform mandatului primit de ADDJC prin HCJ 315/2022, Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța a depus două cereri de finanțare, în calitate de BENEFICIAR al celor două proiecte, ambele cereri fiind semnate de președintele Mihai Lupu, în calitate de reprezentant legal al autorității solicitante UAT Județul Constanța.

Astfel, după ce ADDJC a depus, în calitate de BENEFICIAR, cele două cereri de finanțare, precum și toate celelalte documente tehnico-economice, finanțarea primită de județul Constanța, în anul 2022, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, s-a făcut, în mod logic și legal, tot prin BENEFICIAR, respectiv prin ADDJC.
 
În data de 21.07.2023, mandatul primit de ADDJC prin HCJ 315/2022 și-a încetat efectele, aflându-ne deja în faza finală, în care între Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța, în calitatea sa de BENEFICIAR, și Ministerul Dezvoltării există doar corespondențe clarificatoare privind semnarea contractelor de finanțare prin „Anghel Saligny”.
 
Subliniez că, în această etapă finală în care ne aflăm în acest moment, toate acțiunile ADDJC se desfășoară strict în calitatea sa de BENEFICIAR al proiectelor, și nu în calitate de Asociație mandatată de CJC să „efectueze toate demersurile pentru punerea la dispoziția Consiliului Județean Constanța a documentațiilor tehnico-economice aferente cererilor de finanțare depuse de UAT Județul Constanța, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, așa cum prevedea mandatul primit prin HCJ 315/2022", susține Ana-Maria Vătămanu.
 
Vătămanu a mai spune că în perioada 20.09.2021 – 21.07.2023, Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța a parcurs nu mai puțin de 15 etape-cheie, concretizate prin depunerea documentațiilor tehnico-economice și, ulterior, prin aprobarea finanțării de 140 de mil. de lei, prin PNI „Anghel Saligny”.


Redăm, mai jos, toate aceste 15 etape, ordonate cronologic.
 
20.09.2021
ADDJC demarează achizița serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, faza nota conceptuală (N.C.) pentru proiectele obiect al Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.   
26.10.2021       
ADDJC a comunicat Direcției Generale de Proiecte din cadrul CJC, d-nei director general Elena Georgescu, detalii despre proiectele pe care Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța urma să depună Cereri de Finanțare prin PNI „Anghel Saligny”, cu scopul de a nu se întreprinde activități/acțiuni care să se suprapună cu demersurile Asociației.
02.11.2021
A fost creat contul pe platforma MDLPA (investitii.mdlpa.ro) pentru utilizatorul ADDJC, Consiliul Județean luând act de acesta.
05.11.2021
Se aprobă în Adunarea Generală a Asociației pregătirea și depunerea proiectelor, a cererilor de finanțare pentru proiectele obiect al Programului „Anghel Saligny”.
06.11.2021
ADDJC, în calitate de Beneficiar, a încărcat, pe platforma MDLPA, cele două cereri de finanțare, precum și documentele conexe. Ambele cereri de finanțare au fost semnate de domnul președinte Mihai Lupu, în calitate de reprezentant legal al autorității solicitante UAT Județul Constanța. Cele două cereri de finanțare, pe care le puteți consulta în documentele pe care le punem la dispoziția mass-media, a opiniei publice și a doamnelor și domnilor consilieri județeni, au numerele de înregistrare 38896/05.11.2021 și 388902/05.11.2011.  
31.01.2022
Informare din partea Consiliului Județean Constanța (email: presedinte@cjc.ro) referitore la primele solicitări de clarificări pentru proiectele depuse.
14.02.2022
Prioritizarea proiectelor, în cadrul platformei investitii.mdlpa.ro.
07.06.2022
ADDJC a primit solicitare de comunicare amplasament (Ministerul Dezvoltării, prin dgdri@mdrap.ro, și Consiliul Județean, prin presedinte@cjc.ro)
17.06.2022
ADDJC a răspuns Ministerului Dezvoltării, conform adreselor înregistrate la CJC sub nr. 25756/16.06.2022, respectiv 25757/16.06.2022. Primul răspuns a fost semnat olograf de președintele ADDJC și semnat electronic de președintele CJC.
05.07.2022
ADDJC a transmis al doilea răspuns consolidat la solicitarea MDLPA, și acesta fiind semnat olograf de președinte ADDJC și semnat electronic de președintele CJC.
19.07.2022
ADDJC a transmis cel de-al treilea răspuns consolidat la solicitarea MDLPA, tot semnat olograf de președintele ADDJC și semnat electronic de președinte CJC.
26.07.2022
Notificare MDLAP în legătură cu emiterea ordinului 1473/22.07.2023 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii și sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny"
22.11.2022
Emitere HCJ nr. 315/2022 privind acordarea unui mandat ADDJC în vederea efectuării tuturor demersurilor pentru punerea la dispoziția CJC a documentațiilor aferente cererilor de finanțare depuse prin PNI „Anghel Saligny”. Este vorba despre mandatul pentru care se cere revocare  în ședința CJC din 31 august 2023.
09.05.2023
Eliberare Certificate Urbanism pentru proiectele obiect al finanțării prin PNI „Anghel Saligny”, ale căror Beneficiar este ADDJC.
21.07.2023
ADDJC, în baza mandatului primit prin HCJ 315/2022, a depus documentațiile necesare pentru punerea la dispoziție a culoarelor de proiectare. Această etapă coincide cu momentul în care mandatul primit din partea CJC își încetează efectele, în faza prezentă, dar și în etapele viitoare ale proiectului, ADDJC acționând strict în calitatea sa de BENEFICIAR al celor două proiecte finanțate prin PNI „Anghel Saligny”.
 
„Menționez că, nici până în acest moment, pe ordinea de zi a ședințelor CJC nu se regăsește un proiect de Hotarâre de Consiliu Județean de expropriere, astfel încât investițiile în infrastructura rutieră, prin finanțarea obținută prin Programul „Anghel Saligny”, să poată fi desfășurate în mod firesc. Asta deși ADDJC a făcut, în mod repetat, toate demersurile necesare către CJC.
În susținerea acestor afirmații stau documentațiile tehnico-economice depuse și însușite de D.G.T.U.A.T. din cadrul Consiliului Județean Constanța, confirmând astfel că ADDJC și-a îndeplinit sarcinile ce îi reveneau. Singurul document lipsă este punerea pe ordinea de zi a proiectului de HCJ pentru expropriere și votarea acestuia, atribut care îi revine exclusiv Consiliului Județean Constanța", a mai spus Vătămanu.


Vom reveni.


PRECIZĂRI:
 

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Ruptură între conducerea CJC și Ana-Maria Vătămanu Se cere revocarea mandatelor pentru proiectele derulate de Asociația de Dezvoltare a județului Constanța (DOCUMENT)

Consiliul Județean Constanța se reunește în ședință pe 31 august! Un nou consilier județean va depune jurământul 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Șase primari din județul Constanța vor candida din partea PSD la alegerile din 9 iunie!

03 Mar 2024 540

Înmatricularea vehiculelor se va putea realiza online, din acest an

03 Mar 2024 362

Congres PPE Bogdan Huțucă (PNL) - „Organizarea acestui eveniment în țara noastră reflectă importanța PNL în cadrul familiei politice europene"

03 Mar 2024 404

Nicolae Ciucă „În momentul în care Republica Moldova va deveni membru cu drepturi depline al UE, atunci vom fi cu adevărat uniţi în UE"

02 Mar 2024 419

Surse Klaus Iohannis are șanse la șefia Consiliului European. Răspunsul venit de la Bruxelles

02 Mar 2024 558

Conferința județeană a PUSL Constanța. Chiforeanu -președinte, Eserghep-primvicepreședinte (FOTO+VIDEO)

01 Mar 2024 929

Un fost lider politic de dreapta din Constanța a murit în această dimineață!

01 Mar 2024 1903

Președintele PNL Constanța Bogdan Huțucă despre primarii care au trecut la PSD „Oare de ce ar alege o navă precum Titanicul să primească la bord pasageri în plus?“

29 Feb 2024 712

Ce spune primarul Vergil Chițac despre o candidatură pentru un nou mandat la Primăria Municipiului Constanța

29 Feb 2024 900

ZIUA LIVE Senatorul Septimiu Bourceanu (PNL) - „Într-un calendar destul de scurt, vom anunța candidatul la CJ Constanța”!

29 Feb 2024 663

Președintele PSD Constanța, Felix Stroe „Mai mulți edili de la alte partide au anunțat că la următoarele alegeri locale vor candida din partea PSD“

29 Feb 2024 761

ZIUE LIVE Când va avea Constanța un candidat femeie la Primărie? Ce spune Septimiu Bourceanu? (VIDEO)

29 Feb 2024 412

ZIUA LIVE Septimiu Bourceanu (PNL Constanța) despre despre comasarea alegerilor europarlamentare cu localele (VIDEO)

29 Feb 2024 440

Bogdan Huțucă (PNL), președintele comisiei de Buget din Camera Deputaților, consideră discuția despre cotă unică sau impozitare progresivă, inserată artificial pe agenda publică

28 Feb 2024 541

ZIUA LIVE PNL Constanța, față în față cu provocarea comasării alegerilor!

28 Feb 2024 630