Deschidere editie

Investitorii nu se lasă. Spaţiul verde de pe bulevardul Tomis, în zona Spitalului Judeţean Constanţa, va dispărea. Un imobil îi va lua locul (galerie foto)

Pe bulevardul Tomis, în apropierea Spitalului Judeţean Constanţa, peste drum de parc, pe o porţiune de pământ pe care în prezent este amenajat spaţiu verde, ar putea fi realizată o nouă investiţie imobiliară.
 
În 2016, Elena Apostol a iniţiat un Plan Urbanistic de Detaliu, solicitând locatarilor din zonă să îşi exprime opinia cu privire la ridicarea a două noi blocuri de câte şapte niveluri pe spaţiu verde, chiar în faţa unor blocuri de câte patru etaje. La acea vreme, locatarii reuniţi în Asociaţia de Proprietari A2 nu au acceptat ca, prin ridicarea noilor construcţii, să le fie afectate însorirea şi intimitatea şi să fie expuşi la o supraaglomerare a zonei, astfel că s-au adresat imediat Tribunalului Constanţa.
 
Pe 19 februarie, instanţa a dispus admiterea în parte a cererii formulate de Asociaţia de Proprietari A2 în contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului Constanţa. Totodată, judecătorii au dispus anularea parţială a HCLM nr.52/30.01.2012, respectiv în ceea ce priveşte aprobarea PUZ-ului pentru zona ZRL5c lot 1 şi 2. În luna octombrie 2016, Asociaţia de Proprietari A2 din Constanţa a obţinut, la recurs, anularea definitivă a PUZ-ului proiectului imobiliar care prevedea construirea unui bloc de şapte etaje pe respectivul spaţiul verde.
 
Dar iată că investitorii nu s-au lăsat şi continuă demersurile pentru realizarea investiţiei imobiliare. În data de 13.06.2018, Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Constanţa, care se întrunise în şedinţă, a emis avizul de oportunitate pentru SC Eclissis Intermed SRL, ce solicitase reglementarea terenului situat pe bulevardul Tomis zona bl. A2 lot 1 şi lot 2.
 
Terenurile ce au generat documentaţia de tip PUZ sunt situate în intravilanul municipiului Constanţa. Lotul 1 are o suprafaţă de 367, fiind identificat prin număr cadastral 222589, iar lotul 2, în suprafaţă de 394, este identificat prin număr cadastral 222596. Scopul documentaţii prezentate la Primăria Constanţa este modificarea reglementărilor urbanistice aprobate pentru amplasamentele situate pe bulevardul Tomis, bloc A2, lot 1,respectiv bulevardul Tomis, bloc A2, lot 2.
 
Având în vedere prevederile Legii 350 /2001, se va studia unitar şi coroborat o zonă mult mai mare ce va face studiul documentaţiei de urbanism şi va fi delimitată astfel: la nord-vest - bloc A1, la nord-est - bulevardul Tomis, la sud-est - bloc A3, la sud-vest -  aleea Macilor. Prin Planul Urbanistic Zonal se vor stabili reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcţiunea amplasamentului, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei.
 
Amplasamentele ce au generat documentaţia au o suprafaţă totală de 761 mp: lot 1 - în suprafaţă de 367 mp, înregistrat cu numărul cadastral 222589, respectiv lot 2 - în suprafaţă de 394 mp, înregistrat cu numărul cadastral 222596, aşa cum sunt menţionate şi în fişa actului de proprietate şi în planul de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate.
 
Suprafaţa zonei studiate este de aproximativ 7.185,37 mp/ 0,71 ha. Analiza situaţiei existente şi formularea propunerilor au avut la bază: Certificatul de urbanism nr. 741/03.03.2018 şi PUG-ul Municipiul Constanţa aprobat prin HCL Constanţa nr. 653 din 25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL nr. 327 din 18.12.2015.
 
Amplasamentul ce a generat prezenta documentaţie, identificat prin număr cadastral 222589, este proprietatea privată a Elenei Apostol, cel cu număr cadastral 222596 fiind proprietate privată a SC Eclissis Intermed SRL. În prezent, amplasamentele studiate sunt terenuri libere de construcţii, având categoria de folosinţă: curţi-construcţii.
 
În limita zonei studiate, amplasamentele existente au categoria de folosinţă curţi-constructii, funcţiunea de locuinţe colective medii cu P+3-4 niveluri situate în ansambluri preponderent rezidenţiale. Prin prezenta documentaţie, zona ZRL 4 - subzona locuinţelor colective medii cu P+3 - 4 niveluri, situate în ansambluri preponderent rezidenţiale, îşi va schimba denumirea în UTR. ZRL 4-A - subzonă mixtă predominant cu locuinţe colective medii şi comerţ la parter (S+P+2-4E) situate în ansambluri preponderent rezidenţiale şi va conţine următoarele reglementări urbanistice: locuinţe în proprietate privată şi locuinţe sociale; construcţii aferente echipării tehnico-edilitare; amenajări aferente locuinţelor: scări de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri; funcţiuni complementare locuirii (comerţ, cu amănuntul la parterul construcţiilor orientate spre stradă, birouri pentru profesiuni liberale).
 
Ca urmare a acestor constatări, iniţiatorul, SC Eclissis Intermed SRL, prin reprezentant Calagiu Tănase, propune construirea unor imobile cu destinaţia de locuinţe colective, având funcţiuni comerciale/birouri la parter: regim de înălţime - P+4E (max. 160 metri), POT - 60%, CUT - 1,8 mp./A.D.C. Funcţiunile admise sunt: locuinţe colective medii; funcţiuni complementare locuirii (comerţ, cu amănuntul la parterul construcţiilor orientate spre stradă, birouri pentru profesiuni liberale; amenajări aferente locuinţelor: scări de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

Eclissis Intermed SRL, în datele Registrului Comerţului

Înfiinţată în anul 2004, firma are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 150.200 de lei, integral vărsat, este compus din părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Calagiu Tănase, născut pe 29.05.1975, Constanţa, este asociat unic şi administrator al firmei, care ocupă de cultivarea cerealelor (exclusiv orez), a plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase.
 
Firma are următoarele puncte de lucru: municipiul Constanţa, parcela 848/1, DN3, km 253, Ferma nr.1-6 Martie; municipiul Constanţa, strada Soveja, nr. 71; comuna Baia, strada 1 Decembrie, judeţul Tulcea. În anul fiscal 2015, firma cu 5 salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 1.525.401 lei şi un profit de 475.606 lei. De asemenea, în anul fiscal 2016, societatea cu 5 salariaţi a avut o cifră de afaceri de 1.103.624 de lei şi un profit de 353.132 de lei. Situaţia financiară pe anul 2017 arată astfel: 4 salariaţi, cifră de afaceri de 1.461.963 de lei şi un profit de 553.631 de lei.

Moştenirea boierului Jules Movilă

Revenind însă la terenul pe care urmează să fie construite blocurile, trebuie precizat că acestea fac parte din celebra moştenire a boierului Jules Movilă. În rechizitoriul procurorilor DNA, cazul retrocedării Movilă este denumit „modul de operare D“, în care sunt învinuiţi: Radu Ştefan Mazăre, Nicuşor Daniel Constantinescu, Ramona Dospinescu, Constantin Racu, Ion Marica, Bogdan Ghiţulescu, Cristina Talpău, Aurel Jean Andrei, Georgică Giurgiucanu, Dragoş Emil Săvulescu, Viorel Pană, Cristina Budei, Mihai Camboianu, Cristian Borcea, Gheorghe Valentin Ionescu, Basarab Popa, Alin Horaţiu Dima şi Maria Mariuţa.
 
În fapt, Georgică Giurgiucanu a fost mandatat de Ivonne Aline Buzescu-Movilă să o reprezinte în problema legată de retrocedarea unor suprafeţe de teren aparţinând familiei sale. Printr-un adevărat lanţ al cesiunilor, averea Movileştilor s-a împărţit între Georgică Giurgiucanu, Cristian Borcea, Maria Mariuţa, Mihai Camboianu şi SC Habitat şi Ambient SA.
 
Prin Dispoziţia nr. 1344 din 31 mai 2004 privind respingerea cererii de restituire în natură şi oferta privind acordarea altor măsuri reparatorii prin echivalent, fostul primar al municipiului Constanţa, Radu Ştefan Mazăre, respingea solicitarea formulată de notificatoarea Yvonne Movilă prin procurist Georgică Giurgiucanu, în baza contractului de mandat nr. 4991/17.10.2001 al autorului Jules Movilă, drepturile izvorând din notificare fiind cesionate către Giurgiucanu, Maria Mariuţa, Cristian Borcea, SC Habitat şi Ambient SA, Mihai Camboianu, deoarece imobilul nu putea fi restituit în natură. Astfel, s-a stabilit ca valoare echivalentă parţială suma de 5.731.002 euro, constând în bunuri de aceeaşi natură, în compensare. Astfel, nu mai puţin de 44 de parcele de teren, reprezentând 82.554 de metri pătraţi, au fost restituite în compensare beneficiarilor Georgică Giurgiucanu (22,05%), Maria Mariuţa (14,7%), Cristian Borcea (12,25%), SC Habitat şi Ambient SA (50%) şi Mihai Camboianu (1%), care deţineau terenul în suprafaţă indiviză.
 
Cei cinci au devenit coproprietari inclusiv ai celor două parcele de „teren liber din bulevardul Tomis, bloc A2, lotul 1 şi lotul 2“, având suprafaţa de 367 mp, respectiv 394 de metri pătraţi, şi o valoare estimată la 120 de euro/mp. Amintim că documentul este datat 31 mai 2004. Pe 10 iunie, au intrat de drept în posesia terenurilor, iar pe 3 decembrie, a intervenit un contract de partaj voluntar, prin care fiecare dintre coproprietari a luat o parte dintre terenuri.
 
În acelaşi an, pe 8 decembrie, Georgică Giurgiucanu, Maria Mariuţa (prin mandatar Gabriel Bălan), Cristian şi Mihaela Mariana Borcea (prin mandatar Gabriel Bălan) au vândut către Elena Apostol cele două loturi de teren de pe bulevardul Tomis, din zona blocului A2, pentru suma de 49.465 de dolari.
 
Astfel a intrat Elena Apostol în posesia întregului teren pentru care a iniţiat Planul Urbanistic de Detaliu. Mai bine de zece ani, a deţinut integral terenul, însă, pe 25 februarie, Elena Apostol a încheiat cu firma Eclissis Intermed un contract de vânzare prin care vinde dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 394 de metri pătraţi, lot 2, pentru suma de 260.000 de euro. Adică 660 de euro pe metru pătrat, acelaşi teren care, în 2004, valora 120 de euro pe metru pătrat.
 
În documentul de vânzare se precizează că, odată cu transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului, vânzătorul transmite cumpărătorului toată documentaţia emisă de unităţile administraţiei publice cu privire la acest imobil (Certificat de Urbanism, autorizaţii, PUD, PUZ etc.), precum şi toate ce decurg din acestea. Cumpărătorul, firma Eclissis Intermed SRL, a fost reprezentat de administratorul societăţii, Tănase Calagiu. 
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta documentaţia prezentată la Primăria Constanţa de către SC Eclissis Intermed SRL.
 
Citeşte şi:
 
Victoria unei asociaţii de proprietari din Constanţa PUZ-ul din Tomis II, anulat definitiv de instanţă!

Decizie istorică pentru Constanţa Instanţa a anulat un PUZ. Un spaţiu verde, salvat de la betonare (document + galerie foto)
 
Un capitol din povestea pământului boierului Jules Movilă Terenurile retrocedate prind rădăcini… din beton armat (documente)
 
Teren de la Giurgiucanu, pe Tomis? Încă două blocuri şi mai multe parcări vor „răsări“ pe spaţiul verde din Constanţa (galerie foto)
 
Iarba verde de sub blocuri
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Autorizaţie de construire pentru intrarea în legalitate a unui bloc de nouă etaje din Constanţa

13 Nov 2018 557

Omul de afaceri Gabriel Ciocan ridică un bloc de şase etaje pe bulevardul Tomis din Constanţa. Ce a decis agenţia de mediu

27 Oct 2018 300

Alex Lux SRL a primit aviz de oportunitate pentru PUZ-ul care vizează un bloc în zona Riviera din Mamaia (document)

23 Oct 2018 925

Pompierii, în alertă! Se intervine într-un bloc de pe bulevardul Tomis din Constanţa

27 Aug 2018 1182

Accident mortal pe bulevardul Tomis Şoferul, de 80 de ani, condamnat şi obligat să muncească în folosul comunităţii

01 Aug 2018 3124

Patronii de la Bueno, un nou demers pentru ridicarea unui bloc în zona Lupoaică din Constanţa. Cum va arăta imobilul (galerie foto+document)

24 Mar 2018 1757

Un investitor născut în Transnistria ridică un bloc de cinci etaje în Constanţa

05 Mar 2018 1569

PUD, iniţiat de Black Sea Estate SRL pentru un bloc de şase etaje pe bulevardul Mamaia

25 Nov 2017 1817

Seaview Media SRL, deţinută de Ionuţ Barbu şi Elan Schwartzenberg, va ridica un bloc de zece etaje pe bulevardul Tomis (document)

11 Nov 2017 9126

Constanţa. A căzut de la etajul opt Tragedie în Tomis III. S-a constatat decesul. Imagini în exclusivitate (galerie foto+video)

10 Sep 2017 7927

Incendiu de proporţii chiar lângă sediul Arhiepiscopiei Tomisului. Arde acoperişul unui bloc. În imobil sunt firme şi locatari (galerie foto+video)

02 Aug 2017 2958

UPDATE. Alarmă la ISU Dobrogea! Intervenție de urgență la un bloc de pe bulevardul Tomis

29 Mar 2017 2544

Firma lui Ionuţ Barbu şi a familiei Schwartzenberg vrea PUZ pentru un loc pe bulevardul Tomis

10 Mar 2017 1208

Asociat unic este Ciprian Cati Ce vor hotărî creditorii firmei Cris Greenhouse SRL din Cogealac

17 Feb 2017 670

Bloc pe strada Constantin Bobescu. Ce a solicitat Primăriei Constanţa investitorul Costel Nicolescu (document)

06 Feb 2017 2787

Constănţeanul Cristian Muşu vrea un bloc pe strada B.P. Hasdeu. În ce stadiu se află (document)

04 Feb 2017 2217

PUZ pentru un bloc pe strada Miron Costin. Cine este iniţiatorul proiectului (documente)

03 Feb 2017 1696

Se va construi un bloc de opt etaje pe aleea Hortensiei? Comisia de urbanism decide modificarea PUZ-ului (document)

16 Dec 2016 2145

PUZ-ul iniţiat de Simona Halep pentru blocul de pe strada Oneşti, la mâna Comisiei tehnice de urbanism şi amenajare a teritoriului (document)

15 Dec 2016 3345

În Tomis Plus se mai ridică un bloc! Unde va fi situat noul imobil

17 Nov 2016 1285

Bloc de nouă etaje în Tomis Plus Galani şi Arproex forţează pe ultimă sută de metri intrarea în legalitate!

22 Oct 2016 5804

Victoria unei asociaţii de proprietari din Constanţa PUZ-ul din Tomis II, anulat definitiv de instanţă!

19 Oct 2016 13588

Municipalitatea şi-a dat acordul pentru un bloc de zece etaje ridicat de Sorin şi Anabela Munteanu Helmuth în Tomis Plus

06 Jun 2016 1885

Blocurile de pe Tomis ameninţă iar Primăria Constanţa nu se lasă, vrea să „salveze“ PUZ-ul care fusese anulat de instanţă (galerie foto)

19 May 2016 2361

A fost solicitat acordul de mediu Bloc de zece etaje, ridicat de Sorin şi Anabela Munteanu-Helmuth în cartierul Tomis Plus

17 Mar 2016 2204

Rapsodul muzicii elene Ionuţ Galani investeşte într-un bloc în cartierul Tomis Plus

24 Feb 2016 2091

Buletin de presă IPJ Constanța - 15.02.2016

15 Feb 2016 625

A fost convocată adunarea creditorilor firmei Vlad Construct SRL, din Constanţa

01 Dec 2015 1696

Valrom Invest SRL a solicitat acordul Primăriei Constanţa pentru modificarea unui bloc de pe bulevardul Tomis

12 Nov 2015 1669

UPDATE Constanţa. Persoane blocate în lift la etajul cinci la Magazinul Rovere. Pe bulevardul Tomis

10 Nov 2015 1258

Percheziţii în spitale TOATE cadrele medicale încătuşate în „Dosarul decontărilor ilegale de reţete“, arestate la domiciliu (document)

10 Oct 2015 2230

Cadrele medicale încătuşate în dosarul decontărilor ilegale de reţete, „fierte în suc propriu“ (document+galerie foto)

05 Oct 2015 1703

Update - Pompierii intervin pe bulevardul Tomis, la o deblocare de uşă

21 Jul 2015 734

Scene dramatice în cartierul Tomis Nord Un bărbat a ameninţat timp de două ore că sare de la etajul 10 (galerie foto+video)

16 Jul 2015 1105

UPDATE3. Final fericit. A fost convins să renunţe! Un bărbat ameninţă că sare de la balcon, pe bulevardul Tomis (galerie foto+video)

15 Jul 2015 2254

UPDATE. La nicio oră distanţă Nouă alertă ISU pe bulevardul Tomis

23 Apr 2015 1035

UPDATE. Panică pe bulevardul Tomis Pompierii, solicitaţi să spargă uşa unui apartament

21 Apr 2015 863

UPDATE. Pompierii, solicitați pe bulevardul Tomis Femeie de 75 de ani, decedată în apartament

20 Apr 2015 1044

Hoţi prinşi de poliţişti la Constanţa şi Năvodari la scurt timp după comiterea faptelor

22 Mar 2015 655

„Refuz tacit al Primăriei Constanţa“ Un bloc de pe bulevardul Tomis, construit pe un teren luat în mod abuziv

26 Jan 2015 4570

UPDATE.Trupul unui bărbat, scos din subsolul unui bloc Pompierii, solicitaţi pe bulevardul Tomis

12 Jan 2015 861

Propunere de arestare preventivă pentru un minor

19 Nov 2014 861

UPDATE. Alertă la ISU Dobrogea Pompierii intervin pe bulevardul Tomis din Constanţa

09 Nov 2014 914

Spectacol nepermis pe bulevardul Tomis Poliţiştii din Constanţa, pe urmele drifter-ului

24 Sep 2014 959

Un pasionat de drift a blocat circulaţia pe bulevardul Tomis (video)

23 Sep 2014 1505

Alexandru-Daniel Anghel înfiinţează Aktual Fantasyo Show

21 Aug 2014 1022

Consiliul Județean Constanța

09 Feb 2014 2528

Minor surprins în flagrant

31 Jul 2013 762

Au poftit la două baxuri cu bere

17 May 2013 1003

De unde iei o doctorie dacă ai nevoie de Crăciun

24 Dec 2011 953