Economic

Precizări de la Transgaz despre proiectul BRUA şi capacitățile de transport gaze naturale dintre România și Ungaria (document)

În contextul ultimelor evoluții și discuții din mass-media din România, cu privire la proiectul BRUA şi la capacitățile de transport gaze naturale dintre România și Ungaria, pentru corecta informare a opiniei publice şi pentru o mai bună înțelegere a acestor subiecte, SNTGN Transgaz face următoarele precizări:

BRUA este un proiect de interes naţional, susţinut ferm şi fără echivoc de Comisia Europeană. BRUA va aduce ţării venituri importante din tarifele de transport gaze naturale şi va transforma România într-un  jucător incontestabil pe piaţa gazelor naturale a Uniunii Europene.
Transgaz îşi îndeplineşte angajamentele, conform proiectului iniţial, care a beneficiat de sprijinul tuturor Guvernelor României.
Transgaz respinge categoric acuzaţiile că ar face un joc în favoarea Ungariei. Societatea precizează că rezervarea capacităţii de transport este o condiţie prealabilă pentru a putea demara investiţia în BRUA faza
2. Doar în baza acelor contracte, care arată interes pentru gazele care ar urma să fie transportate, Transgaz poate trece la implementarea proiectului.
În cazul rezervării unor capacităţi viitoare (incrementale), rezervarea se face printr-o procedură de sezon deschis angajant. Pregătirea Procedurii de Sezon Deschis Angajant a fost realizată în perioada 2015-2017
prin colaborarea autorităților de reglementare din România (ANRE), Ungaria (HEO) şi Austria (ECONTROL), ai operatorilor de transport din cele 3 țări (TRANSGAZ, FGSZ şi GAZ CONNECT), precum şi ai
Comisiei Europene.
Procesul de sezon deschis s-a derulat în peroada 16 octombrie – 29 decembrie 2017. Raportul comun privind prima rundă de ofertare a fost publicat pe paginile de internet ale TRANSGAZ şi FGSZ în data de 29.12.2017, cu respectarea calendarului Procedurii. Conform raportului, prima rundă de ofertare a fost încheiată cu succes.
Conform manualului procedurii de Sezon Deschis, orice date, informații sau notificări întocmite și transmise de către Solicitanți și Ofertanți în contextul Procedurii de Sezon Deschis Angajant sunt considerate
confidențiale și vor fi utilizate exclusiv în procesul de evaluare din cadrul Procedurii de Sezon Deschis Angajant și nu vor fi divulgate nici unei terțe părți, fără consimțământul scris al Solicitantului/Ofertantului
relevant.

De asemenea și contractul de transport care este parte integrantă a Manualului de procedură și care poate fi consultat pe site-ul companiei, la adresa http://www.transgaz.ro/sites/default/files/users/admin/4.anexa_3_contract.pdf conține următoarea clauză de confidențialitate:
IX. Clauza de confidențialitate 
Art.14 
(1) Părțile sunt obligate să păstreze confidențialitatea datelor, documentelor și a informațiilor obținute din derularea prezentului Contract.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin.(1) următoarele date, documente și informații care: 
a) au fost cunoscute părții contractante înainte ca ele să fi fost primite de la cealaltă parte contractantă; sau
b) au fost dezvăluite după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c) fac obiectul unei obligații legale privind dezvăluirea; sau
d) sunt dezvăluite către un operator economic afiliat; în această situație partea care dezvăluie operatorului economic afiliat rămâne răspunzătoare pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi cealaltă parte ca urmare a divulgării informațiilor de către operatorul economic afiliat;operatorul economic afiliat beneficiază de toate excepțiile stabilite în acest articol.
(3) Prevederile prezentului articol produc efecte pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea contractului.
(4) Nerespectarea obligațiilor care decurg din alin.(1)-(3) atrage răspunderea părții culpabile, stabilită în conformitate cu prevederile legale.
În cadrul acestui proces, Transgaz a ţinut în permanenţă legătura cu Comisia Europeană şi cu ANRE, care au validat deciziile, pe care toate părţile implicate le-au considerat în interesul României şi din punct de
vedere strategic, şi din punct de vedere economic.
Transgaz precizează că nu are cum să controleze ce se întâmplă cu gazele extrase din Marea Neagră, pentru că zăcămintele sunt concesionate unor alți agenți economici. Subliniem faptul că, în conformitate cu
legislația europeană și națională în vigoare, Transgaz are doar rolul de operator al sistemului de transport și nu are dreptul să comercializeze gaze naturale.

Proiectul s-a impus ca necesitate în a doua parte a anului 2013 având la bază următoarele argumente:
• deselectarea proiectului Nabucco drept rută preferată pentru transportul gazelor naturale din regiunea Caspică înspre piețele central europene;
• asigurarea unor capacități de transport adecvate între punctele de interconectare transfrontalieră RO-BG și RO-HU, în scopul creșterii gradului de interconectare la nivel european;
• asigurarea unor capacități de transport pentru valorificarea unor volume de gaze naturale din Marea Neagră pe piețele central-europene.
În contextul inițiativei CESEC (Central East South Europe Gas Connectivity) au avut loc discuţii cu reprezentanţii DG ENER, la recomandarea cărora s-a decis etapizarea proiectului şi realizarea sa în două faze.
În consecință, pe cea de-a 2-a Listă a Proiectelor de Interes Comun publicată în anul 2015, proiectul BRUA apare etapizat astfel:
Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze pe coridorul conductei de transport Bulgaria – România – Ungaria –Austria, SMG Podișor - Horia și 3 stații noi de comprimare (Jupa, Bibești și Podișor) (BRUA FAZA I) – ( cu codificarea 6.24.2 );
Extinderea capacității de transport din România către Ungaria până la 4,4 mld. mc/an (BRUA FAZA II) – (cu codificarea 6.24.7).
Proiectul BRUA FAZA I este considerat un proiect prioritar la nivel regional, inclus în lista proiectelor CESEC, datorită faptului că aduce o contribuţie semnificativă la creşterea siguranţei în aprovizionarea cu gaze
naturale şi a gradului de interconectivitate regională. Pe aceste considerente implementarea sa este sprijinită de Comisia Europeană prin programe specifice de finanţare.
Proiectul BRUA FAZA II este considerat un proiect comercial, decizia finală de investiţie pentru realizarea acestuia urmând a fi luată în baza unor teste economice care să releve eficienţa sa economică.
I.1. Proiectul BRUA Faza 1 – Descriere și parametrii tehnici
Proiectul constă în construirea unei conducte noi de transport gaze naturale care să realizeze legătura între Nodul Tehnologic Podișor și SMG Horia şi în amplasarea a trei staţii de comprimare gaze naturale de-a
lungul traseului (SC Jupa, SC Bibești și SC Podișor), precum și realizarea tuturor facilitățiilor aferente.
Realizarea proiectului presupune construirea următoarelor obiective:
• conductă de transport gaze naturale Podișor-Recaș 32” x 63 bar în lungime de aprox.479 km;
• trei staţii de comprimare gaze naturale (SC Podișor, SC Bibești şi SC Jupa) fiecare stație fiind echipată cu două agregate de comprimare, cu posibilitatea de asigurare a fluxului bidirecţional de gaze
La finalizarea Etapei I:
• Se va asigura fluxul de gaze spre Ungaria prin interconectorul Horia - Csanadpalota a 1,75 mld. Smc/an (200 mii Smc/h), la 40 bar la graniță;
• Se va asigura fluxul de gaze spre Bulgaria prin interconectorul Giurgiu - Ruse a 1,5 mld Smc/an (171 mii Smc/h), la 30 bar la graniță;

Valoare totală estimată pentru Faza I = 478,6 mil. euro.
Termenul estimat de finalizare: 31.12.2019.
Pentru proiectul BRUA SNTGN Transgaz S.A. a reușit obținerea a două granturi din partea Uniunii Europene prin Agenția Națională pentru Inovare și Rețele (INEA). Primul grant, în valoare de 1.519.342 Euro,
reprezentând 50% din cheltuielile eligibile estimate, a fost acordat pentru finanțarea proiectării pentru cele trei stații de comprimare din cadrul proiectului (Podișor, Bibești și Jupa) iar cel de-al doilea grant, în valoare de 179.320.400 Euro, reprezentând 40% din cheltuielile eligibile estimate, a fost acordat pentru finanțarea lucrărilor de implementare a proiectului BRUA Faza I.
I.2. Proiectul BRUA Faza 2 – Descriere și parametrii tehnici
Realizarea proiectului presupune construirea următoarelor obiective:
• conductă de transport gaze naturale Recaş–Horia 32” x 63 bar în lungime de aprox. 50 km;
• amplificarea celor trei staţii de comprimare gaze naturale (SC Podișor, SC Bibești şi SC Jupa) prin montarea unui agregat de comprimare suplimentar în fiecare stație;
• amplificarea stației de măsurare gaze naturale SMG Horia.
La finalizarea Fazei II:
• Se va asigura creșterea fluxului de gaze spre Ungaria prin interconectorul Horia – Csanadpalota la 4,4 mld Smc/an (502 mii Smc/h) la 40 bar la graniță;
Valoare totală estimată - Faza II = 68,8 mil euro.
Termenul estimat de finalizare: 1 octombrie 2022, în corelare cu calendarul Procedurii de Sezon Deschis 
Angajant pentru rezervarea de capacitate.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Economica.net Transgaz a scos la licitaţie lucrările pentru infrastructura de export de gaze din Dobrogea

12 Dec 2018 250

Anunț important pentru acționarii Transgaz SA, cu privire la plata dividendelor

07 Dec 2018 271

Investiții masive ale Ministerului Economiei pentru Transgaz și Transelectrica. Vizată este și Dobrogea

29 Sep 2018 375

Procedura de preluare a Vestmoldtransgaz finalizată de SNTGN Transgaz SA. Încep lucrările pentru construcția gazoductului Ungheni-Chișinău

07 Sep 2018 502

Consultări publice anunţate de Transgaz SA pentru preluarea gazului de la ţărmul Mării Negre. Unde vor avea loc

05 Sep 2018 760

Senatorul Nicolae Moga, despre proiectul dezvoltării alimentării cu gaze a judeţului Constanţa. Legea offshore nu va afecta proiectul BRUA! (galerie foto)

25 Aug 2018 1667

Cum arată conductele gazoductului BRUA de pe teritoriului României (galerie foto)

22 Aug 2018 491

Investiție de 360 de milioane de euro a Transgaz pentru realizarea conductei de preluare a gazelor din Marea Neagră

21 Aug 2018 1029

Legea este promulgată! Consumatorii eligibili vor putea se racordeze direct la Transgaz

10 Jul 2018 1401

Directorul General Transgaz, Ion Sterian. „Lucrările pentru proiectul BRUA vor fi finalizate la termen”

30 Jun 2018 905

Transgaz SA anunță plata dividendelor pentru anul fiscal 2017. Află când şi cum se efectuează plata (document)

13 Jun 2018 744

Ce valoare va avea dividendul oferit de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaş pentru anul 2017

07 Jun 2018 467

Transgaz a început construcția conductei BRUA. Pe unde trece conducta

04 Jun 2018 967

Anunţ important de la Transgaz SA cu privire la proiectul BRUA! Anunţul face referire la punctul Tuzla

31 May 2018 780

Transgaz a primit autorizația de construire pentru conducta de transport gaze Țărmul Mării Negre-Podișor. Când va fi gata lucrarea. Iată traseul (document)

19 May 2018 3133

Societatea Petrocons Constanța printre firmele câștigătoare ale unei licitații cu Transgaz. Ce proiect va fi realizat și care este valoarea acestuia

26 Mar 2018 961

Nicolae Moga - „Guvernul pregătește lansarea PNDL 3, prin care se va acorda finanțare din partea statului pentru conductele de transport gaze. Primarii trebuie să se miște în următoarea perioadă!“ (document)

24 Mar 2018 2383

AGOA a stabilit salariul directorului general al Transgaz (document)

06 Mar 2018 768

Transgaz SA Mediaş modernizează reţeaua de date de la sediul Exploatării Teritoriale Constanţa (document)

28 Feb 2018 1360

Transgaz a obţinut un împrumut uriaş pentru Proiectul BRUA. Conducta de transport gaze porneşte, din zona Tuzla, de la Marea Neagră

26 Feb 2018 1456

Transgaz SA se va asocia cu o firmă din Spania. Ce a decis Adunarea Generală a Acţionarilor

22 Jan 2018 814

Dezbateri publice pentru conducta de transport gaze naturale Transgaz SA Mediaş. Două dintre ele, în judeţul Constanţa

11 Dec 2017 1989

Corbu, Săcele, Grădina şi Cogealac Patru dezbateri publice pentru conducta de transport gaze naturale, realizată de TRANSGAZ Mediaş (document)

24 Oct 2017 3847

Proiectul TRANSGAZ privind conducta de transport gaze naturale din Marea Neagră, declarat unul de importanță națională

10 Aug 2017 2378

TRANSGAZ SA a primit răspuns de la APM Constanţa pentru conducta care traversează judeţul. Ce mai trebuie făcut (document+galerie foto)

14 Jun 2017 2669

TRANSGAZ va realiza o conductă de transport gaze naturale De unde pleacă şi prin ce localităţi din judeţul Constanţa trece (galerie foto+document)

08 Jun 2017 4990

Petru Ion Văduva a renunţat la funcţia de director general al SN de Transport Gaze Naturale Transgaz SA

17 May 2017 1274

Profit.ro Noutăţi privind conducta de gaze care pleacă din Tuzla şi traversează judeţele Constanţa, Călăraşi şi Giurgiu

16 May 2017 2900

Electrocentrale SA Constanţa, declaraţii oficiale despre procesul cu Transgaz SA. La mijloc, o datorie de peste 260 de mii de lei

23 Nov 2016 1222

Electrocentrale SA Constanţa, dată în judecată de Transgaz! La mijloc, o datorie neplătită!

15 Nov 2016 1104

Romgaz a încheiat o tranzacție de peste 76,5 milioane lei cu Transgaz pentru furnizarea de gaze

20 Sep 2016 1286

Agerpres.ro Consiliul Concurenței a făcut demersurile pentru obținerea autorizațiilor necesare anchetei la companiile de gaze

07 Jun 2016 1068

Transgaz anunţ privind comercializarea capacităţii de transport a conductei Isaccea - Negru Vodă. Despre ce este vorba

30 Dec 2015 1634

Ambasadorul american, în vizită la Transgaz, de la Șinca Nouă

13 Nov 2015 1417

Știripesurse.ro Agenția Americană pentru Comerț și Dezvoltare sporește susținerea securității energetice în România

24 Sep 2015 704

Condamnat la Constanţa de şefa magistraţilor din Dobrogea Dinel Staicu, nouă ani în dosarul privind fraudarea Transgaz Mediaş

11 Jun 2015 859

Dinel Staicu, nouă ani de pușcărie în dosarul Transgaz

10 Jun 2015 1717

Cinci români sunt indezirabili pentru Moscova. Chifu, Cioroianu şi Tomac, pe lista neagră!

30 May 2015 1016

Petroconst SA Constanța a câștigat peste 700.000 de lei de la Transgaz SA Mediaș (document)

27 Jan 2015 2100

Ce proiecte pregătesc companiile energetice de stat pentru Constanţa

09 Dec 2014 1088

Băsescu „Niciun metru cub de gaz românesc nu va tranzita South Stream-ul”

24 Oct 2014 917

Rusia reduce drastic gazele livrate României

15 Oct 2014 896

Gazprom a redus în această dimineaţă livrările de gaze către România. Află ce spun autorităţile din ţară

08 Oct 2014 848

Victor Ponta "Sper 2015 să fie anul potrivit - cu listarea Portului Constanţa"

06 Oct 2014 972

Conducta de gaze Giurgiu-Ruse, gata în acest an

23 Sep 2014 1176

Rușii de la Gazprom s-au răzgândit. Au reluat livrările de gaze la parametrii normali

13 Sep 2014 921

Petroconst SA Constanţa a câştigat 30.000 de lei de la Transgaz SA Mediaş(document)

02 Sep 2014 1741

Află cât costă conducta care va aduce gaze naturale în România din Marea Neagră

03 Jul 2014 1314

Cât trebuie să investească statul în conducte ca să pompeze prin ţară gazul din Marea Neagră

24 Feb 2014 1307

Guvernul a transferat pe şest Transelectrica şi Transgaz de la Ministerul Finanţelor la SGG, adică de sub controlul liberalilor sub controlul social-democraţilor

14 Feb 2014 1098