Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului


Miercuri, 18 martie, la ora 17.00, are loc Ședința de Guvern. Ședința se va realiza prin videoconferință. Iată ordinea de zi:
 
Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară
 
I.    MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ
3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscal bugetare
4  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de certificate de situaţie de urgenţă (CSU) de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-15.pdf

II.       PROIECTE DE HOTĂRÂRI


1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea limitelor valorice privind componenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii noi, a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C <<Alte cheltuieli de investiţii>> care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-21.pdf

 
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK-S.A în numele şi contul statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HGANEXA.pdf 

3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-22.pdf

4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi a condiţiilor de efectuare a plăţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-23.pdf

5.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti '' Metrorex''-S.A, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-24.pdf 

6.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.108/2019 pentru aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi'', precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HGANEXE.pdf

7.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-25.pdf

8.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-26.pdf

9.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3589 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare- Dezvoltare Medico-Militară ''Cantacuzino'', trecerea unei părţi din acesta constituită din construcţii, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-27.pdf

 

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea unor spaţii aflate în domeniul în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-28.pdf

11.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial''
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-29.pdf

 
I.               MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Sandu Costea,

Vicepreşedinte ANAF, subsecretar de stat, în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/MEMO-2.pdf

II.  NOTE

1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Luna, judeţul Cluj, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unor imobile situate în extravilanul comunei Luna, în suprafaţă totală de 3.384 mp, compusă din suprafaţa de 1.058 mp din Drumul Comunal 24 identificat cu nr.cadastral 53701, suprafaţa de 1.511 mp din Drumul de Exploatare 452 identificat cu nr.cadastral 50603 şi o suprafaţă de 815 mp dintr-un canal, identificat cu nr.cadastral 50598, din domeniul public al comunei Luna, judeţul Cluj, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, pentru a fi utilizate ca drumuri de circulaţie interioară şi pentru desfăşurarea activităţilor specifice în cadrul imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-7.pdf

2.    Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Cluj, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil în suprafaţă de 32.629 mp, situate pe teritoriul administrativ al comunei Luna, judeţul Cluj, identificat în cartea funciară a comunei Luna, judeţul Cluj nr.56597, nr.cadastral 56597, care constituie o parte din Drumul Judeţean 150 A, poziţionat între km.0+688 şi km 2+658, din domeniul public al judeţului Cluj, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, pentru a fi utilizat ca drum de acces închis circulaţiei publice, la incinta imobilului 1833, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-6.pdf


 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ședință la Guvernul României

23 Nov 2020 542

Este ședința Consiliului Județean Constanța. Printre proiecte, modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean

23 Nov 2020 1055

Consilierii locali municipali, convocaţi în şedinţă. Propunerile primarului Chițac pentru Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului a primăriei Constanța

23 Nov 2020 1470

Instituția Prefectului -Județul Constanța Când va intra în carantină localitatea Năvodari

21 Nov 2020 1765

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 35 de proiecte, pe ordinea de zi

20 Nov 2020 561

Guvernul a adoptat hotărârea Bilete de tratament balnear și de recuperare pentru pensionarii militari

19 Nov 2020 2227

Klaus Iohannis „Este necesară modernizarea sistemelor de gaze medicinale, în special oxigen și a rețelelor electrice“ (video)

18 Nov 2020 505

Klaus Iohannis, o nouă ședință cu miniștrii și oficiali din Sănătate

18 Nov 2020 532

Printre proiecte, eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți Ședință de Guvern. Când va avea loc

17 Nov 2020 494

Ședință cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19, la Cotroceni

17 Nov 2020 686

Procurorul Dragomir Matei, cu solicitări la CSM

16 Nov 2020 521

Componenţa comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Constanța

14 Nov 2020 1525

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă extraordinară Proiectul de pe ordinea de zi, dotarea cu echipamente IT a unităților de învățământ

13 Nov 2020 835

Ședintă la Palatul Cotroceni, pe tema Planului Național de Relansare și Reziliență

13 Nov 2020 2866

A fost stabilită valoarea poliței de asigurare pentru administratorii Oil Terminal SA

13 Nov 2020 714