Declaratii de avere Constanta

Directorul CN APMC, Nicolae Dan Tivilichi, a câştigat, anul trecut, peste 150.000 de lei (documente)

Aleşii locali, demnitarii, persoanele cu funcţii de conducere şi control, precum şi funcţionarii publici au obligaţia să îşi depună sau să îşi actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese. Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă averile şi interesele demnitarilor şi ale angajaţilor celor mai importante instituţii publice din judeţul Constanţa şi ai companiilor naţionale, aşa cum apar acestea fie pe site-urile instituţiilor, fie pe cel al Agenţiei Naţionale de Integritate.
 
Nicolae Dan Tivilichi, director general adjunct al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (CN APMC) în anul 2015 şi director general în cadrul aceleiaşi instituţii din anul 2016, a menţionat în declaraţia de avere completată în anul 2017 aceleaşi bunuri imobile ca şi anul trecut.
 
Aflăm, astfel, că acesta deţine cota-parte de 100% dintr-un teren intravilan cumpărat în anul 2007, în suprafaţă de 355 mp, dar şi o casă de locuit, în suprafaţă de 110 mp. La acestea se adaugă un apartament cumpărat în anul 1994, în suprafaţă de 52 mp, nefiind însă precizat titularul în declaraţia de avere.
 
Nicolae Tivilichi conduce un autoturism marca Ford Mondeo, fabricat în anul 2001, menţionat şi în declaraţia de avere completată în anul 2016. El nu are bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică sau obiecte care fac parte din patrimonial cultural naţional sau universal a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro. De asemenea, nu are nici conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii sau forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv carduri de credit, ale căror sume totale să depăşească 5.000 de euro.
 
În anul 2015, directorul general al CN APMC deţinea, potrivit declaraţiei de avere, 5,33% de părţi sociale la SC General Eximtour SRL, în valoare de 800 de lei, în timp ce în anul 2016 nu mai deţinea aceste acţiuni. Tivilichi a contractat în 2006 un credit în valoare de 24.500 de euro, cu termen scadent în 2026.
 
În ultimii doi ani nu a obţinut servicii, cadouri sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală să depăşească 500 de euro.
 
În 2015, a consemnat venituri încasate în valoare de 41.872 de lei, în calitate de administrator al CN APMC, şi, respectiv, 12.584 de lei ca administrator general la SC General Eximtour SRL. În anul fiscal 2016, directorul Tivilichi a încasat următoarele venituri: 103.902 lei în calitate de director general adjunct/director general/administrator în cadrul CN APMC, 40.633 de lei ca administrator în cadrul aceleiaşi instituţii şi 6.522 de lei în calitate de administrator general la SC General Eximtour SRL, companie în cadrul căreia şi-a încetat activitatea la data de 14 iunie 2016.

Declaraţia de interese

În declaraţia de interese completată în 2015 este precizat faptul că directorul general Dan Tivilichi nu este membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale. În 2016, în schimb, acesta a avut funcţiile de director general adjunct/director general/administrator în cadrul CN APMC.
 
În cei doi ani de activitate, nu a avut calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi vizualiza declaraţiile de avere şi de interese ale directorului general al CN APMC, Nicolae Dan Tivilichi.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Declaraţie de avere - Luciana Izabel Mocanu Şefa Biroului de Litigii şi Negocieri Contencioase din cadrul CN APMC, cu trei bunuri imobile şi unul mobil (documente)

11 Aug 2017 2930

Declarație de avere - Elena Mihaela Singeorzan Angajată în cadrul CN APMC, cu trei bunuri imobile și două mobile (documente)

10 Aug 2017 3177

Declarație de avere - Tănase Iulian Pepi Șeful Serviciului juridic și contencios din cadrul CN APMC, cu patru bunuri imobile și două mobile (documente)

09 Aug 2017 2260

Declaraţie de avere - Doru Adrian Mihai Ce deţine şeful Biroului de Urmărire Trafic Maritim din cadrul CN APMC (documente)

08 Aug 2017 1752

Declaraţie de avere - Irina Beşcucă Iacob Angajată a CN APMC, cu trei bunuri imobile şi unul mobil (documente)

07 Aug 2017 1627

Declarație de avere - Liliana Mihai Ce deține șefa Serviciului de Cadastru și evidențe funciare din cadrul CN APMC (documente)

05 Aug 2017 1057

Declarație de avere - Georgiana Puia Angajată în cadrul Biroului Relații Internaționale din CN APMC, cu o mașină și un apartament (document)

04 Aug 2017 1194

Declarație de avere - Laurențiu Teodoru Șef al Biroului de Proiecte Europene și inginer în cadrul CN APMC, cu un apartament și două autoturisme (documente)

03 Aug 2017 573

Declaraţie de avere - Sorin Alexandru Horovei Analistul din cadrul Serviciului de Informatică al CN APMC deţine un autoturism fabricat în 2011 (document)

02 Aug 2017 786

Declaraţie de avere - Radu Florescu Inginer în cadrul CN APMC, cu o casă, un teren şi un autoturism (documente)

02 Aug 2017 813

Declaraţie de avere - Mariana Udrea Angajata CN APMC, cu o casă, un teren şi un autoturism (documente)

01 Aug 2017 562

Declaraţie de avere - Petru Radu Şeful Serviciului de Exploatare şi Siguranţă Portuară din cadrul CN APMC conduce un autoturism fabricat în 2016 (document)

01 Aug 2017 629

La început de mandat Averile şi interesele consilierului judeţean PSD Luminiţa Niţă (document)

31 Jul 2017 881

Declarație de avere - Andra Roxana Opreanu Șefa Biroului de Relații Internaționale din cadrul CN APMC a înstrăinat un apartament (documente)

31 Jul 2017 686

Declarație de avere – Raluca Mihai Specialistul în documentația studiilor din cadrul CN APMC nu deține bunuri mobile și imobile (document)

31 Jul 2017 559

Declarație de avere - Anamaria Luca Economista din cadrul CN APMC deține un autoturism fabricat în 2017 (documente)

31 Jul 2017 714

Declaraţie de avere - Adina Albu Şefa Biroului de Consultanţă Legală din cadrul CN APMC deţine două autoturisme (document)

29 Jul 2017 670

Declarație de avere - Laura Geacu Economista din cadrul CN APM SA Constanța, cu două bunuri imobile (document)

28 Jul 2017 568

Declarație de avere - Iuliana Carmen Cucui Economista din cadrul CN APMC deține un autoturism fabricat în 2014 (documente)

27 Jul 2017 651

Ce avere are noul şef de la ANAF Constanţa, Florin Ursu (document)

26 Jul 2017 2924

Declaraţie de avere - Monica Lidia Velicu Şefa Biroului de Comunicare - Serviciul Marketing din cadrul CN APMC nu deţine bunuri mobile şi imobile (document)

25 Jul 2017 485

Declaraţie de avere - Marius Dănuţ Popescu Inginerul din cadrul CN APMC, cu un apartament şi un autoturism (documente)

25 Jul 2017 600

Declaraţie de avere - Ionuţ Bogdan Gheorghiu Economistul din cadrul CN APMC, cu un teren şi un apartament (documente)

24 Jul 2017 443

Declaraţie de avere - Răzvan Anghel Consilierul juridic din cadrul CN APMC deţine un autoturism fabricat în 2005 (documente)

24 Jul 2017 593

Declarație de avere - Laura Tivga Economista din cadrul CN APMC, cu două terenuri și două imobile (documente)

21 Jul 2017 487

Declarație de avere - Radu Nicolae Subinginer în cadrul CN APMC, cu două mașini și două imobile (document)

21 Jul 2017 609

Declarație de avere - Raul Crîngașu Inginerul din cadrul CN APMC, cu trei imobile și un autoturism (document)

20 Jul 2017 500

Declaraţie de avere - Ioana Blănuţă Şefa Compartimentului Nave Tehnice Depoluare din cadrul CN APMC, cu patru conturi la active (document)

20 Jul 2017 654

Declaraţie de avere - Laura Niculae Economista din cadrul CN APMC, cu un teren, o casă şi un autoturism (document)

19 Jul 2017 582

Declaraţie de avere - Otilia Ifimov Şefa Departamentului de Achiziţii Publice din cadrul CN APMC, cu o colecţie de obiecte de cult, artă şi bijuterii estimată la 40.000 de euro (document)

19 Jul 2017 667

Declaraţie de avere - Tudorel Lupu Inginerul din cadrul CN APMC conduce un autoturism fabricat în 2010 (document)

18 Jul 2017 1022

Declaraţie de avere - Lucia-Florina Fifere Organizator relaţii în cadrul CN APMC, cu trei imobile şi un autoturism (document)

18 Jul 2017 529

Declarație de avere - Ionuț-Dumitru Gumeni Șeful Biroului de Administrare Rețea din cadrul CN APMC, cu două terenuri, o casă și un apartament (document)

17 Jul 2017 530

Declarație de avere - Gheorghe Viorel Parpală Șeful Sucursalei Energetică Port din cadrul CN APM SA, cu șapte terenuri, trei apartamente și o casă

17 Jul 2017 747

Declaraţie de avere - Dorin Raicu Consilierul juridic din cadrul CN APMC nu deţine bunuri mobile şi imobile (document)

15 Jul 2017 646

Declarație de avere - Teodor Patrichi Consilierul CN APMC Constanța conduce două autoturisme (documente)

14 Jul 2017 875

Declaraţie de avere - Vicenţius Petrescu Şeful Sucursalei de Servicii Port din cadrul CN APMC, cu patru terenuri, o casă şi două apartamente (documente)

13 Jul 2017 545

Declarație de avere - Emil Sorin Banias Șeful Sucursalei Nave Tehnice din cadrul CN APMC, cu două terenuri, o casă și un apartament (documente)

12 Jul 2017 1405

Declaraţie de avere - Victor Alexandru Frunză Un membru al Consiliului de Administraţie din cadrul CN APMC, cu mai multe credite la activ (documente)

11 Jul 2017 1404

Declaraţie de avere - Robert Răzvan Dobre Un membru al Consiliului de Administraţie al CN APMC conduce un automobil fabricat în 2016 (documente)

11 Jul 2017 1224

Declaraţie de avere - Gabriela Murgeanu Preşedintele Consiliului de Administraţie al CN APMC, cu o colecţie filatelică şi o serie de tablouri (documente)

10 Jul 2017 740

Declaraţie de avere - Ioana Alexandra Bradea Membră a Consiliului de Administraţie al CN APMC, cu un teren şi o casă (documente)

10 Jul 2017 594

Declaraţie de avere - Ciprian Hanganu Directorul coordonator din CN APMC, fără terenuri, case sau automobile (documente)

06 Jul 2017 1065

Declaraţie de avere Mădălin Alexandru Crăciun Directorul comercial din cadrul CN APMC, cu mai mulţi bani în conturi (documente)

06 Jul 2017 607

Directorul adjunct al CN APMC, Marian Tănase, cu cinci terenuri şi două case (documente)

05 Jul 2017 977

Ce avere are fostul director general al Autorităţii Navale Române, trimis în judecată de DNA Constanţa (document)

16 May 2017 2270

Averile angajaţilor AJOFM Constanţa Inspectorul superior Florina Ramona Tănase conduce un Matiz fabricat în 2004 (documente)

26 Mar 2017 1296

Un apartament şi un autoturism de lux, printre bunurile consilierului local Cristian Tincu (documente)

16 Mar 2017 831

Vicepremierul Sevil Shhaideh şi-a făcut publice averea şi interesele Apartament de 47 mp şi şase conturi curente şi bancare (document)

27 Jan 2017 1845

Averea şi interesele Simona Gherman, inspector DJST Constanţa, a declarat un teren, două apartamente şi o maşină (document)

18 Jan 2017 1201