Licitații Constanța Licitație organizată de CN APM Constanța pentru securitate și detecție la incendii pentru clădirile instituției (DOCUMENT)


Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a lansat un anunț de participare la licitație privind verificare și întreținere sisteme electronice de securitate și detecție la incendii – clădiri CN APM SA.
 
Valoare estimată este de 147.600 lei.
 
Data limită pentru depunerea de ofertă este 15.02.2024, ora 23:30.
 
Criteriul de atribuire îl constituie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic va fi determinata prin aplicarea criteriului de selectie "prețul cel mai scăzut" ofertat pentru verificarea și întreținerea sistemelor electronice de securitate, în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (3) lit. d) din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale și care îndeplinește toate cerințele caietului de sarcini.
 

Descrierea contractului

Obiectul contractului îl constituie prestarea “Verificare și întreținere sisteme electronice de securitate și detecție la incendii – clădiri CN APM SA" conform cerintelor prezentate în caietul de sarcini nr. 4399/ 26.01.2024, atasat prezentului anunț.

Garanția de buna executie, în cuantum de 5% din valoarea contractului, trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie prin:

a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:
i. scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

ii. asigurări de garanții emise:
- fie de societăți de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;
- fie de societăți de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;
c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar daca valoarea este mai mică de 5.000 lei;
d) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale;
e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevazute la lit. a)-c).

Garanția de bună execuție va fi constituită în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului sectorial. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a Contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului sectorial/contractului subsecvent, dupa caz, conform art. 45 alin. (3) din HG nr. 394/2016 și va deveni anexa la contract.

Indiferent de forma de constituire a garanției de bună execuție, aceasta trebuie să fie irevocabilă și va prevedea în mod clar și fără echivoc ca plata garanției de bună execuție se va efectua neconditionat, respectiv la prima cerere a Entitătii contractante, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, fără nicio exceptie.

Entitatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului sectorial, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Contractantul nu își indeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract, conform art. 47 din HG nr. 394/2016.

Entitatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție, conform prev. art.164(2) din Legea nr. 99/2016.
 


În secțiunea Documente a materilalului puteți consulta anunțul integral. 


PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.Citește și:

Licitație organizată de CN APM Constanța pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța (DOCUMENT)


 

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

CNSC a decis Licitația pentru sistemul informatic al Portului Constanța contestată de afaceriștii de la Software Imagination & Vision!

02 Apr 2024 427

Drumurile intens circulate din Portul Constanța vor fi asfaltate

26 Mar 2024 448

Oportunități de afaceri în portul Constanța Intensificarea parteneriatelor comerciale între România și Austria

13 Mar 2024 601

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța anunță licitație pentru lucrări de foraj orizontal dirijat (DOCUMENT)

01 Mar 2024 705

Licitații Constanța CN APM Constanța investește în servicii de legătorie a documentelor (DOCUMENT)

27 Feb 2024 600

Compania Administrației Porturilor Maritime Constanța a dat în judecată Primăria Năvodari și compania din „sfera sa de interese" a liderului PSD, Ion Dumitrache

23 Feb 2024 882

Licitație organizată de CN APM Constanța pentru lucrări de instalații electrice pe digul de sud (DOCUMENT)

21 Feb 2024 727

Justiție Constanța Dosarul dintre CN APM Constanța vs. Envirotech SRL, pe masa magistraților. Soluția instanței

09 Feb 2024 708

Decizii importante luate în prima ședință a Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Naţionale „Administrația Porturilor Maritime” Constanţa din 2024

08 Feb 2024 879

Licitații Constanța Licitație organizată de CN APM Constanța pentru achiziția unui sistem de baraj antipoluare (DOCUMENT)

06 Feb 2024 876

Licitație organizată de CN APM Constanța pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța (DOCUMENT)

06 Feb 2024 825

CN APM Constanța, la judecată cu două firme. Iată despre ce e vorba

28 Jan 2024 909

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța închiriază parcele de teren!

12 Jan 2024 651

Licitații publice CN APM Constanța, contract de revizuire documentații pentru realizarea cheului din dana 8 (DOCUMENT)

10 Jan 2024 787

Achiziția pentru „Infrastructură Virtualizare”, organizată de Compania Administrația Porturilor Maritime SA, în atenția CNSC. Ce decizii au fost dictate?

07 Jan 2024 801