Mandatele administratorilor provizorii ai Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța, prelungite

  • Decizia a fost luată în ședința AGA din iunie, fiind publicată luna aceasta în Monitorul Oficial
 
Hotararea Societății Naţionale Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanța a fost publicată recent în Monitorul Oficial al României, cu privire la modificările aduse în firmă. Este vorba de prelungirea mandatelor administratorilor provizorii, Ștefan Mihu, Eugen Marin, George Teșeleanu, Horia Mihail Acatrinei, Artagea Bogdan Ionuț și Adrian Răzvan Florea.În conformitate cu prevederile legale în vigoare H.G. 523/1998, privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa - S.A., cu modificările şi completările ulterioare din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, Adunarea Generală a Acţionarilor, întrunită în şedinţa ordinară din data de 28.06.2022, a dispus mai multe decizii, pe care le redăm mai jos.
 
„Membrii Adunării Generale a Acţionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanţa, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iau act de încetarea mandatelor de administratori provizorii la data de 04.07.2022 inclusiv, a următoarelor persoane: domnul Mihu Ştefan, domnul Marin Eugen şi domnul George Teşeleanu, şi la data de 14.07.2022 a următoarelor persoane: domnul Acatrinei Horia Mihail, domnul Artagea Bogdan Ionuţ şi domnul Florea Adrian (a se citi Florea Adrian-Răzvan - îndreptare eroare materială).
 
Membrii Adunării Generale a Acţionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanţa, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 641, alin. (3) şi alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobă numirea ca administratori provizorii, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (şase) luni, a următoarelor persoane: domnul Mihu Ştefan, domnul Marin Eugen, domnul George Teşeleanu, începând cu data 05.07.2022 inclusiv, până la data de 04.11.2022 inclusiv.
 
Membrii Adunării Generale a Acţionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanţa, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 641, alin . (3) şi alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobă prelungirea cu 2 luni a mandatelor de administratori provizorii ale domnului Acatrinei Horia Mihail, domnului Artagea Bogdan Ionuţ, şi domnului Florea Adrian (a se citi Florea Adrian-Răzvan - îndreptare eroare materială), începând cu data de 15.07.2022 inclusiv, până la data de 14.09.2022 inclusiv.
 
Membrii Adunării Generale a Acţionarilor, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanţa, art. 37, alin. (1) şi (2) şi art. 641, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobă ca remuneraţia membrilor provizorii numiţi să fie formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară egală cu indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie în funcţie anterior datei prezentei hotărâri, respectiv în cuantum de 4.631 lei brut, cu respectarea dispoziţiilor art. 37, alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 109/2011 şi cu încadrarea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat.
 
Membrii Adunării Generale a Acţionarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobă forma şi conţinutul contractului de mandat şi a actului adiţional la contractul de mandat care urmează a se semna cu membrii provizorii ai Consiliului de Administraţie.

 
Membrii Adunării Generale a Acţionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanţa, semnează în numele societăţii contractele de mandat şi actele adiţionale Ia contractele de mandat care vor fi încheiate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administraţie.
 

Membrii Adunării Generale a Acţionarilor, în temeiul art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 19, alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare, pct. 423 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 14, alin. (4), lit. a) Statutul AIMK Constanţa, aprobă propunerea privind acoperirea pierderii contabile reportate la sfârşitul anului 2021, în sumă de 930.207,55 lei, din rezervele existente în soldul contului 1175 -
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, la sfârşitul anului 2021, conform Adresei AIMK Constanţa nr. AGA 48/02.06.2022”.
 
Deciziile de prelungire vin în urma numirii lor în ultima ședință AGA privind soarta mandatelor administratorilor provizorii, ședință ce a avut loc în luna martie 2022.
 
George Teșeleanu este soțul deputatului PSD Cristina Dumitrache. George Teșeleanu este menționat în declarațiile completate de parlamentarul PSD, pentru prima dată, în iunie 2013, cu 4.500 euro cadouri de logodnă, un apartament (Deva) și un spațiu comercial (Petroșani), un PFA în Italia, salarii, remunerații și chirii de la societățile Tricomaglia SRL și Confex Matex Internațional SA, ambele cu sediul în județul Hunedoara. Societățile cu sediul în Hunedoara aduc venituri familiei Teșeleanu-Dumitrache până de curând, deoarece este menționată înstrăinarea bunurilor în declarația din 21.10.2020, aparatmentul din Deva fiind vândut către Mateș Andrei Gheorghe cu suma de 54.000 euro, iar spațiul comercial din Petroșani, vândut în 2019 către societatea Bubu Crys SRL cu suma de 100.000 euro.
 
George Teșeleanu este și actualmente președinte CA la societatea Confex Matex Internațional SA  Petroșani. Între timp, George Teșeleanu, în perioada 2015-2022, are și alte surse de venituri, fie de la societățile Eurosantis SRL și Geomarco Construct SRL, Academia de Științe Tehnice (2015), din mai 2016, de la societatea 2x1 Holding Cape Midia Shipyard SA, actualmente Șantierul Naval Midia SA (soția s-a suspendat din funcția de la șantier din februarie 2015), asociat la societatea , Pantheon Mangaement, fostă  Delfilo Comercial SRL (20%), din 2018 membru în CA Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu, din 2019 membru CA la Șantier Naval Midia SA, Port Dredging SA - consilier marketing (2020), manager la societatea Eurosantis SRL (2022), și membru în CA la Oil Terminal SA.
 
Pentru a reveni la firmele sau asociațiile menționate în declarația de avere din 2022 pentru soțul Cristinei Dumitrache, George Teșeleanu, entitățile și veniturile realizate de soț de la acestea sunt: Pantheon Management (fostă Delfilo Comercial SRL, acționar, venit 250 lei), Agora Project (acționar, venit 2.000 lei), Asociația Club Sportiv Pantheon (0 lei), Asociația Center for Ethics Economy and Development Constanta (0 lei), Asociația Județeană de Judo (0 lei), Urbis Media Press (acționar, venit 1.000 lei), Șantier Naval Midia SA (administrator, venit18.000 lei), Confex Matex International SA (președinte CA – 25.500 lei), Academia de Științe Tehnice din România (membru titular, 19.000 de lei), Eurosantis (manager, venit 19.169 de lei), Port Dredging SA  (consilier marketing, venit  65.388 lei), Aeroportul International Mihail Kogălniceanu (administrator, 0 lei) și Oil Terminal (administrator, 0 lei).
 
De asemenea, acesta este menționat și ca Martir al Revoluției Române din 1989  și al titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, în anexa 2/46/2000 la Decretul 37/2000, publicat în monitorul oficial 100/7.03.2000. Totodată, printre titlurile menționate în CV se mai regăsesc cel de Cetățean de Onoare al orașului Lupeni, din 1999, membru al Centrului Național pentru Construcția și Tehnica Spitalicească din Italia (din 1999), președintele Conferinței Internaționale – Dezvoltarea Locală în Centrul și Estul Europei (Ancona, Italia, 2002). De asemenea, George Teșelanu este membru fondator și membru în Colegiul director al Societății Italiene de Tehnică Spitalicească – Italia 2002, membru al Asociației Generale a Inginerilor din România - 2005, membru al Grupului de Geodinamică al Academiei de Științe din România, membru corespondent și, din 2015, membru titluar al Academiei de Științe Tehnice din România. În plus, George Teșeleanu este președinte al Asociației Județene de Judo Constanța, candidând, în februarie 2021, la șefia Federației Române de Judo, titlul de președinte revenindu-i, însă, lui Cozmin Gușă.
 
Mihu Ştefan este fost senator PSD din Constanța, în legislatura 2016-2020, când a fost vicepreședinte al Comisiei de buget- finanțe. Între 2003 și 2016 a fost lector la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Finaciar Contabil Constanța, iar din 2016 este vicepreședinte CECCAR.
 
Horia Mihail Acatrinei  deţine din 2014 funcţia de director economic. Iniţial, acesta a câştigat concursul organizat prin legea guvernanţei corporatiste. Mandatul său s-a încheiat în decembrie 2018, fiind reînvestit director economic provizoriu în 2019, prin decizia vechiului Consiliu de Administraţie al Aeroportului. În luna mai a anului 2019, procedura s-a repetat. Acatrinei, originar din Bucureşti, deţine o treime dintr-un teren de 2.526 mp în Ilfov, un apartament în capitală şi un autoturism. Înainte de a lucra la Aeroport, Acatrinei a lucrat în perioada iunie 2013 - 2014 în Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de consilier personal pentru Ministerul Bugetului, condus la acea vreme de Liviu Voinea.
 
Eugen Marin este din 2017 în CA-ul aeroportului. Are mai multe terenuri în Buzău, Dâmboviția și locuințe în București. Nu are alte bunuri materiale.
 
Adrian Răzvan Florea este director general și membru CA la Electrogrup SA Cluj, iar anterior a fost director general la DirectOne SA București. A mai ocupat funcții de conducere la UTI Grup SA, Netcity SA, Proton Technologies SRL, Vodafone Romania, Cosmote. 
 
Artagea Bogdan Ionuț este director încă din 2014 la Aeroportul Mihail Kogălniceanu, însă lucrează acolo încă din 1993, cu mici întreruperi. Anterior, a fost la CNRN Radionav SA Constanța și a fost și manager la Allabout SRL Constanța și Aby Prestserv SRL. În CV-ul său apar și următoarele mențiuni: „Conducator al Aeroportului pe timpul derularii si finalizarii proiectului “Reabilitare platforme de stationare aeronave incinta aeroport, comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta” din cadrul Programului Operational Sectorial Transport 2007-2013, in valoare totala de 103.214.231,12 lei in urma caruia a fost reabilitata o suprafata totala de 155.253,68 mp si au fost realizate venituri din incasarea facturilor de penalitati, fiind virate in contul Ministerului Transporturilor.
 
 Reconversia certificatului aeroportuar in anul 2017 conform cerintelor Regulamentului European nr. 139/2014 si modificarea acestui certificat in anul 2018, cu o premiera nationala, introducerea unei aeronave litera de cod superioara ICAO F – Boeing 747-8F (singurul aeroport din Romania autorizat sa opereze acest tip de aeronava). Coordonator al activitatilor Aeroportuare, prin mentinerea unui climat de parteneriat cu companii aeriene emblematice, atat interne cat si internationale, prin participarea la targuri de profil, organizarea de conferinte si intalniri oficiale, fapt ce a condus la o crestere a numarului de zboruri (atat regulate cat si chartere), pe de o parte, cat si a numarului de pasageri, pe de alta parte, cu aproximativ 300%”.
 
Conform declarației din 2022, Artagea a câștigat 195.264 lei de la aeroport, în timp ce soția a avut venituri de 79.273 lei, respectiv 18.543 de la Casa Corpului Didactic. Soții Artagea au credite bancare scadente în 2024, 2025, respectiv 2036, în valoare de 44.000 lei, 66.300 euro și 47.000 lei. Dețin bijuterii de 17.000 de euro, cât și un autoturism marca Mercedes. Mai mult, au un apartament de 113 mp, achiziționat în anul 2017, cât și un teren intravilan de 32 mp.
 

Citește și:

Decizie AGA a Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu SA. Ce administratori provizorii au fost numiți
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

O singură ofertă depusă Iată ce firme doresc să construiască noul terminal de la Aeroportul Mihail Kogălniceanu Constanța

04 May 2023 2531

Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu contractează servicii de asigurare de peste 300.000 de lei (DOCUMENT)

29 Apr 2023 910

Hangar parcare și mentenanță la Aeroportul Mihail Kogălniceanu! Ce a decis APM Constanța

27 Apr 2023 647

Decizie publicată în Monitorul Oficial Care sunt indicatorii tehnico-economici pentru construirea terminalului la Aeroportul Mihail Kogălniceanu Constanța?

25 Apr 2023 1246

O firmă din Cluj care funcționa până de curând ca restaurant a primit un contract de la Aeroportul Mihail Kogălniceanu Constanța (DOCUMENT)

14 Apr 2023 980

Lucrări de peste 7,13 milioane de euro la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu! Cine a prins contractul (DOCUMENT)

08 Apr 2023 1119

Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu cumpără două autoutilitare. Iată care este valoarea contractului! (DOCUMENT)

23 Mar 2023 1160

LIVE TEXT Zboruri săptămânale către Turcia, de pe aeroportul Mihail Kogălniceanu Constanța (GALERIE FOTO)

13 Mar 2023 2523

Se actualizează inventarul bunurilor imobile ale Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța (DOCUMENT)

20 Feb 2023 745

Prelungiri de mandate pentru administratorii provizorii de la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu SA

17 Feb 2023 1188

Licitație de peste 35 de milioane de euro Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu caută firmă pentru lucrările de dezvoltare terminal, turn de control și parcare

10 Feb 2023 1993

Noi servicii de asigurare contractate de SN Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța SA (DOCUMENT)

03 Feb 2023 1316

SN Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța SA contractează servicii de asigurare (DOCUMENTE)

16 Dec 2022 2964

Firma din Turcia care va construi Spitalul Regional Craiova a semnat un contract cu Aeroportul Mihail Kogălniceanu Constanța (DOCUMENT)

14 Dec 2022 1828

Omniasig Vienna Insurance Group și Allianz - Țiriac Asigurări au încheiat contracte de asigurare cu Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu (DOCUMENTE)

28 Nov 2022 1255