2.6 milioane de euro puse la bătaie Consiliul Județean Constanța, programul de finanțări nerambursabile pentru anul 2024(DOCUMENT)

  • CJ Constanța îşi propune să susţină, cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice, activități nonprofit de interes general în domeniul sport, în domeniul cultură și domeniul social/sănătate, în conformitate cu prevederile bugetare pentru anul 2024, în cuantum total de 13.000.000 lei, respectiv 2,6 milioane de euro
  • Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile publice ale Județului Constanța, alocate pentru activități nonprofit de interes general, în cuantum total de 13.000.000 lei, va fi destinat atât proiectelor sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică ”Sportul pentru toți” și „Redescoperă Oina” – 5.500.000 lei, proiectelor culturale - 6.000.000 lei cât și proiectelor sociale/sănătate – 1.500.000
  • Atribuirea contractelor cu finanțare nerambursabilă se va face pe bază de selecţie de oferte de către comisii numite prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa
  • Programul pe anul 2024 va cuprinde mai multe sesiuni de selecţie a ofertelor
  • Propunerile de proiecte se vor depune la registratura Autoritǎţii Finanţatoare - Județul Constanţa din Constanța, B-dul Tomis nr.51, la Centrul de Informare Cetățeni
 


 
Administrația județeană a publicat programul anual de finanțări nerambursabile din fondurile publice ale județului pentru anul 2024.

CJ Constanța îşi propune să susţină, cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice, activități nonprofit de interes general în domeniul sport, în domeniul cultură și domeniul social/sănătate, în conformitate cu prevederile bugetare pentru anul 2024, în cuantum total de 13.000.000 lei, respectiv 2,6 milioane de euro.

Finanțarea proiectelor se va face în baza prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, cele ale Ordinului nr.664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare – pentru domeniul sport și cele ale O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare – pentru domeniul cultură.
Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile publice ale Județului Constanța, alocate pentru activități nonprofit de interes general, în cuantum total de 13.000.000 lei, va fi destinat atât proiectelor sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică ”Sportul pentru toți” și ”Redescoperă Oina” – 5.500.000 lei, proiectelor culturale - 6.000.000 lei cât și proiectelor sociale/sănătate – 1.500.000.


Sumele alocate pentru cele două programe sportive de utilitate publică sunt:

 „Sportul pentru toți”- 5.250.000 lei;
 „Redescoperă Oina” – 250.000 lei.


 
PROIECTE ÎN DOMENIUL SPORT


I. Programul ,,Sportul pentru toţi"

1. Scop: menţinerea unei bune stãri de sãnãtate şi consolidarea socializãrii cetãţenilor prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant.
2. Obiective:
a) încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu şi susţinut, de cât mai mulţi membri ai comunităţii locale;
b) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nicio discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive;
c) încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca formă de întreţinere a stării generale de sănătate şi dezvoltare a individului;
d) încurajarea practicării nataţiei, sporturilor nautice şi a sporturilor/activităţilor denumite „de agrement“.

II. Programul „Redescoperă oina“

Programul „Redescoperă oina“ reprezintă un program naţional care constă într-un complex de activităţi necesare susţinerii practicării şi promovării jocului de oină, desfăşurat prin intermediul Federaţiei Române de Oină. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanţatoare sunt denumite „programe sportive de utilitate publică“.

1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie pentru ramura de sport oină, de pregătire şi participare la competiţie, care să asigure autodepăşirea continuă, precum şi obţinerea victoriei

2. Obiective:
a) promovarea jocului de oină ca sport naţional al României, susţinerea procesului de redresare a acestei ramuri sportive;
b) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a oinei la reprezentarea tradiţiilor şi sporirea prestigiului comunităţilor locale şi al României pe plan internaţional;
c) susţinerea şi dezvoltarea practicării oinei la nivelul copiilor şi juniorilor, dezvoltarea sistemelor competiţionale în mediul şcolar şi universitar;
d) perfecţionarea în timp a sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru ramura de sport oină.

PROIECTE ÎN DOMENIUL CULTURĂ

Se vor finanța acțiuni, proiecte sau evenimente culturale de interes public general, regional sau judeţean, după cum urmează:

- organizarea de festivaluri, programe, proiecte, manifestări artistice, în domeniul cultural/turistic (inclusiv tradițional) și domeniile conexe culturii;
- organizarea unor târguri culturale/turistice și/sau tradiționale;
- punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film, interdisciplinare sau pluridisciplinare;
- organizarea de simpozioane, dezbateri și întâlniri cu personalități, științifice și culturale;
- organizarea de expoziții de artă, de carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare și alte asemenea;
- editarea de cărți și publicații cultural/turistice;
- organizarea de evenimente pentru punerea în valoare a rutelor cultural turistice omologate la nivelul județului Constanța;
- crearea de pagini web, programe, platforme on-line sau aplicații informatice având ca obiect domeniul cultural/turistic sau conexe domeniului cultural/turistic, platforme educationale web si mobile, aplicații concursuri interactive virtuale, biblioteci electronice, baze de date/imagini.

Obiectivul general al finanțării nerambursabile în domeniul cultură îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Județului Constanța, prin susținerea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale/turistice.

Obiectivele specifice din domeniul cultură sunt:
- stimularea implicării organizațiilor neguvernamentale în valorificarea potențialului cultural/turistic al județului Constanța;
- stimularea participării locuitorilor județului Constanța la viata culturală și turistică, prin diversificarea ofertei culturale.


PROIECTE ÎN DOMENIUL SOCIAL/SĂNĂTATE

Se vor finanța acțiuni, proiecte sociale /sănătate de interes public general, regional sau judeţean, după cum urmează:

- creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la accesul la serviciile sociale/sănătate;
- campanii de promovare a sănătăţii: antidrog, antialcool, antitutun, planificare familială şi reducerea influenţei factorilor de risc;
- campanii de sănătate şi educaţie anti-HIV pentru adolescenţi şi tineri;
- activităţi şi programe cu caracter educativ care tratează probleme privind alimentaţia, fumatul, alcoolul, bolile cu transmitere sexuală, prevenirea bolilor grave, prevenirea folosirii drogurilor şi ecologia umană, etc;
- activităţi şi campanii de informare privind importanţa prevenirii, depistării precoce, combaterii şi tratării bolilor grave (cancer, diabet, TBC, etc);
- campanii de informare şi educaţie asupra normelor şi regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, etc) precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare;
- organizarea de activităţi recreative şi de creştere a interesului şi comportamentului psihosocial dezirabil la copiii proveniţi din familii defavorizate social;
- organizare de diverse activităţi sociale cu caracter educativ precum următoarele, dar fără a se limita la educaţie parentală, psihoterapie cognitiv comportamentală, dezbateri, simpozioane, competiţii pe diverse domenii etc, adresate populaţiei din grupurile vulnerabile;
- consiliere şi sprijin pentru copiii şi parinţii copiilor aflaţi în situaţii şcolare limită, cu risc de abandon şcolar;
- editare de materiale informative, realizarea, tipărirea, producţia produselor de promovare a acţiunilor/evenimentelor din domeniul social/sănătate;
- inserția socială a tinerilor care părăsesc instituțiile de ocrotire ale statului;
- consiliere, instruire și suport pentru persoanele în vârstă, persoane fără adăpost, tineri care au renunțat lașcoală sau au plecat din centrele de ocrotire, tineri din grupurile vulnerabile cu performanțe remarcabile, tineri cu tulburări de comportament, femei singure cu copii, minore gravide, mame minore, persoane cu dizabilități, persoane dependente de alcool, persoane dependente de droguri și alte persoane aflate în diverse situații de risc social.

Obiectivul general al programului îl reprezintă susţinerea iniţiativelor şi acţiunilor în domeniul social/sănătate pentru responsabilizarea societăţii civile şi îmbunătățirea serviciilor acordate locuitorilor județului Constanța, ce contribuie la dezvoltarea comunităţii.

Atribuirea contractelor cu finanțare nerambursabilă se va face pe bază de selecţie de oferte de către comisii numite prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa.

Atribuirea contractelor cu finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul judeţean.
Programul pe anul 2024 va cuprinde mai multe sesiuni de selecţie a ofertelor.

Propunerile de proiecte se vor depune la registratura Autoritǎţii Finanţatoare - Județul Constanţa din Constanța, B-dul Tomis nr.51, la Centrul de Informare Cetățeni.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Câștigătorii finanțărilor nerambursabile de la Consiliul Județean Constanța pentru activităţi nonprofit culturale pentru anul 2023

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Componența comisiei de selecție ale proiectelor non-profit Consiliul Județean Constanța a alocat finanțări nerambursabile de 6 milioane de lei pentru cultură (DOCUMENT)

01 Apr 2024 1335

Aproximativ 200 de veterani din teatrele de operații au acum gratuitate pe mijloacele de transport în comun din municipiul Constanța(DOCUMENT)

01 Apr 2024 740

Nomad Atelier a elaborat documentația Proiectul de modernizare unor stații de transport în comun din Constanța mai scump cu 130.000 de euro(DOCUMENT)

25 Mar 2024 680

Harta strategică de zgomot pentru municipiul Constanța Sursa principală de zarvă este traficul rutier (DOCUMENT)

23 Mar 2024 698

Primăria Tuzla, județul Constanța, licitație importantă ce vizează delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor

19 Mar 2024 450

Vin alegerile, primarul nu se grăbește Recepția lucrărilor de mobilitate urbană din Constanța, un cartof fierbinte pentru administrația Chițac!

18 Mar 2024 2077

După doi ani de demersuri din partea USR Mangalia și urmare a adreselor ISC Construcțiile de pe taluzul Mangaliei ar putea fi oprite de instituțiile statului!

17 Mar 2024 839

Decizii ale Consiliului de Administrație Liliana Cristescu, mandat prelungit până în septembrie la conducerea Administrației Fondului Imobiliar SRL

13 Mar 2024 682

Consiliul Județean Constanța a alocat un buget de 5.500.000 lei pentru proiectele sportive! Care este data limită de depunere a acestora?(DOCUMENT)

10 Mar 2024 1476

Opinie cu rezerve Camera de Conturi a publicat raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale orașului Năvodari (DOCUMENT)

08 Mar 2024 788

Opinie cu rezerve Camera de Conturi Constanța, raport de audit asupra situațiilor financiare ale Municipiului Medgidia (DOCUMENT)

07 Mar 2024 783

Directorul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia conduce Comisia de evaluare anuală a lui Aurel Mototolea, managerul MINAC (DOCUMENT)

25 Feb 2024 847

Se prevalează de faptul că studiul ar fi o lucrare științifică Expertiza care ar recomada demolarea bazarului Gorbaciov, ținută la secret de conducerea Administrației Fondului Imobiliar SRL!

25 Feb 2024 2764

Când are loc și cine face parte din comisia de evaluare anuală a Leliei Rus Pîrvan, managerul Muzeului de Artă Constanţa? (DOCUMENT)

24 Feb 2024 1330

Contractul de reabilitare a MINAC a fost reziliat În sedința de CJC se propune achiziția de servicii juridice în vederea apărării intereselor județului Constanța în procesele cu SC Actaeon Invest SA(DOCUMENT)

16 Feb 2024 1734