Aleșii județeni au votat bugetul pentru 2022. Ce fonduri au primit primăriile din județul Constanța pentru finanțarea cheltuielilor și pentru dezvoltare? (DOCUMENTE)

  • Cel mai important proiect de hotărâre, de pe ordinea de zi, a fost cel cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2022, al Consiliului Județean Constanța
  • Astfel, pentru acest an, aleșii județeni au adoptat, cu un număr de 33 voturi, o estimare bugetară mai mare față de estimarea anului precedent cu 320.324.626 lei, mai exact 780.157.543 de lei

 
 
Consilierii judeţeni ieri în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 52 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței.
 
Au fost prezenți 36 de consilieri județeni, iar ședința s-a ținut în regim de videoconferință.
 
Aleșii au votat constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al Marilenei Dragnea de la PSD, în prezent subprefect al județului Constanța precum și vacantarea locului de consilier județean.
 
Tot ieri, Lazăr Gilda-Valentina, consilier judetean USR PLUS, a depus jurământul, în urma validării mandatului, după încetarea de drept a mandatului Andradei Dordea.
 
Cel mai important proiect de hotărâre, de pe ordinea de zi, a fost cel cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2022, al Consiliului Județean Constanța.
 
Astfel, pentru acest an, aleșii județeni au adoptat, cu un număr de 33 voturi, o estimare bugetară mai mare față de estimarea anului precedent cu 320.324.626 lei, mai exact 780.157.543 de lei.
 
Pentru anul 2022, cheltuielile estimate aferente instituției noastre se ridică la suma de 853.700.386 de lei, diferența fiind asigurată din excedentul anilor precedenți.

 
Din valoarea totală a cheltuielilor, 374.371.593 lei reprezintă cheltuieli de funcționare, iar diferența de 479.328.793 lei reprezintă cheltuieli cu investițiile, acestea din urmă fiind cu 268.907.556 lei mai mari față de cele din anul 2021.
 

Vicepreședinte CJ, Petre Enciu a precizat după ședință că au fost introduse pe lista de investiții fonduri pentru demararea următoarelor proiecte:
 
  • Plantarea perdelelor forestiere de-a lungul drumurilor județene;
  • Ruta EuroVelo6;
  • Adăpost Județean de Animale;
  • Platforma Industrială. Pentru eficientizarea navetei, am propus și identificat teren in centrul județului, mai exact în intravilanul municipiului Medgidia;
  • Semnalizare rutiera și refugii pe rutele turistice.
 
Grupul Consilierilor USR a depus un amendament prin care se suplimentează bugetul Ajutoarelor Sociale cu suma de 150.000 de lei.
 
Consiliul Județean va folosi acești bani pentru racordarea la electricitate a locuințelor familiilor grav afectate de sărăcie.
 
Pentru mai multe detalii puteți consulta componența bugetului puteți consulta în secțiunea „documente”.
 
Au fost aprobate și bugetele instituțiilor de cultură subordonate
 
Pentru anul curent, bugetul total alocat instituțiilor de cultură constănțene se ridică la suma de 60.205.261 lei, mai mare cu 8.252.183 lei decât alocarea anului 2021.
 
Astfel, Teatrul de Stat Constanța a primit un buget de 10.158.800 de lei, Muzeul de Artă Constanța suma de 3.565.765 de lei, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța - 15.974.556 lei, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța - 10.740.900 lei, Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada” - 9.486.940 lei, Teatrul pentru Copii și Tineret “Căluțul de Mare” – 4.371.200 lei, iar Biblioteca Județeană “I.N. Roman” va primi un buget de 5.907.100 lei.
 
Proiectul privind aprobarea Bugetului Unității de Asistență Medico-Sociale Agigea, a fost un alt punct dezbătut și aprobat în această ședință.
 
Pentru anul 2022, unitatea medicală are un buget estimat de peste 6,5 milioane de lei lei, mai mare cu aproximativ 700.000 de lei față de cel din anul precedent.
 
Alte trei proiecte de hotărâre pentru aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli, ale Centrelor de Educație Incluzivă, au fost aprobate în ședința Consiliului Județean Constanța.
 
Astfel, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Delfinul" Constanța va avea un buget anual de 2.342.619 lei, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Maria Montessori" Constanța urmează să primească suma de 1.748.159 lei, iar Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Albatros” Constanța are un buget aprobat de 1.952.151 lei. De asemenea a fost aprobat și bugetul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanța, care se ridică la valoarea de 617.541 lei.
 
Tot în ședință au fost dezbătute și votate proiectele de hotărâre privind alocarea bugetară, pentru anul 2022, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța și către Direcția de Pază a Județului Constanța.
 
În acest sens, aleșii locali au adoptat cu un număr de 35 voturi propunerea Bugetului de Venitrui și Cheltuieli al DGASPC Constanța, care în acest an se ridică la valoarea de 209.883.330 lei, din care 116.415.066 lei au fost alocați cheltuielilor cu personalul.
 
Propunerea privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al DGEP Constanța, a primit un număr de 35 voturi și se ridică, anul acesta, la suma de 6.350.000 de lei, iar cea a Direcției de Pază a Județului Constanța a primit un număr de 34 voturi, iar alocarea bugetară este în coantum de 12.252.258 lei.
 
Bani pentru UAT-uri
 
Alte două proiecte importante, ce au fost dezbătute, astăzi, de către aleșii locali, au fost cele cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pe anul 2022 și repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit în anul 2022. Astfel, în urma analizării solicitărilor scrise primite din partea reprezentanților primăriilor din județ, Comisia de analiză a solicitărilor UAT-urilor formulate în vederea repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021, a fost întocmită o propunere de repartizare a sumelor, pe care o puteți găsi în secțiunea „documente”.
 
 
În ceea ce privește repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe profit în anul 2021 pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care UAT-urile nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, propunerea de repartizare a sumelor, o puteți consulta în secțiunea „documente”.
 
 
De asemenea, în vederea asigurării fondurilor necesare desfăşurării activităţii DGASPC, consilierii judeţeni au aprobat costurile medii anuale pentru finanţarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și persoanelor adulte cu handicap, din cadrul acestei instituţii.
 
 
 
Planurile de restructurare revizuite pentru serviciile sociale cu cazare destinate persoanelor adulte cu dizabilități, a reprezentat un al punct dezbătut și aprobat de către aleșii locali.
 
Având în vedere dispozițiile legale conform cărora ”planurile de restructurare elaborate și aprobate până la data intrării in vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân valabile, cu excepția situaților în care direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului solicită revizuirea acestora” , DGASPC Constanța a efectuat revizuirea planurilor de restructurare, pentru centrele rezidențiale anterior menționate, formulând aspecte tehnice și operaționale pentru perioada 2021-2023.
 
 
Închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din cadrul Pavilionului Expoziţional Constanţa
 
Spaţiul cu destinaţia alimentaţie publică cuprinde o sală de mese şi o bucătărie, cu o suprafaţă totală de 203,45 mp, şi  poate fi închiriat pentru o perioadă de cinci ani.
 
Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 6.000 lei/lunar, iar sumele aferente chiriilor vor fi încasate, în proporţie de 100%, la bugetul judeţului Constanţa. Iniţiativa închirierii urmăreşte utilizarea obiectivului la potenţial maxim, crearea de noi locuri de muncă şi nu în ultimul rând, obţinerea unui impact pozitiv din punct de vedere economic, prin utilizarea eficientă a acestui imobil.
 


Modificări în ATOP
 
Un alt proiect de hotărâre, dezbătut, a vizat desemnarea şi validarea noilor membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Constanţa, pentru o perioadă de patru ani. Astfel, ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al Andradei Dordea, în locul acesteia a fost cooptat Ilyus-Eduard Nedelcu, în calitate de membru ATOP Constanţa.
 
Totodată, prin Ordinul Prefectului Judeţului Constanţa, a fost desemnat ca membru al acestei autorităţi, Ali Şenol, subprefectul judeţului Constanţa, iar nominalizarea din partea Corpului Naţional al Poliţiştilor – Centrul Teritorial Constanţa, a fost lui Cosmin Popoiu, Comisar Şef al acestei structuri.
 
Asigurarea cu caracter continuu si permanent a Serviciilor publice de adăpostire a animalelor de pe raza judetului Constanţa, ce fac obiect al unui ordin de plasare în adăpost şi aprobarea regulamentului acestora, a făcut subiectul unui alt proiect de hotărâre dezbătut în şedinţa de astăzi.
 
Conform acestuia, Consiliul Judeţean Constanţa, prin Serviciul Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Generale de Proiecte, va încheia contracte sau acorduri-cadru cu prestatorii de specialitate în domeniu, respectiv cu grădini zoologice, acvarii publice, centre de reabilitare şi/sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice.
 
 
Proiectul privind desemnarea Roxanei Consuela Dobrescu, în calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație Provizoriu al Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Constanta, a fost aprobat și el în ședința de ieri.
 
Prin cererea înregistrată la CJC cu numărul 46634/29.12.2021, Șerbănescu Marian-Octavian a solicitat încetarea contractului de mandat ca urmare a constatării stării de incompatibilitate a acestuia.
 
De asemenea și proiectul privind aprobarea transmiterii unei solicitări Primăriei Municipiului Medgidia pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile teren, din domeniul public al UAT Medgidia în domeniul public al U.A.T. Județul Constanța, a fost dezbătut și aprobat. După preluare, terenurile vor fi declarate bunuri de uz și de interes public județean și se vor utiliza în scopul realizării unui parc industrial și a unui adăpost pentru animalele fără stăpân.
 
Un ultim proiect dezbătut în cadrul ședinței a fost cel cu privire la actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Constanța.
 
Astfel, aleșii locali au aprobat modificarea traseului Cotu Văii – Vârtop – Coroana – Albești – Arsa – Mangalia, prin introducerea de noi stații, noi curse, precum și modificarea graficului de circulație și mărimea capacității de transport, astfel încât acesta să poată răspunde, corespunzător, necesităților de deplasare al călătorilor.
 
 
PRECIZĂRI:
 

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul de Administrație al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii va avea un nou președinte. Cine a primit atribuții de director științific?

28 May 2022 736

Când se întrunește Comisia de estetică urbană și ce proiecte sunt pe ordinea de zi?

28 May 2022 575

Consiliul Local Municipal înființează un nou SRL care va prelua activele Electrocentrale Constanța SA și centralele de bloc (DOCUMENT)

28 May 2022 824

USR Constanța, acuzații grave. Un proiect de CLM „a fost strecurat mișelește de primarul Chițac. Constănțenii s-ar putea trezi cu o stradă chiar pe taluzul plajei Modern“! (DOCUMENTE)

27 May 2022 1927

Consilierii locali constănțeni, chemați să aprobe noi repartiții în blocurile ANL. Cine sunt beneficiarii? (DOCUMENT)

26 May 2022 672

Bugetarea participativă la nivelul județului Constanța nu a primit votul aleșilor județeni. Se cere o analiză mai atentă și aprofundată

26 May 2022 626

Consilierii locali constănțeni sunt chemați să respingă Planul Urbanistic Zonal inițiat de investitorul Ion Maticiuc în zona Pescărie, stațiunea Mamaia

25 May 2022 902

Fotbalul și oina primesc fonduri publice nerambursabile de la Consiliul Județean Constanța (Document)

23 May 2022 792

Președintele CJC are un nou reprezentant în Consiliul de Administrație al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii (Document)

23 May 2022 773

Rectificare de buget la Primăria Constanța. Chițac taie bani de la servicii și dezvoltare publică pentru plata combustibililor și facturilor la energie (DOCUMENT)

20 May 2022 1033

Eurovelo 6 „De la Atlantic la Marea Neagră”, va traversa județul Constanța. Consiliul Județean are la dispoziție 40 de zile pentru a identifica terenurile acestui traseu

19 May 2022 3414

Primăria Constanța reajustează prin intermediul Consiliului Local solicitarea formulată către Ministerul Dezvoltării pentru finanțarea construcției bulevardul Madrid

18 May 2022 875

MDLPA oferă fonduri autorităţilor locale. Astăzi de deschide apelul pentru construcţia a peste 5.500 de locuinţe pentru tineri

16 May 2022 781

Ce a constatat Curtea de Conturi a României în urma controlului efectuat la Primăria Nicolae Bălcescu? (DOCUMENT)

16 May 2022 977

Gratuitate pe timpul nopții și abonamente pentru toate zonele. Ce alte modificări va avea Regulamentul parcărilor din municipiul Constanța ?

14 May 2022 9520