Ce proiecte urbanistice intră la vot în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Constanța

  • Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se va întruni în data de 09.11.2023
  • Ședința comisiei are loc în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1 a Primăriei Constanța
  •  Pe ordinea de zi sunt mai multe documentații urbanistice importante
 
 
 
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se va întruni în data de 09.11.2023, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:
 
1. PUD – construire magazin materiale de construcție și anexe, bd. IC Brătianu nr. 131, investitor Prefabricate Dobrogea SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef;
PUD – construire magazin materiale de construcție și anexe, bd. IC Brătianu nr. 131, investitor Prefabricate Dobrogea SRL – etapa demarare consultare publică. Imobilul identificat cu nr. cadastral 254165, este proprietatea SC Prefabricate Dobrogea SRL, având înscris  drept de ipotecă legală în favoarea Dedeman SRL. Amplasamentul obiectivului de investiție este localizat în intravilanul municipiului Constanța, pe B-dul I.C.Brătianu, nr.131.La momentul elaborării docuentației, conform extrasului de carte funciară, imobilul este ocupat de 34 de corpuri de clădire. Construcțiile industriale și edilitare ce făceau parte din fosta incintă a fabricii, cu un regim de înalțime parter, parter inalt și P+1, inactive și în stare de degradare, au fost autorizate spre desființare în baza unei proceduri separate. Lucrările au fost finalizate.
 
Imobilul identificat cu nr. cadastral 254165, este proprietatea SC Prefabricate Dobrogea SRL, având înscris  drept de ipotecă legală în favoarea Dedeman SRL conform înscrisurilor din extrasul de carte funciară. Construcția principală va avea 19.688,45 kmp, iar anexele vor fi diverse – de la gospodărire antiincendiu – 192,51 mp, cabină poartă, rafturi exterioare acoerite de 394 mp și 598 mp, copertină cărucioare, post de transformare și puncte de conexiuni electrice.
 
Conform memoriului de prezentare, „Investiția prin programul care o fundamentează este un magazin – depozit de vânzare a diferitelor categorii de materiale de construcții- “magazin general materiale de construcții”, scopul declarat al acestui tip de comerț fiind sprijinirea constructorilor, a micilor întreprinzatori și a persoanelor fizice care vor să construiască ca un “hobby” în aprovizionarea curentă cu produse de calitate și la prețuri corecte a mărfurilor specifice acestor activități.
 
Valoarea investiției este de 14.618.674 lei fără TVA, iar proiectul va fi implementat în 12 luni.
 
Construcția este astfel structurată în spațiul interior încât asigură separarea fluxurilor pentru clienți de circuitul de aprovizionare internă a magazinului. Compartimentările interioare sunt realizate prin poziționarea sistemelor de depozitare și expunere a mărfurilor comercializate și prin pereți ușori din gips carton, creând alveole de expunere a mărfurilor pe sortimente bine definite, cu circulații interioare prestabilite astfel încât să permită cumpărătorului să ia o decizie rapidă în alegerea și cumpărarea produselor.
 

Complexul astfel structurat oferă un parcurs fluid al spațiului interior, având cel puțîn două accese pentru clienți și acces separat pentru aprovizionare marfă și personal angajat.
 
Pe lângă spațiile de depozitare și comercializare, complexul dispune de spații interioare de birouri personal angajat, grupuri sanitare, spații auxiliare.

 
 
2. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Cameliei, limite cadastrale, str. Pictor Nicolae Grigorescu și str. Pictor Ștefan Luchian, inițiator Damianos Janeet – etapa emitere aviz Arhitect șef;
Imobilul ce a generat PUZ-ul este situat pe strada Pictor Nicolae Grigorescu nr. 22 și este compus din teren în suprafață de 610 metri pătrați și o magazie (C1), cu o suprafață construită la sol de 21 de metri pătrați.
 
Investiția vizată presupune realizarea unei grădinițe ce ar completa fondul construit existent, având în vedere tendințele de dezvoltare ale zonei și ținând cont de vecinătăți, dat fiind faptul că în zona studiată, funcțiunile predominante existente sunt locuirea și cele din domeniul educațional, respectiv o școală și un club sportiv școlar.
 
Avizul de oportunitate nr.109424/11.06.2019, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanţa conform prevederilor legale în vigoare, devine instrumentul de reglementare urbanistică al Primăriei Municipiului Constanţa în activitatea de gestionare a spaţiului construit: identificarea şi încadrarea solicitărilor de construire în reglementările aprobate în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, conform legii.
 
Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului Urbanistic Zonal (PUZ), conţine norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
 
La emiterea autorizaţiilor de construire se vor avea în vedere şi se va asigura respectarea, atât a prevederilor documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale, cât şi a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc cerinţe, sarcini ori condiţii speciale de utilizare a terenurilor şi/ sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcţii.
 
 
3. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ construire clinică analize medicale, bd. 1 Mai nr. 5B, inițiator societatea Bioclinica Analize Medicale SRL;

Primăria Constanța a eliberat în septembrie a.c. un certificat de urbanism pentru Bioclinica Analize Medicale, prin Teofil Ciortan, care dorește elaborarea unui PUZ.
 
Vorbim de CU 2315 din data de 31 august 2023, pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru construire clinică analize medicale. Documentația este valabilă 24 de luni, iar imobilul ar urma să fie edificat pe bulevardul 1 Mai nr. 5B, din Constanța.
 
Nu este primul document eliberat pentru societatea amintită în ceea ce privește potențiala clinică. Prin CU 1330 din 4 mai 2023, certificatul de urbanism NU poate fi utilizat în scopul declarat pentru: „Construire Clinică Medicală ONSTRUIRE P+1E+2E retras”.
 
Motivul relatat în documentație este că „nu se încadrează în reglementările aprobate conform P.U.D. și P.U.G. terenul cu nr. Cadastral 226224 este situat în două zone de reglementare urbanistică și în vederea construirii este necesară elaborarea și aprobarea unei documentații P.U.Z. în baza prevederilor legii nr. 350/2001 cu completările și modificările ulterioare”.
 
Bioclinica Analize Medicale SRL a raportat, în anul 2021, 60 de angajați, la o cifră de afaceri de peste 20 milioane lei și un profit de 4 milioane de lei.
 
Fondată în anul 2010, are sediul social pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 104. Asociați în firmă sunt Laboratoarele Bioclinica SRL, cu 50% și Ionica Ciortan, cu restul de 50%. Ionica Ciortan este administratorul societății.
 
Laboratoarele Bioclinica SRL a fost înființată în anul 2004. În anul 2022 a raportat 267 de salariați, o cifră de afaceri de peste 94 milioane lei și un profit de 6,9 milioane lei. Sediul social este în județul Timiș, pe bulevardul Cetății nr. 53B, Timișoara. Asociați în firmă sunt Limbach Hans-Jakob – 49%, Bioclinica SA – 48% și Cristinel Ioan Gheorghiu – 3%. Administrator sunt Cristinel Ioan Gheorghiu și Eleonora Gheorghiu.
 
Cristinel Ioan Gheorghiu mai apare în Bioclinica SRL, Clinic Suport SRL, Biomedica SRL, Bioclinica SRL, VMG Imob SRL, Bioclinica SA, Bioclinica SRL, Bioclinica Analize Medicale SRL, Bioclinica Optimus SRL.
 
4. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ construire imobil P+4E - locuire colectivă, str. Biruinței nr. 62-64, lot 1 și 2, inițiator societatea New Dobrogea Turism SRL;
Procedurile privind elaborarea PUZ –  delimitat de strada Steagului, alee de accces, str. Biruinței și str. Soveja au demarat încă din 2020.
Amplasamentul ce vizează planul urbanistic zonal se află terenuri aparţinând domeniului public şi privat al Primăriei municipiului Constanţa, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice. Zona studiată este parte dintr-o zonă preponderent rezidenţială, cu funcţiuni de locuire colectiva si individuală. Amplasamentul este situat între strada Soveja, strada Biruintei şi strada Steagului. În zonă se află şi unităţi de învăţământ din reţeaua publice: Şcoala de maiştri militari, Academia de Marină Mircea cel Bătrân, Şcoala nr. 23.
Potrivit PUG Constanţa, aprobat prin HCLM nr. 653/1999, zona studiată face parte din UTR 5, ZRL4 – subzona locuinţelor colective medii în regim de înălţime P+3-4E, unde pentru stabilirea condițiilor de construire este necesară întocmirea de planuri urbanistice zonale.
Blocul de locuinţe va fi situat pe strada Biruinţei 62-64, pe o suprafaţă de aproximativ 500 mp.
New Dobrogea Turism SRL este înființată din 2012, are sediul în Constanța și este controlată de Sultana Pucerea.
În 2022, compania a declarat o cifră de afaceri de 696,217 lei, profit de 171,364lei și 2 angajați.
Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 8.06%, potrivit www.termene.ro.

 
5. PUZ Poarta 6 – etapa III – elaborare PUZ preliminar, inițiator UAT municipiul Constanța – documentație revizuită.
Planul Urbanistic Zonal - Poarta 6 vizează terenul delimitat de strada Aurora, bd. 1 mai, incinta port, strada Viorelelor, șoseaua Mangaliei, strada Caraiman, strada Dunării.
 Inițiatorul PUZ-ului este Primăria Municipiului Constanța. 
Obiectivul de investiții „Elaborare documentație de urbanism PUZ (plan urbanistic zonal)“ avea următoarele direcții generale: uniformizarea abordării urbanistice prin corelarea prevederilor PUG cu documentațiile de urbanism aprobate anterior pentru terenuri situate în zona de studiu; stabilirea reglementarilor urbanistice pentru terenurile proprietate private ale persoanelor fizice și juridice situate în zona de studiu, actualizarea reglementărilor urbanistice în acord cu situația juridică a terenurilor; îmbunătățirea imaginii urbane prin creșterea calității spațiilor verzi amenajate compact, a calității spațiilor publice; ameliorarea aspectului arhitectural al construcțiilor și protejarea locuințelor situate la parterul imobilelor cu spații verzi de aliniament; detalierea noțiunii de echipament public; reglementarea zonelor ce asigură dotările de proximitate aflate în cadrul unităților teritoriale de referință; reglementarea prospectelor stradale pentru fiecare arteră studiată; actualizarea reglementarilor urbanistice în acord cu situația juridică a terenurilor; regenerarea urbană a zonei studiate; fluidizarea traficului și îmbunătățirea accesibilității privind mobilitatea populației în cadrul municipiului Constanța; aplicarea principiilor dezvoltării durabile privind incluziunea socială, demografia și migrația.
 
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Detalii din documentațiile care intră la vot Când se întrunește Comisia de urbanism Constanța și ce proiecte sunt pe ordinea de zi?

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

2.6 milioane de euro puse la bătaie Consiliul Județean Constanța, programul de finanțări nerambursabile pentru anul 2024(DOCUMENT)

27 Feb 2024 589

Directorul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia conduce Comisia de evaluare anuală a lui Aurel Mototolea, managerul MINAC (DOCUMENT)

25 Feb 2024 604

Se prevalează de faptul că studiul ar fi o lucrare științifică Expertiza care ar recomada demolarea bazarului Gorbaciov, ținută la secret de conducerea Administrației Fondului Imobiliar SRL!

25 Feb 2024 2529

Când are loc și cine face parte din comisia de evaluare anuală a Leliei Rus Pîrvan, managerul Muzeului de Artă Constanţa? (DOCUMENT)

24 Feb 2024 1079

Contractul de reabilitare a MINAC a fost reziliat În sedința de CJC se propune achiziția de servicii juridice în vederea apărării intereselor județului Constanța în procesele cu SC Actaeon Invest SA(DOCUMENT)

16 Feb 2024 1505

Ședință CLM Municipalitatea vrea să modernizeze iluminatul public din cartierul Veterani! Proiectul este implementat de Administrația Fondului pentru Mediu (DOCUMENT)

12 Feb 2024 736

Ședință CLM Proiectul de reabilitare a malurilor lacului Tăbăcărie, majorat cu aproape 3 milioane de euro (DOCUMENT)

11 Feb 2024 922

Activează în Comisia pentru învățământ Consilierul local municipal PSD, Irinela Nicolae și-a prezentat raportul de activitate pentru anul 2023 (DOCUMENT)

17 Jan 2024 688

Cine i-a luat locul fostului director CJC, Ermil Chelariu, suspendat din funcție și trimis în judecată de DNA Constanța pentru folosire de informații nedestinate publicității (DOCUMENT)

12 Jan 2024 1967

Consilierul detașat toamna trecută de la Consiliul Județean își va continua activitatea în Prefectura Constanța (DOCUMENT)

08 Jan 2024 759

Retrospectivă 2023 Primăria Constanța Decizii controversate,fonduri europene pierdute, demisii și punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva edilului Vergil Chițac

05 Jan 2024 1559

Investitorul, inactiv fiscal Consiliul Local Constanța a oprit construcția unui bloc de 3 etaje pe un spațiu din stațiunea Mamaia, zona Satul de Vacanță (DOCUMENT)

29 Dec 2023 4943

Licitații publice Serviciul de mentenanță a sistemului de plată a parcărilor publice prin sms din municipiul Constanța, scos la licitație pentru suma record de 380.729 euro!

28 Dec 2023 1026

Ședință CLM Prelungirea cu 12 luni a contractului dintre Primăria Constanța și firma care administrează Cimitirul Municipal, în atenția consilierilor locali (DOCUMENT)

26 Dec 2023 1543

Ședință CLM Consilierii locali decid după Crăciun, dacă Omonia Trading SRL va cumpăra un teren din Mamaia. Legături cu Mazăre, Constantinescu şi Strutinsky (DOCUMENT)

24 Dec 2023 1046