Raportul Camerei de Conturi. Inspectorii au identificat câteva neconformități în execuția bugetară a CT BUS Constanța pentru anul 2019

 
  • Inspectorii Camerei de Conturi au sesizat o serie de aspecte legate de achizițiile publice, cu prilejul auditului asupra conturilor de execuție al bugetului CT BUS pentru anul 2019
  • În timpul controlului, conducerea societății a actualizat Planul de pază și l-a înregistrat la Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța
  • S-a recomandat conducerii entității elaborarea unei procedurii operaționale care să cuprindă detaliat modul de lucru de la inițierea procedurii de achiziție sectorială până la atribuirea contractului
 
Camera de Conturi Constanța a publicat sinteza auditului derulat anul trecut la nivelul societății CT BUS SA Constanța, audit derulat în perioadele 04.05.2020 – 27.05.2020 și 29.06.2020 – 10.07.2020.
 
Auditul a vizat controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al UAT de către regia autonomă de interes local și societatea comercială cu capital integral sau majoritar al UAT Constanța.
 
În ceea ce privește exactitatea și realitatea
datelor reflectate în situațiile financiare, inspectorii Camerei de Conturi au sesizat
menținerea nejustificată în evidența financiar contabilă (contul „Drepturi de personal neridicate”) a sumei de 1.639 lei reprezentând drepturi salariale nesolicitate și nerestituite în termenul legal de prescripție.
 
Din punct de vedere al calității gestiunii economico-financiare, în procesul de evaluare a ofertelor la achiziția efectuată prin licitație deschisă pentru atribuirea unui contract sectorial de furnizare combustibil, comisia de evaluare a ofertelor nu a respectat modul de lucru prevăzut de legislația privind achizițiile publice și nu a întocmit înscrisuri privind evaluările efectuate.
"A fost afectată aplicarea corectă a procedurii de atribuire a contractului sectorial de servicii de asigurare CASCO a autovehiculelor, CT Bus SA în calitate de autoritate contractantă declarând câștigător un operator economic care a depus o
propunere tehnică ce nu conține toate cerințele solicitate prin caietul de sarcini. Entitatea a solicitat clarificări la propunerea tehnică iar răspunsul ofertantului a fost neconcludent. La declararea ofertei ca fiind conformă, comisia de evaluare nu a ținut cont de prevederile legale și de cerințele din caietul de sarcini și din fișa de date a achiziției", se arată în sinteza raportului de audit.
 
Totodată, la achiziția prin procedură simplificată pentru atribuirea unui contract sectorial de servicii privind curățenia și igienizarea de autobuze, CT Bus SA în calitate de autoritate contractantă a declarat câștigător un operator economic care a depus o propunere tehnică care nu conținea toate cerințele, astfel cum
acestea au fost solicitate prin caietul de sarcini.
 

De asemnenea, la achiziția prin procedură simplificată pentru atribuirea unui contract sectorial de servicii privind curățenia și igienizarea de autobuze, CT Bus SA în calitate de autoritate contractantă a declarat câștigător un ofertant a cărui propunere financiară a fost
de 1.650.000 lei și a declarat inacceptabilă oferta depusă de un operator economic care a depus în SEAP formularul de propunere financiară de 871.539,36 lei, nesemnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fără să mai solicite acestuia clarificări de conformare.
 

Inspectorii Camerei de Conturi au mai sesizat faptul că planul de pază al CT Bus SA nu a fost actualizat, în sensul că acesta prevede 5 posturi permanente și un post cu durata de 8 ore, deși conform documentelor justificative puse la dispoziție de entitate a rezultat că serviciile de pază au fost prestate pentru un număr de 6 posturi cu program permanent, vezi secțiunea "documente".
 

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate

 
- Suma de 1.639 lei reprezentând drepturi salariale nesolicitate și nerestituite în termenul legal de prescripție a fost înregistrată la venituri.
- În timpul controlului, conducerea societății a actualizat Planul de pază și l-a înregistrat la Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța.
 

Concluzii audit

 
Având în vedere natura abaterilor și a erorilor, contextul în care acestea s-au produs precum și valoarea abaterilor, în sumă totală de 780 mii lei, auditorii publici externi au exprimat o concluzie generală cu rezerve, datorită caracterului semnificativ al cazurilor de neconformitate (erorilor/abaterilor), gradul de răspândire a acestora fiind redus.
 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

 
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind organizarea evidenței contabile și efectuarea de achiziții publice. S-a recomandat conducerii entității elaborarea unei procedurii operaționale care să cuprindă detaliat modul de lucru de la inițierea procedurii de achiziție sectorială până la atribuirea contractului, prin transpunerea în acest document a prevederilor Legii privind achizițiile sectoriale și a normelor de aplicare a acesteia.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ședința maraton a Comisiei tehnice de Urbanism. 13 planuri urbanistice, la mâna Consiliului Local Constanța

17 May 2021 962

MDLPA, plăți pentru investiții realizate prin PNDL. Ce localități din județul Constanța au primit fonduri pentru decontarea proiectelor?

15 May 2021 726

Municipiul Constanța nu a solicitat bani. Ce localități din județ primesc fonduri de la MDLPA pentru finalizarea Regulamentelor Locale de Urbanism?

12 May 2021 1128

Reabilitarea MINAC în aer! Petre Enciu (CJC) - „Avem de-a face cu firmă neserioasă, care proiectează probleme, în loc de proiecte tehnice”

11 May 2021 1752

Se caută proiectanți. Municipiul Constanța ar putea avea un sistem de irigat pentru spațiile verzi

10 May 2021 719

Un singur candidat la concursul pentru funcția de director al Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare” din Constanța

08 May 2021 976

Se organizează concurs pentru funcția de manager. Pleacă dr. Tofolean de la conducerea Spitalului Clinic Județean Constanța?

08 May 2021 4214

Licitație anulată de Consiliul Județean Constanța. Nicio ofertă pentru videoproiectorul necesar Muzeului Național de Istorie și Arheologie

07 May 2021 522

Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanța, un proiect al CJC admis la finanțare pe fonduri europene

07 May 2021 622

Consiliul Județean Constanța actualizează cărțile funciare pentru DJ 226B în vederea reabilitării tronsonului DN 2A- Pantelimon-Grădina-Cogealac

05 May 2021 659

A fost obținut acordul de mediu pentru proiectul de restaurare a Edificiului Roman cu Mozaic din Constanța

28 Apr 2021 1419

7000 de constănțeni, beneficiari ai programului RESPECT nu primesc tichetele pentru că înregistrează datorii la taxe și impozite pe anul 2021

27 Apr 2021 1473

Solicitarea lui Gheorghe Ungureanu tratată cu dispreț, postmortem. Se interzice amplasarea de mijloace de publicitate pe clădirea Casei de Cultură din Constanța

27 Apr 2021 1382

Regizorul Erwin Șimșensohn, față în față cu evaluatorii managementului Teatrului de Stat Constanța. Ce notă a primit?

26 Apr 2021 1014

Proiect al Consiliului Județean Constanța admis la finanțare. Ce sumă va ajunge la Spitalul Județean pentru echipamente

26 Apr 2021 949