Ce vrăji mai face administrația Chițac? Fundația Gaudeamus funcționează într-un sediu cu contract expirat! Imobilul va fi preluat de Primăria Constanța și probabil scos la licitație (DOCUMENTE)

  • Consiliul local al municipiului Constanţa se reunește în şedinţă ordinară, joi, 28 septembrie 2023, prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință
  • Din serie proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi și care ridică semne de întrebare este proiectul de hotărâre nr. 413/2023 privind revocarea dreptului de administrare al societății Administrația Fondului Imobiliar SRL Constanța asupra unor imobile situate în municipiul Constanța
  • Prin acest proiect inițiat de primarul Chițac se cere votul consilierilor locali pentru revocarea dreptului de administrare al societății Administrația Fondului Imobiliar SRL Constanța în favoarea Primăriei Constanța asupra imobilului "Platou asfaltat din Bazarul km 4-5" și imobilul situat în municipiul Constanța, Str.Petru Vulcan nr.100, ocupat în prezent abuziv de Fundația Gaudeamus, înființată de Paul Bocănete
  • Pe parcursul celor 20 ani de contract de asociere între fostul RAEDPP (AFI SRL) și Fundația Gaudeamus au existat mai multe momente tensionate
  • Pe rolul instanțelor există și un proces inițiat de Administrația Fondului Imobiliar SRL pentru recuperarea imobilului plus daune de la Fundația Gaudeamus în urma adoptării unei hotărâri de CLM cu nr.340/31.08.2023 în vederea soluționării unor litigii rezultate din asocieri în participațiune fără personalitate juridică
  •  Gaudeamus este controlată tot de Paul Bocănete, vechi social-democrat chiar dacă oficial afacerea a fost preluată de fiica sa
  • Membru PSD, acesta s-a implicat în viaţa partidului, făcând numeroase donaţii pentru campaniile electorale locale
  • Este de notorietate prietenia dintre Paul Bocănete și Ion Dumitrache, șeful organizației municipale a PSD Constanța
     
 
 
 
Consiliul local al municipiului Constanţa se reunește în şedinţă ordinară, joi, 28 septembrie 2023, de la ora 13.00 prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Din serie proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi și care ridică semne de întrebare (n.r. sperăm că și instituțiilor abilitate) este și proiect de hotărâre nr. 413/2023 privind revocarea dreptului de administrare al societății Administrația Fondului Imobiliar SRL Constanța asupra unor imobile situate în municipiul Constanța. Iniţiator, evident primarul Vergil Chițac.

Prin acest proiect se cere votul consilierilor locali pentru revocarea dreptului de administrare al societății Administrația Fondului Imobiliar SRL Constanța în favoarea Primăriei Constanța asupra imobilului "Platou asfaltat din Bazarul km 4-5" situat în municipiul Constanța, Str.Progresului, în suprafață de 1.087,00 mp, identificat cu nr.cadastral 258883 și nr. cadastral 236326, respectiv imobilul(teren și construcții) situat în municipiul Constanța, Str.Petru Vulcan nr.100, în suprafață de 1.851,00 mp, identificat cu nr. cadastral 220138.

Potrivit proiectul nr. 413/2023, pe care îl puteți studia integral în secțiunea „documente”, cele două imobile se vor preda libere de sarcini, prin proces verbal de predare-primire încheiat între Serviciul topografie, cadastru și cartografie digitală din cadrul Direcției generale urbanism și patrimoniu și societatea Administrația Fondului Imobiliar SRL Constanța, în termen de maxim 60 zile de la data intrării in vigoare a prezentei hotărâri.
  

La adresa Petru Vulcan nr.100 este sediul Fundației Gaudeamus controlată de Paul Bocănete
 
Imobilul(teren și construcții) situat în municipiul Constanța, Str.Petru Vulcan nr.100, în suprafață de 1.851,00 mp, identificat cu nr. cadastral 220138 este sediul Fundației Gaudeamus controlată de Paul Bocănete, vechi social-democrat, fost consilier local dar și județean din partea PSD și rector al Universităţii „Tomis“ din Constanţa, instituţie de învăţământ privată, fondată în 2007.


Bocănete a fost, în perioada 1968 - 1975, şeful secţiei Termomecanică din cadrul Întreprinderii Electrocentrale. Ulterior, vreme de 17 ani, a fost lector la Centrul de Perfecţionare a Cadrelor din MEE. Între anii 1977 - 1996, a fost cadru didactic asociat al Universităţii „Ovidius“. Începând cu 1991, Paul Bocănete a predat la Universitatea Maritimă Constanţa, unde a şi avansat de la gradul de conferenţiar la cel de profesor universitar. De-a lungul carierei sale didactice, Paul Bocănete a publicat peste 90 de lucrări.

Membru PSD, acesta s-a implicat în viaţa partidului, făcând numeroase donaţii pentru campaniile electorale locale. Acum, este foarte posibil ca partidul să-i întoarcă aceste servicii. Indirect, evident, pentru că oficial PSD se află în opoziție în Consiliul Local Municipal Constanța.

Însă este de notorietate prietenia dintre Paul Bocănete și Ion Dumitrache, șeful organizației municipale a PSD Constanța!

Motivul pentru care acest imobil (teren și construcție) este transferat de la AFI SRL la Primăria Constanța este, potrivit expunerii de motive „neîncadrarea în sfera de activitate a societății Administrația Fondului Imobiliar SRL Constanța, imobilul având destinație de desfășurare a activităților de învățământ”, astfel , „se consideră oportună și necesară revocarea dreptului de administrare al Administrației Fondului Imobiliar Constanta asupra imobilului (teren si constructii) situat în municipiul Constanta, Str. Petru Vulcan nr.100, în vederea asigurării unei functionalități corespunzătoare.Imobilul reprezintă domeniu public al municipiului Constanța conform nr.crt. 1554 din anexa la HCL nr.451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța.

Este important de precizat faptul că acest imobil nu este singurul din administrarea AFI SRL în care se desfășurare a activităților de învățământ!
Trebuie precizat în același timp faptul că Fundația Gaudeamus ocupă din 07.11.2022 acest imobil deși are contractul expirat iar Administrația Fondului Imobiliar nu l-a mai reînnoit.


 
 


Merită menționat faptul că pe parcursul celor 20 ani de contract de asociere între fostul RAEDPP (AFI SRL) și Fundația Gaudeamus au existat situații în care i s-a reproșat președintelui Fundației faptul că nu a realizat investițiile asumate prin contract și potrivit surselor noastre, chiar a reînchiriat spații, fără acordul RAEDPP. Mai mult a spus în diverse medii că ar trebui să fie scutit de plata sumei minime garantate de 1296 de euro/lună+ TVA (aproximativ 1500 de euro), motivând faptul că pregătește specialiști pentru Constanța.
Mai mult, după cum veți vedea mai jos, există un proces inițiat de Administrația Fondului Imobiliar SRL pentru recuperarea imobilului plus daune de la Fundația Gaudeamus. Procesul a fost intentat în urma adoptării unei hotărâri de CLM cu nr.340/31.08.2023 în vederea soluționării unor litigii rezultate din asocieri în participațiune fără personalitate juridică.În condițiile în care Primăria preia acest imobil de la AFI SRL, ce se întâmplă cu acest dosar aflat în instanță? Se va transmite automat calitatea de reclamant către Primărie? Sau terenul ar putea fi scos pe viitor la vânzare? Sunt doar câteva întrebări la care nimeni nu a dorit să răspundă.
Din cauza problemelor de sănătăate, Paul Bocănete s-a retras de la conducerea afacerii, locul său fiind preluat de Oana, fiica sa (n.r. membru Tineretul Social-Democrat și vicepreședinte PES Activists Constanța). Aceasta a fist beneficiara unei locuințe ANL în mandatul de primar al lui Radu Mazăre. O perioadă a fost consilier la cabinetul fostului președinte al Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu (PSD). În prezent a preluat afacerea de la tatăl său și are și activitate didactică la Universitatea Tomis.


Acesta nu a negat că a încercat în trecut să cumpere imobilul de pe Petru Vulcan nr.100 dar și faptul că AFI SRL nu i-a mai reînoit contractul după 2022, motiv pentru care există chiar și un proces pe rol pentru daune și recuperare imobil.

„Am vrut să-l cumpăr (n.r. imobilul) când era Mazăre primar, dar n-a fost să fie. Acum așteptăm niște variante. Din ce am înțeles vor să-l scoată la licitație. Primăria vrea să vândă, mai sunt și alții interesați de spații pentru cabinet de medicină de familie”, a lăsat să se înțeleagă Paul Bocănete, care ne-a mai spus că se cunoaște pe primarul Chițac (n.r.carierele universitare).

Cât privește ajutorul din partea prietenului Ion Dumitache? Bocănete, spune că ar fi vorbit, dar...„sunt tensiuni, nu știu ce poate face”!
 
Curtea de Conturi a recomandat AFI să preschimbe contractele de asociere în contracte de închiriere!
 
La momentul ajungerii la termen a Contractului de asociere nr. 3080/08.11.2002 având ca obiect consolidarea, modernizarea, exploatarea și întreținerea spațiului în suprafață construită de 1.133 mp și a terenului aferent în suprafață de 1.851 mp situat în Constanța, str. Petru Vulcan, nr. 100, jud. Constanța, contract perfectat cu Fundația Gaudeamus a vrut să-și prelungească contractul pentru spațiul și a făcut cerere către Comisia pentru repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință.
 
La acel moment, deoarece pe de o parte Curtea de Conturi a recomandat AFI să preschimbe contractele de asociere în contracte de închiriere iar pe de altă parte, AFI se afla în reorganizare, city-managerul Constanței de la acel moment, Felicia Ovanesian recomanda că „bunul va putea fi valorificat prin închiriere doar în condițiile prescrise de dispozițiile IMPERATIVE ale art. 332 și următoarele din Codul administrativ, respectiv prin licitație publică ( conform art. 333 alin.5 din Codul administrativ).

Desfășurarea licitației trebuie precedată ( conform dispozițiilor art. 333 Cod administrativ) de hotărârea consiliului local de aprobare a închirierii, hotărâre care trebuie să cuprinsă în mod obligatoriu”. 
Bazarul km 4-5, demolat prin dispoziție de primar fără autorizație de demolare

Cea de-a doua componentă a revocării dreptului de administrare al societății Administrația Fondului Imobiliar SRL Constanța în favoarea Primăriei Constanța  din proiectul de HCLM, vizează "Platou asfaltat din Bazarul km 4-5" situat în municipiul Constanța, Str.Progresului, în suprafață de 1.087,00 mp, identificat cu nr.cadastral 258883 și nr. cadastral 236326.

 
În primăvara acestui an, Consiliul de Administrație al AFI SRL a avizat demolarea Bazarului din Km 4-5, urmare a solicitărilor în acest sens făcute de către SC Termoficare Constanța SRL, cât și de către Primăria Municipiului Constanța, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene.

„S-a arătat că pentru implementarea proiectului finanțat din fonduri europene privind „Reabilitarea rețelelor termice primare / transport a energiei termice din municipiul Constanța – etapa I“ sunt necesare „unele măsuri de «îndepărtarea construcțiilor gestionate de dumneavoastră și care sunt  amplasate pe canalul termic din zona delimitată de strada Arcului și strada Progresului – Piața Agroalimentară Km 4-5“ a Bazarului Km 4-5”, se arată în referatul aprobat în aprilie 2023, vezi secțiunea „documente".

Doar că pentru demolarea construcție nu s-a obținut autorizație de demolare, ci s-a apreciat că este suficientă dispoziția de primar.
În august 2023, printr-o altă dispoziție, primarul Vergil Chițac a decretat recuperarea sumei de 227.818,06 lei, reprezentând contravaloarea desființării pe cale administrativă a lucrărilor de construcții provizorii realizare cu autorizația de construire nr.972/02.06.1999, pe terenul aparținând domeniuli privat al municipiului Constanța din cartierul KM 4-5 aflat în administrarea AFI SRL.

Bazarul Km 4-5 a fost construit în regim de asociere de fostul RAEDPP Constanța și o Asociație a Comercianților.

Fostul RAEDPP, actual AFI SRL a pus la dispoziție o platformă betonată în suprafață de 1087 mp pe care s-a montat o structură metalică parțial vitrată, compartimentată în spații comerciale.

În urma analizării situației tehnico-economice a Bazarului Km 4-5 s-a constatat că că acesta nu înregistrează venituri considerabile în evidențele contabile ale AFI SRL Constanța iar starea tehnică impunea o analiză specială a construcției din punct de vedere al rezistenței și stabilității.
Prin proiectul nr. 413/2023, terenul dezafectat pe care cândva a funcționat acest bazar va ajunge la Primăria Constanța în administrarea Direcției generale urbanism și patrimoniu. Și de acolo, rămâne de văzut unde….

Unde în altă parte dacă nu în curtea lui Stere Hira la Confort Urban SRL, potrivit proiectului de hotărâre 419 care intră de asemenea la vot în ședința din 27 septembrie a.c., vezi secțiunea „documente”.

Platoul asfaltat din Bazarul Km. 4-5, strada Progresului, în suprafață de 1087 mp și valoare inventar de 19.305 lei se transmite către Confort Urban SRL, se arată în document!! E posibil totuși ca această transmitere să se realizeze doar pentru lucrări de asfaltare a platformei betonate, iar ulterior să revină în administrarea Primăriei Constanța.
 
Cert este că urmează o ședință de Consiliu Local Municipal extrem de interesantă iar aleșii au din nou misiunea de a discerne binele de rău!
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Știri din Constanța Primăria vrea să recupereze contravaloarea desființării pe cale administrativă a bazarului din KM 4-5

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Lucrările exterioare, reabilitarea terasei, zidului de apărare și a balustradei Cazinoului, estimate la aproximativ 12 milioane de lei (DOCUMENT)

01 Dec 2023 792

Documentații urbanistice cu impact, pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local Constanța Printre investitori, Florina Moscu, familia Nicolae și Prefabricate Dobrogea SRL (DOCUMENTE)

28 Nov 2023 762

Consiliul Local Constanța aprobă reactualizarea viziunii de dezvoltare urbană Printre proiecte se află trenul metropolitan, un parc industrial dar și reabilitarea bulevardului Tomis. Toate ar trebui să fie gata până în 2030!(DOCUMENTE)

28 Nov 2023 1497

Primăria Constanța vinde șase terenuri. Două dintre ele au deja cumpărători (DOCUMENTE)

27 Nov 2023 2829

Consiliul Local Constanța votează majorarea cu până la 500% a impozitului pentru clădiri neîngrijite Supraimpozitare și pentru imobile deținute de afaceriștii Papari, Done, Băluță sau spaniolii de la Ircosol Delta (DOCUMENTE)

24 Nov 2023 6867

Dreptul de superficie, garanție pentru proprietarul construcțiilor să devină și proprietarul terenului Pregătește Primăria Constanța noi vânzări de terenuri? (DOCUMENTE)

22 Nov 2023 1889

Hotărâri de expropriere pentru două terenuri din cartierul Tomis Nord din Constanța. Cât va achita municipalitatea proprietarilor? (DOCUMENTE)

21 Nov 2023 1507

Se întrunește Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Constanța. Ce proiecte imobiliare se află pe ordinea de zi?

20 Nov 2023 838

Cu sula-n coaste, Primăria Constanța a publicat calculul taxei de salubrizare de 17 lei/lună Primarul nu mai vrea să acorde subvenție. USR nu susține această mărire și va depune amendament! (DOCUMENT)

19 Nov 2023 2903

Primăria Constanța vrea să acorde reducere de 60% la impozitul pe imobile utilizate pentru prestarea de servicii turistice minim 6 luni pe an

11 Nov 2023 793

Cine sunt reprezentanții primarului Chițac din conducerea grădiniţelor, şcolilor şi a liceelor din Constanţa? (DOCUMENT)

10 Nov 2023 2157

Calendarul concursului de proiecte A fost stabilită componența Comisiei care va evalua proiectele de management de la Muzeul de Artă Populară Constanța (DOCUMENT)

09 Nov 2023 854

Chestionar Constănțenii pot participa la reactualizarea Planului de acțiune privind energia durabilă a municipiului (DOCUMENT)

07 Nov 2023 633

Ce proiecte urbanistice intră la vot în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Constanța

06 Nov 2023 1252

Fac economie la proiecte, dar și-au mărit salariile! Primăria Constanța a anulat licitația pentru reabilitarea parcurilor de la Casa de Cultură și Oleg Danovski (DOCUMENT)

03 Nov 2023 895