Legi utile

Document integral. Ministrul Apărării a modificat Ordinul privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară

În data de 19 martie anul curent a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea I numărul 238 Ordinul M.41 din 12 martie 2018 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012.
 
Actul normativ este semnat de Mihai Fifor, ministrul Apărării Naționale.
 
Publicăm, integral, Ordinul așa cum este prezentat în Monitorul oficial amintit mai sus:

Ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Articolul I - Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
a) să aibă vârsta de cel mult 30 de ani - 24 de ani pentru aviație-naviganți - împliniți în anul organizării concursului de admitere;

2. La articolul 16 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
a) să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniți în anul organizării concursului de admitere;

3. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) În funcție de nevoile de încadrare cu subofițeri în activitate, la armele sau serviciile și specialitățile militare pentru care nu sunt posibilități de recrutare din rândul soldaților/gradaților profesioniști, candidații pot proveni și din rândul civililor din cadrul și din afara Ministerului Apărării Naționale, absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau care fac dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere și care au vârsta de cel mult 35 de ani împliniți în anul organizării concursului de admitere.

4. La articolul 28, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) La solicitarea candidatului care nu mai continuă, indiferent de motiv, procesul de recrutare, selecție sau admitere/repartizare, după caz, se restituie, sub semnătură, documentele din dosar, cu excepția cererii de înscriere, a fișei de examinare medicală și a fișei «Cumul de puncte»

5. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării comunică integral tuturor birourilor informare-recrutare numărul de locuri prevăzute în Planul de școlarizare și lista cu posturile de soldat și gradat profesionist prevăzute a fi încadrate.

6. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 42

(1) Urmașii personalului armatei decedat și copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acțiuni militare pot fi transferați sau înscriși, la cerere, fără examen, la/în instituțiile de învățământ militar preuniversitar sau universitar, cu respectarea condițiilor legale, pe baza rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ, dacă au fost declarați «Admis» la testele de aptitudini/probele eliminatorii.

(2) De prevederile alin. (1) pot beneficia, la cerere, cu respectarea condițiilor legale și a prezentelor instrucțiuni, și copiii personalului prevăzut la art. 25 alin. 2 și 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Copiii cadrelor militare în activitate, decedate în timpul și din cauza serviciului, ca urmare a unor accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepțional pot fi transferați la colegiile naționale militare sau în unitățile militare de învățământ care formează maiștri militari și subofițeri, pe baza rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ, dacă au fost declarați «Admis» la testele de aptitudini/probele eliminatorii.

(4) Dosarele candidaților prevăzuți la alin. (1)-(3) conțin documente doveditoare ale împrejurărilor decesului/producerii invalidității, iar pe copertă, la rubrica «Mențiuni suplimentare», se specifică situația candidatului, respectiv dacă acesta optează pentru instituțiile de învățământ militar preuniversitar/universitar, după caz.

(5) Dosarele prevăzute la alin. (4) se înaintează, după finalizare, de către birourile informare-recrutare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, Direcției generale management resurse umane, pentru avizare.

(6) Direcția generală management resurse umane trimite dosarele avizate favorabil centrelor zonale de selecție și orientare la care sunt arondate birourile informare-recrutare care au întocmit dosarele, în vederea planificării candidaților pentru participarea la selecție.

(7) Dosarele care nu au primit avizul favorabil de la Direcția generală management resurse umane se returnează birourilor informare-recrutare.

(8) Candidații care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi transferați/înscriși fără examen la instituțiile sau unitățile de învățământ militar pot continua parcurgerea etapelor de selecție și admitere, conform normelor în vigoare.

(9) Centrele zonale de selecție și orientare trimit atât Direcției generale management resurse umane, cât și birourilor informare-recrutare adeverințele cu rezultatele acestor candidați, în termen de 3 zile de la data susținerii probelor/testelor de selecție, în vederea întocmirii documentelor necesare, respectiv a anunțării candidaților.

(10) Prevederile alin. (1) referitoare la înscrierea, la cerere, fără examen, nu sunt aplicabile Institutului Medico-Militar.

7. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^1, cu următorul cuprins:
Articolul 42^1

(1) Urmașii personalului armatei decedat și copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acțiuni militare pot fi încadrați, la cerere, pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare, sunt declarați «Admis» la probele de evaluare psihologică susținute în cadrul Centrului de investigații sociocomportamentale și există astfel de posturi vacante în unități militare din garnizoanele solicitate.

(2) Pentru încadrarea pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist, urmașii și copiii prevăzuți la alin. (1) se adresează în scris unității militare în care a fost sau este încadrat, după caz, personalul armatei decedat/încadrat în grad de invaliditate și întocmesc dosarul de candidat în cadrul unității respective. Îndeplinirea criteriilor de recrutare se verifică de către structura de resurse umane a unității militare sau, dacă unitatea nu are structură de resurse umane, de către structura respectivă a eșalonului superior.


(3) Unitățile militare prevăzute la alin. (2) solicită, pe cale ierarhică, la Direcția generală management resurse umane planificarea candidaților la evaluarea psihologică în cadrul Centrului de investigații sociocomportamentale.

(4) Centrul de investigații sociocomportamentale comunică pe cale ierarhică unităților militare solicitante datele la care sunt planificați candidații pentru participarea la evaluarea psihologică, iar unitățile respective anunță candidații să se prezinte pentru susținerea probei de selecție. În condițiile prezentului articol, evaluarea psihologică se poate efectua în tot timpul anului.

(5) Centrul de investigații sociocomportamentale efectuează evaluarea psihologică utilizând criteriile și metodologia de evaluare psihologică pentru intrarea în sistemul militar și transmite, pe cale ierarhică, unităților militare adeverințele cu rezultatele obținute de candidați, în termen de 5 zile de la data susținerii probei de selecție, în vederea completării dosarului de candidat, respectiv a anunțării candidaților.

(6) În situația în care candidații declarați «Admis» solicită încadrarea în unitatea militară unde s-a întocmit dosarul de candidat, iar în cadrul acesteia există posibilitatea încadrării, unitatea respectivă inițiază demersurile legale pentru încadrarea pe post.
 
(7) În cazul în care candidații declarați «Admis» solicită încadrarea în altă unitate militară sau garnizoană decât unitatea unde s-a întocmit dosarul de candidat sau în această unitate nu există posibilitatea încadrării, unitatea respectivă solicită, pe cale ierarhică, până la eșalonul/structura în subordinea/coordonarea căruia/căreia se află unitatea militară unde candidații solicită încadrarea, inițierea demersurilor pentru identificarea posturilor vacante pentru care aceștia îndeplinesc criteriile de recrutare și selecție.

(8) După identificarea postului vacant, candidatul completează o nouă cerere de înscriere, la sediul unității militare unde s-a întocmit dosarul de candidat. Dosarul de candidat completat cu toate documentele se transmite de îndată unității militare în cadrul căreia se regăsește postul vacant de soldat/gradat profesionist, care inițiază demersurile legale pentru încadrarea pe post.

(9) Încadrarea efectivă are loc la data semnării contractului încheiat conform reglementărilor în vigoare.

8. La articolul 113, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării trimite Direcției generale management resurse umane, până la data de 30 noiembrie, câte un exemplar din dările de seamă anuale privind activitatea de promovare a profesiei militare și de recrutare a candidaților, elaborate de birourile informare-recrutare, și din dările de seamă anuale privind activitatea de selecție a candidaților, elaborate de centrele zonale de selecție și orientare.

Articolul II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Ministrul apărării naționale,
Mihai-Viorel Fifor
București, 12 martie 2018.
Nr. M.41.


Notă: În secțiunea Documente puteți accesa integral Ordinul așa cum a fost publicat, integral, în Monitorul Oficial. 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

S-a dat startul pentru înscrierile în învăţământul militar! Unde poţi face o carieră şi de ce ai nevoie la dosar

06 Nov 2018 1541

Alege o carieră în Forțele Navale! Peste 1200 de posturi disponibile, în toată ţara

07 Jun 2018 1837

MApN recrutează. Iată cum poţi deveni ofiţer!

23 Mar 2018 5121

Claudia Cheval, maistru militar cu centură neagră Tânără din Hârşova, învingătoare în Campionatul Militar de Taekwondo (galerie foto)

21 Nov 2017 8013

Călători străini prin Dobrogea (CVI) - Lt-colonel Frederik Nyberg (Rusia) (galerie foto)

15 May 2017 1069

Guvernul a modificat Ghidul carierei cadrelor militare. Cum se vor face înaintările în grad

27 Apr 2017 29662

Dezvaluiri.ro Vergil Chițac - „Cum își poate imagina cineva că eu sunt omul lui Comănescu? Fac politică cu pasiune și onestitate, nu pentru nevoi materiale”!

10 Mar 2016 1849

La Constanţa Se fac recrutări pentru tinerii care îşi doresc o carieră militară

29 Mar 2014 1516

Este ziua generalului Zeca

15 Jan 2012 1979

Militari în devenire (video)

07 Apr 2011 1454

Adevărul de ConstanţaŞcoala de Maiştri Militari din Constanţa - porţi deschise pentru viitorii candidaţi

06 Apr 2011 921

Cariera militara, in topul preferintelor absolventilor de clasa a VIII-a

17 Apr 2010 954

Ceremonia repatrierii echipei OMLT din Afganistan - 29.04.2009

29 Apr 2009 451

270 de posturi de soldat voluntar in Constanta

25 Feb 2009 1105

Divizionul 88 Vedete Fluviale implineste 50 de ani

26 Jan 2009 976

Se recruteaza soldati voluntari

28 Oct 2008 1181

Basescu apreciaza cooperarea militara cu Germania

25 Aug 2008 858

Tinerii, asteptati la recrutare

22 Jul 2008 900

Start pentru pregatirea militara

21 May 2008 685

Incep inscrierile pentru colegiile militare

20 Mar 2008 679

Colonelul Abagiu iese la pensie

25 Feb 2008 2787

Femeile viseaza sa imbrace uniforma militara

18 Jan 2007 926

Absolventii de facultati nu-si gasesc serviciu la bursa locurilor de munca

27 Oct 2006 709

Interes crescut al tinerilor pentru cariera militara

12 Oct 2006 674

Cariera militara, tinta multor tineri

20 Feb 2006 746

Cariera militara, tot mai cautata de femei

05 Jul 2005 1001

Constantin Zeca, avansat la gradul de general maior cu doua stele

30 Mar 2005 1586

Femei pentru armata

23 Sep 2003 2478

Amiralul Ivancu, condus pe ultimul drum

01 Sep 2003 990