S-a stabilit prima ședință a Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Naţionale "Administrația Porturilor Maritime" Constanţa din 2024. Iată ordinea de zi!
 
În conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi art. 15, alin. 1 din Statutul CN APM - S.A., preşedintele Consiliului de Administraţie al CN APM -SA, Constanţa, convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale "Administrata Porturilor Maritime" - S.A., Constanţa, în şedinţă ordinară, în data de 04.01.2024, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Bucureşti, potrivit hotărârii publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 5.300 din data de 27 noiembrie a.c.
 
Ordinea de zi a şedinţei ordinare este următoarea:
 
1.Luare act de încetare mandat/revocare membri provizorii;
2.Numire membri provizorii în Consiliul de administraţie;
3.Stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a membrilor provizorii numiţi în Consiliul de Administraţie;
4.Aprobarea formei şi conţinutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii;
5.Mandatarea reprezentanţilor acţionarilor Companiei să semneze contractul de mandat cu membrii provizorii;
6.Mandatarea Directorului General al societăţii pentru a îndeplini toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor.

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

 
Orice cerere de completare cu noi puncte a ordinii de zi se va face cu respectarea dispoziţiilor art. 1171, alin. 1-3 din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.
 

În conformitate cu art. 45. - (1) din O.U.G. nr. 109/2011, prin derogare de la prevederile art. 125, alin.
(3)din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data şedinţei adunării generale a acţionarilor.
 
Procurile pot fi comunicate şi pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică, până la închiderea şedinţei.
 
Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.
 
Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, conform statutului Companiei.
 
Începând cu data de 27.11.2023, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, precum şi regulile privind organizarea şi desfăşurarea adunării generale (care includ procedura de vot prin reprezentant şi procedura care permite votul prin corespondenţă) vor fi disponibile la sediul Companiei din Incinta Port Constanţa, Gara Maritimă, şi pe website-ul Companiei. Acţionarii pot obţine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi.
 
Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator va fi disponibilă acţionarilor, începând cu data publicării prezentei convocări, putând fi consultată de către aceştia.
 
Acţionarii Companiei, indiferent de participaţia deţinută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi. Acţionarii pot transmite astfel de întrebări şi prin e-mail cu semnătură încorporată, ataşată sau logic asociată semnătură electronică.
 
Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă de 27.12.2023 pot participa la AGOA şi vota personal, prin reprezentant sau prin corespondenţă.
 
Acţionarii îşi pot exercita opţiunea prin transmiterea votului prin corespondenţă cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală, voturile prin corespondenţă fiind transmise la sediul CN APM.
 
În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru prima convocare AGA, se reprogramează şedinţa în data de 05.01.2024, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Bucureşti.

Pachetul majoritar de acțiuni al CN APM Constanța SA, de 80%, este deținut de Ministerul Transporturilor, în timp ce Fondul Proprietatea are o cotă de participare la beneficii și pierderi de 20%.
 
Potrivit Registrului Comerțului, auditorul CN APM Constanța SA este compania TSG Romania Assurance & Advisory Business Services SRL, din București, reprezentată de cetățeanul britanic Seferis Christodoulos Constandinou.
 
CN APM Constanța SA se ocupă de activități de servicii anexe transportului pe apă și are mai multe sucursale în Portul Constanța.
 
În Predeal, compania deține un Centru de Pregătire Profesională.


PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Licitații Constanța CN APM Constanța investește în servicii de legătorie a documentelor (DOCUMENT)

27 Feb 2024 466

Compania Administrației Porturilor Maritime Constanța a dat în judecată Primăria Năvodari și compania din „sfera sa de interese" a liderului PSD, Ion Dumitrache

23 Feb 2024 691

Licitație organizată de CN APM Constanța pentru lucrări de instalații electrice pe digul de sud (DOCUMENT)

21 Feb 2024 594

Licitații Constanța Licitație organizată de CN APM Constanța pentru securitate și detecție la incendii pentru clădirile instituției (DOCUMENT)

14 Feb 2024 457

Justiție Constanța Dosarul dintre CN APM Constanța vs. Envirotech SRL, pe masa magistraților. Soluția instanței

09 Feb 2024 578

Decizii importante luate în prima ședință a Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Naţionale „Administrația Porturilor Maritime” Constanţa din 2024

08 Feb 2024 743

Licitații Constanța Licitație organizată de CN APM Constanța pentru achiziția unui sistem de baraj antipoluare (DOCUMENT)

06 Feb 2024 733

Licitație organizată de CN APM Constanța pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța (DOCUMENT)

06 Feb 2024 586

CN APM Constanța, la judecată cu două firme. Iată despre ce e vorba

28 Jan 2024 763

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța închiriază parcele de teren!

12 Jan 2024 587

Licitații publice CN APM Constanța, contract de revizuire documentații pentru realizarea cheului din dana 8 (DOCUMENT)

10 Jan 2024 700

Achiziția pentru „Infrastructură Virtualizare”, organizată de Compania Administrația Porturilor Maritime SA, în atenția CNSC. Ce decizii au fost dictate?

07 Jan 2024 685

Licitații Constanța CNAPMC SA, achiziție de motorină Euro Diesel în regim de scutire de la plata accizelor (DOCUMENT)

05 Jan 2024 671

Declarații de avere Constanța Averea și interesele lui Sorin Emil Banias, director sucursale la CN APM Constanța (DOCUMENTE)

04 Jan 2024 2348

Declarații de avere Constanța Averea și interesele lui Mihai Teodorescu, director executiv la CNAPM Constanța (DOCUMENTE)

31 Dec 2023 1619