Parcarea supraetajată de la Casa de Cultură, în aer Proprietarii din blocurile situate în zonă și-au exprimat dezacordul cu privire la proiectul Primăriei Constanța (DOCUMENT)

  • S-a încheiat procesul de informare și consultare a publicului aferent PUZ - Parcare supraetajată - Casa de Cultură, inițiator UAT municipiul Constanța
  • Se propune construcția în teritoriul delimitat de bulevardul Alexandru Lăpușneanu, limite cadastrale, Aleea Daliei și alei carosabile, în vederea asigurării premiselor necesare utilizării optime a spațiului public în sensul suplimentării locurilor de parcare ce pot fi amenajate în zonă
  • Pe tot parcursul derulării procesului de informare și consultare publică s-au depus sesizări de la persoane interesate care vizează reglementările propuse, atât în perioada anunțării intenției de elaborare a PUZ, cât și în perioada consultării publicului
  • Sesizările primite transmit dezacordul proprietarilor din blocurile situate în zona studiată, referitoare la propunerile PUZ
  • Oamenii se plâng de faptul că proiectul ar limita spațiul existen, le va lua lumina naturală, va bloca accesul pompierilor și salvărilor la blocurile din jur, va înrăutăți traficul din zonă și va afecta utilitățile, recent înlocuite
 
 Primăria Constanța a dat publicității raportul informării și consultării publicului aferent PUZ - Parcare supraetajată - Casa de Cultură, inițiator UAT municipiul Constanța. Acesta poarte fi consulta integral în secțiunea „documente".
 
Se propune construcția în teritoriul delimitat de bulevardul Alexandru Lăpușneanu, limite cadastrale, Aleea Daliei și alei carosabile, în vederea asigurării premiselor necesare utilizării optime a spațiului public în sensul suplimentării locurilor de parcare ce pot fi amenajate în zonă.
 
Teritoriul situat în municipiul Constanța, în suprafață de cca. 3,5 ha, delimitat de bd. Alexandru Lăpușneanu, limite cadastrale, al. Daliei și alei carosabile.
 
Parcarea va avea între 2 și 4 niveluri și se va întinde pe aproximativ 4.700 de metri pătrați şi minimum 800 de locuri.
 
Imobilul va fi echipat cu iluminat public interior şi exterior, supraveghere video, bariere de acces şi ieşire, rigole pentru scurgerea apei pluviale exterioare, spaţii verzi, sistem de alarmare luminos şi acustic şi panouri fotovoltaice.
 
Parcarea se va realiza cu bani împrumutați Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

 
Primăria a derulat procesul de consultare publică a Planului Urbanistic Zonal pentru parcarea supraetajată de la Casa de Cultură. Elaboratorul documentației este Total Business Land SRL, prin urbanist Atena Gârjoabă.

Ședința de dezbatere publică pentru acest proiect a avut loc pe 25 august 2023, între orele 10.00 și 11.00 în sala Remus Opreanu.
 
PUZ-ul vizează terenul identificat prin numărul cadastral 255622, localizat în intravilanul municipiului Constanța, cu următoarele vecinătăți:la nord – Aleea Daliei și parcul „Regina Maria”; la est – Parcul „Regina Maria” și Biserica „Sfânta Treime”; la sud – Aleea Daliei și parcul „Regina Maria” și la vest – construcții ale locuințelor colective.
 


Derogări de la prevederile regulamentului
 
Prin derogare se înţelege modificarea doar a uneia dintre condițiile de construire: funcţiuni admise/ funcţiuni admise cu derogări, aliniere, P.O.T.; C.U.T.; regim de înălțime, retrageri faţă de limitele laterale și posterioare.
 
Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situații: condiții de fundare dificile care justifică un mod de construire diferit de cel admis prin prezentul regulament; descoperirea în urma săpăturilor a unor mărturii arheologice care impun salvarea și protejarea lor; existenţa riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural sau peisaje valoroase și existenţa riscului de încălcare a normelor de protecţia mediului, dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului.
 
Modificarea mai multor condiții de construire constituie modificarea regulamentului și poate avea loc numai pe baza unei documentații de urbanism elaborate și aprobate conform legii astfel: modificări privind funcțiunile admise, regimul de înălțime, CUT, depășirea alinierii spre stradă a construcțiilor, modificarea alinierii spre limitele laterale și de spate de proprietate și a POT sunt posibile numai în baza PUZ în condițiile date de O.G. nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea și completarea legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului; modificarea alinierii spre limitele laterale și posterioră de proprietate este posibilă în baza PUD însoțit de ilustrare de arhitectură.

 
Raportul informării și consultării publicului aferent PUZ - Parcare supraetajată - Casa de cultură
 
 
La dezbaterea publică au participat pe lângă reprezentantul elaboratorului și cetățeni care locuiesc în zona de studiu, dar și reprezentanți ai Primăriei.

Totodată, pe tot parcursul derulării procesului de informare și consultare publică s-au depus sesizări de la persoane interesate care vizează reglementările propuse, atât în perioada anunțării intenției de elaborare a PUZ, cât și în perioada consultării publicului.

Sesizările primite transmit dezacordul proprietarilor din blocurile situate în zona studiată, referitoare la propunerile PUZ, fiind vizate în rezumat urmatoarele aspecte:

„O distanță foarte mică între noua parcare propusă și fațada blocurilor L126 sc. B; L127 sc. A, B, C, D; L128 sc. A; o poluarea fonică și atmosferică ce va afecta locuitorii blocurilor menționate; împiedicarea pătrunderii luminii naturale, mai ales pentru proprietarii de la nivelele inferioare ale blocurile din jur; blocarea accesului pompierilor și salvărilor la blocurile din jur; parcarea va înrăutăți traficul din zonă care este și asa aglomerat la începutul și sfârșitul orelor elevilor Colegiului de Artă; pe amplasamentul viitoarei parcări se afla utilități, recent înlocuite, ce deservesc blocurile din zonă; parcarea va deveni adăpost pentru persoane rău intenționate ce reprezintă o amenițare pentru copii și va afecta aspectul zonei, parcarea urmând să fie realizată în fața unei biserici, lângă un parc".

Răspunsurile elaboratorului PUZ Ia sesizările primite au fost transmise către petenți.

O altă serie de sesizări au fost primite în perioada consultprii publicului privind elaborarea PUZ, astfel:

Prin adresa nr. 158478/18.08.2023, se solicită alegerea variantei cu cel mai mare număr de locuri de parcare, având în vedere dispariția locurilor de parcare de pe Bd. Al Lăpușneanu, aferente blocurilor L42-L46, care va duce la reorientarea locuitorilor către alte locuri de parcare din zonă.
Prin adresele nr. 164076/25.08.2023 - 164079/25.08.2023 se transmite dezacordul fata de construirea parcării din zona Casei de Cultură.
Prin adresa nr. 164957/28.08.2023, formulată proprietarii din blocurile L127( scările A, B, C), L128 scările A-C, L126 scările A-B ,L119A7 și a blocurilor din vecinatatea aleei Daliei, se transmite dezacordul față de construirea unui garaj multietajat în fața blocurilor din zonă care ar genera urmatoarele probleme: distruge aspectul urban al zonei; nu va exista alternative pentru parcarea celor 200 de autoturisme actuale, pe perioada construcției noii parcări; se va bloca accesul pompierilor și al salvarilor către blocurile din jur; pe amplasamentul viitoarei parcări se află utilități ce deservesc blocurile din zonă.

Locuitorii au propus pentru amplasarea viitoarei parcări zona cuprinsă între  bd. Alexandru Lapușneanu, Colegiul de Artă "Regina Maria", Universitatea "Andrei Șaguna" și Parc Casa de Cultură, indicând zona Catedrala Eroilor, o zonă din spatele Universității "Andrei Șaguna" - str. Poporului sau zona Parcului de la Casa de Cultură - platforma placată cu marmură - pentru un proiect subteran, care va putea funcționa și ca adăpost, cu acces direct din bulevardul Alexandru Lăpușneanu, cu condiția refacerii la final a aspectului actual.

Obiecțiunile exprimate au fost înaintate către Total Business Land SRL, elaboratorul Planului Urbanistic Zonal, spre a fi analizate și în vederea formulării unor răspunsuri argumentate din punct de vedere tehnic.

Elaboratorul susține că investiția propusă prin PUZ  ia în calcul completarea/rezolvarea problemei insuficienței locurilor de parcare, amplificate de desființarea locurilor de parcare adicente bd. Al. Lăpușneanu.

Referitor la sugestiile privind amplasamentul parcării propuse, certificatul de urbansim nr. 1923 din 26.08.2022 pentru elaborarea documentației de urbanism PUZ a fost eliberat pentru imobilul identificat prin numărul cadastral 255622, propunerea pentru reglementarea urbanistică vizând acest teren.
Referitor Ia blocarea accesului salvărilor și pompierilor la blocurile din jur, propunerile PUZ vor respecta legislația în vigoare, fiind solicitate avizele de la instituțiile responsabile, care vor sesiza respectarea/ nerespectarea prevederilor legale și adaptarea documentației la acestea.

Elaboratorul mai susține că propunerea PUZ, a avut în vedere asigurarea iluminatului natural pentru construcțiile de locuințe colective din vecinătatea de vest, în baza unui studiu de însorire, parte a documentației PUZ.

Cât privește, reglementările urbanistice, elaboratorul susține că va fi luată în considerare observația referitoare la asigurarea accesului atât pietonal cât și cel carosabil la paraclisul Sf. Treime și Ia Catedrala Eroilor, aflata în construcție.

Răspunsurile au fost transmise petenților în data de 07.09.2023 prin poșta electronică.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 


 
Citește și:

Imobiliare Constanța PUZ-ul pentru parcarea supraetajată de la Casa de Cultură, în consultare. Când va avea loc dezbaterea publică? (DOCUMENT) 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Documentații urbanistice cu impact, pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local Constanța Printre investitori, Florina Moscu, familia Nicolae și Prefabricate Dobrogea SRL (DOCUMENTE)

28 Nov 2023 694

Consiliul Local Constanța aprobă reactualizarea viziunii de dezvoltare urbană Printre proiecte se află trenul metropolitan, un parc industrial dar și reabilitarea bulevardului Tomis. Toate ar trebui să fie gata până în 2030!(DOCUMENTE)

28 Nov 2023 1356

Primăria Constanța vinde șase terenuri. Două dintre ele au deja cumpărători (DOCUMENTE)

27 Nov 2023 1550

Consiliul Local Constanța votează majorarea cu până la 500% a impozitului pentru clădiri neîngrijite Supraimpozitare și pentru imobile deținute de afaceriștii Papari, Done, Băluță sau spaniolii de la Ircosol Delta (DOCUMENTE)

24 Nov 2023 6722

Dreptul de superficie, garanție pentru proprietarul construcțiilor să devină și proprietarul terenului Pregătește Primăria Constanța noi vânzări de terenuri? (DOCUMENTE)

22 Nov 2023 1825

Hotărâri de expropriere pentru două terenuri din cartierul Tomis Nord din Constanța. Cât va achita municipalitatea proprietarilor? (DOCUMENTE)

21 Nov 2023 1459

Se întrunește Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Constanța. Ce proiecte imobiliare se află pe ordinea de zi?

20 Nov 2023 795

Cu sula-n coaste, Primăria Constanța a publicat calculul taxei de salubrizare de 17 lei/lună Primarul nu mai vrea să acorde subvenție. USR nu susține această mărire și va depune amendament! (DOCUMENT)

19 Nov 2023 2858

Primăria Constanța vrea să acorde reducere de 60% la impozitul pe imobile utilizate pentru prestarea de servicii turistice minim 6 luni pe an

11 Nov 2023 767

Cine sunt reprezentanții primarului Chițac din conducerea grădiniţelor, şcolilor şi a liceelor din Constanţa? (DOCUMENT)

10 Nov 2023 2121

Calendarul concursului de proiecte A fost stabilită componența Comisiei care va evalua proiectele de management de la Muzeul de Artă Populară Constanța (DOCUMENT)

09 Nov 2023 807

Chestionar Constănțenii pot participa la reactualizarea Planului de acțiune privind energia durabilă a municipiului (DOCUMENT)

07 Nov 2023 599

Ce proiecte urbanistice intră la vot în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Constanța

06 Nov 2023 1216

Fac economie la proiecte, dar și-au mărit salariile! Primăria Constanța a anulat licitația pentru reabilitarea parcurilor de la Casa de Cultură și Oleg Danovski (DOCUMENT)

03 Nov 2023 859

„Răzbel” în CJC? Presedintele Mihai Lupu l-a schimbat pe vicele Stelian Gima din AGA Asociației de Dezvoltare Durabilă a județului Constanța. De ce a luat această decizie? (DOCUMENTE)

03 Nov 2023 1584