Știri Constanța Câștigătorii finanțărilor de la Consiliul Județean pe Legea 350 și componența comisiilor de evaluare și selecție a proiectelor

  • Valoarea totală a fondurilor nerambursabile alocate de Consiliul Județean Constanța pentru evenimentele culturale organizate anul acesta pe Legea nr. 350/2005 a fost de peste 3.700.000 de lei
  • Suma totală alocată domeniul sport pentru 2023 a fost de 4.500.000 lei, bani ce au ajuns la mai multe asociaţii şi cluburi sportive din judeţul Constanţa, pe disciplinele: fotbal, rugby, oină, karate, handbal, box, judo, sport nautic şi motorsport
  • Pentru domeniul social -sănătate, bugetul județului pentru anul 2023 a fost de 1.500.000 lei, însă au fost finanțate doar două proiecte din cele depuse
  • Pentru activitățile de tineret de inters local din cadrul programelor pentru tineret, programul anual, Consiliul Județean Constanța și-a propus finanţări nerambursabile în cuantum de 400.000 lei. Nu au existat proiecte depuse pentru acest domeniu, motiv pentru care sesiunea a fost anulată
  • Componența comisiilor de evaluare și selecție a proiectelor din fonduri nerambursabile finanțate de Consiliul Județean Constanța în conformitate cu Legea nr. 350/2005 alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2023, ale membrilor de rezervă și ale membrilor din comisiile de soluționare a contestațiilor au fost constituite prin dispozițiile președintelui CJ Constanța
 
 
 
La începutul lunii mai 2023 au fost semnate contractele de finanţare pentru unsprezece proiecte depuse de organizațiile non-guvernamentale din județ, din domeniul sportului, care au îndeplinit criteriile de calificare în urma evaluării Comisiei de selecție a proiectelor din fonduri nerambursabile finanțate de Consiliul Județean Constanța în conformitate cu Legea nr. 350/2005.

Suma totală alocată acestui domeniu a fost de 4.500.000 lei, bani ce au mers la mai multe asociaţii şi cluburi sportive din judeţul Constanţa, pe disciplinele: fotbal, rugby, oină, karate, handbal, box, judo, sport nautic şi motorsport.

În luna iunie a.c. Consiliul Județean Constanța a făcut public și rezultatul evaluării proiectelor sau evenimentelor culturale de interes public general, regional sau judeţean, depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2023.

Un număr de opt, din totalul de șaisprezece proiecte depuse, au îndeplinint criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate în Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondul bugetului judeţului Constanţa în baza Legii 350/2005.

Valoarea totală a contribuției Consiliului Județean Constanța pentru evenimentele culturale este de peste 3.700.000 de lei, sumă a ajuns la asociațiile declarate eligibile.

Pentru domeniul social -sănătate, bugetul județului pentru anul 2023 a fost de 1.500.000 lei, însă au fost finanțate doar două proiecte din cele depuse.
 
În continuare vă prezentăm și componența comisiilor de evaluare și selecție a proiectelor din fonduri nerambursabile finanțate de Consiliul Județean Constanța în conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2023 și ale membrilor de rezervă și ale membrilor din comisiile de soluționare a contestațiilor pentru domeniile menționate.

 
Comisia de evaluare pentru evaluarea de proiecte privind acordarea defonduri nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general pe anul 2023 – domeniul sport a avut următoarea componență:

Membri:
- Ibraim Leila Camer – Inspector, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
- Bucur Gheorghe – Șef Serviciu, Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică;
- Spineanu Luciana – Inspector, Direcția Generală Economico-Financiară;
- Costencu Irina Elena – Inspector, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Tiba Monica – Inspector, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilorde Sănătate, Sport și Învățământ;
Secretar:
- Lungu Răzvan Victor– Inspector, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
Membri supleanți:
- Ruci Carmen Manuela – Inspector, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
- Enache Alina Ionela – Consilier juridic, Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică;
- Lefter Cosmin – Inspector, Direcția Generală Economico-Financiară;
- Bădilă Eduard Gabriel– Inspector, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Dumitrașcu Aureliu Decebal – Inspector, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ.
 
Comisia pentru soluționarea contestațiilor pentru evaluarea de proiecte privind acordarea de fonduri nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general pe anul 2023 - domeniul sport a fost formată din:

Membri:
- Pușcașu Violeta – Șef, Serviciul Control;
- Jitea Cipriana Claudia– Inspector, Serviciul de Analiză Strategică și Creșterea Competitivității;
- Cociorba Alina Geanina – Inspector, Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică;
Secretar:
- Rogoz Irina – Inspector, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
Membri supleanți:
- Sponte Adrian Doru – Consilier, Serviciul Control;
- Ungureanu Ramona Marilena – Inspector, Serviciul de Analiză Strategică și Creșterea Competitivității;
- Cuturea Adela Mihaela – Inspector, Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică.
 
Ca urmare a participării la selecția publică a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul Judeţului Constanţa pentru anul 2023, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general și ale H.C.J.C. nr.56 din 28.02.2023 privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile, din fondurile bugetului județean, pe anul 2023, s-au atribuit contracte de finanțare nerambursabilă astfel:

Domeniul Sport
1. Beneficiar: ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV 4V MOTORSPORT
Denumire proiect: „4V Rally Raid Constanța - România”
Suma finațată: 431.000 lei - contractul de finanțare nr. 15813/02.05.2023.
2. Beneficiar: ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV TOMITANII CONSTANȚA
Denumire proiect: „Rugby-ul, sportul meu preferat”
Suma finațată: 443.449,88 lei – contractul de finanțare nr. 15792/02.05.2023.
3. Beneficiar: FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE OINĂ
Denumire proiect: „Caravana Redescoperă Oina”
Suma finațată: 150.000 lei - contractul de finanțare nr. 15835/02.05.2023.
4. Beneficiar: ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL CONSTANȚA
Denumire proiect: ,, Fotbalul – O punte spre comunitate”
Suma finațată: 2.105.134 lei - contractul de finanțare nr. 15912/02.05.2023.
Bd.Tomis nr.51, Constanţa, cod poştal 900725, website: www.cjc.ro
5. Beneficiar: ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV KARATE DINAMIC CLUB
Denumire proiect: „Campioni și viitori campioni dobrogeni”
Suma finațată: 269.175 lei - contractul de finanțare nr. 15879/02.05.2023.
6. Beneficiar: ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV CONSTANȚA SAILING
Denumire proiect: „Prinde vânt în vele”
Suma finațată: 430.164 lei - contractul de finanțare nr. 15861/02.05.2023.
7. Beneficiar: ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV HANDBAL CLUB OMER
Denumire proiect: „Handbalul la nivelul următor”
Suma finațată: 126.340 lei - contractul de finanțare nr. 15874/02.05.2023.
8. Beneficiar: CLUBUL SPORTIV HAPPY KIDS 2010 MEDGIDIA
Denumire proiect: „Handbalul, sport județean”
Suma finațată: 145.755 lei - contractul de finanțare nr. 15959/02.05.2023.
9. Beneficiar: ASOCIAȚIA CLUB DE BOX LITORAL MANGALIA
Denumire proiect: „Cupa Litoral Mangalia”
Suma finațată: 64.500 lei - contractul de finanțare nr. 15966/02.05.2023.
10. Beneficiar: ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV PANTHEON CONSTANȚA
Denumire proiect: „Judo – Sport și educație/ Sportul pentru toți”
Suma finațată: 280.160 lei - contractul de finanțare nr. 15938/02.05.2023.
11. Beneficiar: ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV ARENA CONSTANȚA
Denumire proiect: „Arena județeană a copiilor speciali”
Suma finațată: 39.980 lei - contractul de finanțare nr. 15932/02.05.2023.
 
Comisia de evaluare pentru evaluarea de proiecte privind acordarea de fonduri nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general pe anul 2023 – domeniul cultură, a avut următoarea componență:

Membri:
- Abibula Stroe Stefania Laura - Manager – Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada” Constanța;
- Mototolea Constantin - Aurel - Manager - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța;
- Mitchievici Angelo Nicolae - Manager – Biblioteca Județeană „I.N.Roman” Constanța;
- Enache Alina Ionela - Consilier Juridic – Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică;
- Popa Elena - Referent – Direcția Generală Economico –Financiară.
Secretar:
- Costencu Irina Elena - Inspector – Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură
Subordonate.
Membri supleanți:
- Apostoleanu Corina - Șef Serviciu – Biblioteca Județeană ,,I.N.Roman” Constanța;
- Iordache Silvia - Inspector – Direcția Generală Economico –Financiară;
- Boacă Mihaela - Consilier Juridic – Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică.
 
Comisia pentru soluționarea contestațiilor pentru evaluarea de proiecte privind acordarea de fonduri nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general pe anul 2023 – domeniul cultură, a fost formată din:

Membri:
- Palade Aurel - Manager – Teatrul pentru Copii și Tineret ,,Căluțul de Mare” Constanța;
- Cojocaru Dan - Regizor Tehnic Scenă - Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța;
- Pîrvan -Rus Lelia - Carolina - Manager – Muzeul de Artă Constanța;
- Boieru Crina - Consilier Juridic – Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică;
- Popescu Elena - Inspector – Direcția Generală Economico –Financiară.
Secretar:
- Costencu Irina Elena - Inspector – Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură
Subordonate.
Membri supleanți:
- Șimșensohn Erwin - Manager – Teatrul de Stat Constanța;
- Beca Luminița - Consilier Juridic – Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică;
- Spineanu Luciana - Inspector – Direcția Generală Economico - Financiară.
 
Ca urmare a participării la selecția publică a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul Judeţului Constanţa pentru anul 2023, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general și ale H.C.J.C. nr. 56 din 28.02.2023 privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile, din fondurile bugetului judetean, pe anul 2023, s-au atribuit contracte de finanțare nerambursabilă astfel:

Domeniul Cultură
1. Beneficiar: Asociația Culturală pentru Tineret și Copii Art Theatre
Denumire proiect: „Stagiune de teatru în localitățile județului”
Suma finațată: 351.930 lei - contractul de finanțare nr. 19457/26.05.2023.
2. Beneficiar: Asociația Cultural Artistică Vulturii Carpaților
Denumire proiect: „La marginea imperiului”
Suma finațată: 978.710 lei - contractul de finanțare nr. 19435/26.05.2023.
3. Beneficiar: Asociația Art Music For People
Denumire proiect: „Rock 100% Românesc”
Suma finațată: 934.755 lei - contractul de finanțare nr.19337/26.05.2023.
4. Beneficiar: Asociația Grupul pentru Jurnalism, Cultură și Comunicare
Denumire proiect: „Festivalul Ulmetum – Eroii din pădurea de ulmi”
Suma finațată: 293.000 lei - contractul de finanțare nr. 19458/26.05.2023.
5. Beneficiar: Asociația Barză, Viezure, Mânz
Denumire proiect: „Cinema la malul mării”
Suma finațată: 133.900 lei - contractul de finanțare nr. 19472/29.05.2023.
6. Beneficiar: Uniunea Democrată a Tătarilor Turco – Musulmani din România
Denumire proiect: „Festivalul Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar”
Suma finațată: 439.000 lei - contractul de finanțare nr. 19459/26.05.2023.
7. Beneficiar: Rusu I. Georgiana P.F.A.
Denumire proiect: „Caravana dansului popular”
Suma finațată: 300.000 lei - contractul de finanțare nr. 19439/26.05.2023.
8. Beneficiar: Uniunea Democrată a Tătarilor Turco – Musulmani din România
Denumire proiect: „Turneul Internațional de Lupte Tătărești – Kureș – Trofeul Mării Negre”
Suma finațată: 272.750 lei - contractul de finanțare nr. 19438/26.05.2023
 
 
Comisia de evaluare pentru evaluarea de proiecte privind acordarea defonduri nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general pe anul 2023 – domeniul social/sănătate, a funcționat în următoarea componență:

Președinte:
- Tiba Monica – Inspector, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor
de Sănătate, Sport și Învățământ;
Membri:
- Enache Alina Ionela – Consilier juridic, Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică;
- Spineanu Luciana – Inspector, Direcția Generală Economico-Financiară;
- Fătu Atena – Șef serviciu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului;
- Mădălin Stroescu – Șef birou, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului;
Secretar:
- Ruci Carmen – Inspector, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor
de Sănătate, Sport și Învățământ;
Președinte supleant:
- Dumitrașcu Aureliu Decebal – Inspector, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
Membrii supleanți:
- Boacă Mihaela – Consilier juridic, Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică;
- Lefter Cosmin – Inspector, Direcția Generală Economico-Financiară;
- Popescu George – Inspector, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului;
- Silvian Galiu – Inspector, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.
 
Comisia pentru soluționarea contestațiilor pentru evaluarea de proiecte privind acordarea de fonduri nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general pe anul 2023 - domeniul social/sănătate, a avut următoarea componență:

Membri:
- Boieru Crina – Consilier juridic Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică;
- Jitea Cipriana – Inspector, Serviciul de Analiză Strategică și Creșterea Competitivității;
- Pușcașu Violeta – Inspector Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică;
Secretar:
- Matei Marinela – Inspector, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
Membri supleanți:
- Beca Luminița – Consilier Juridic, Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică;
- Ungureanu Ramona – Inspector, Serviciul de Analiză Strategică și Creșterea Competitivității;
- Lungu Răzvan – Inspector, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ.

 
Domeniul Social/Sănătate
1. Beneficiar: ASOCIAȚIA ART MUSIC FOR PEOPLE
Denumire proiect: ,,ARTA Emoțiilor”
Suma finațată: 138.725 lei - contract de finanțare nr.20305/06.06.2023.
2. Beneficiar: ASOCIAȚIA CULTURALĂ OBSIDIAN
Denumire proiect: ,,Caravana speranței”
Suma finațată: 451.732 lei - contract de finanțare nr.20290/06.06.2023.
 
 
Comisia de evaluare pentru evaluarea proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Județului Constanța pentru activități de tineret de interes local, s-a reunit în următoarea componență:
 
Președinte:
- Tiba Monica – Inspector, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
Membri:
- Țigănuș Georgiana Alina – Inspector, Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică;
- Spineanu Luciana – Inspector, Direcția Generală Economico-Financiară;
Secretar:
- Ruci Carmen-Manuela – Inspector, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ.
 
Comisia pentru soluționarea contestațiilor pentru evaluarea proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Județului Constanța pentru activități de tineret de interes local, a avut următoarea componență:

Președinte:
- Ion Constantin – Inspector, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea
Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
Membri:
- Manea Elena Liliana – Inspector, Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică;
- Cuțurea Adela Mihaela – Inspector, Direcția Generală Economico-Financiară;
Secretar:
- Matei Marinela – Inspector, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ.
 
Pentru activitățile de tineret de inters local din cadrul programelor pentru tineret, programul anual, Consiliul Județean Constanța și-a propus finanţări nerambursabile în cuantum de 400.000 lei. Termenul limită pentru depunerea acestor proiecte a fost iunie 2023 însă potrivit biroului de presă al CJC nu au existat proiecte depuse pentru acest domeniu, motiv pentru care sesiunea a fost anulată.
 

Menționăm că toate comisiile au fost înființate în urma unor dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu.
 
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Cine sunt câștigătorii finanțărilor Consiliului Județean Constanța pentru proiecte și activități non-profit de promovare a sportului de masă?(DOCUMENTE)

Câștigătorii finanțărilor nerambursabile de la Consiliul Județean Constanța pentru activităţi nonprofit culturale pentru anul 2023

 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Lucrările exterioare, reabilitarea terasei, zidului de apărare și a balustradei Cazinoului, estimate la aproximativ 12 milioane de lei (DOCUMENT)

01 Dec 2023 792

Documentații urbanistice cu impact, pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local Constanța Printre investitori, Florina Moscu, familia Nicolae și Prefabricate Dobrogea SRL (DOCUMENTE)

28 Nov 2023 762

Consiliul Local Constanța aprobă reactualizarea viziunii de dezvoltare urbană Printre proiecte se află trenul metropolitan, un parc industrial dar și reabilitarea bulevardului Tomis. Toate ar trebui să fie gata până în 2030!(DOCUMENTE)

28 Nov 2023 1497

Primăria Constanța vinde șase terenuri. Două dintre ele au deja cumpărători (DOCUMENTE)

27 Nov 2023 2829

Consiliul Local Constanța votează majorarea cu până la 500% a impozitului pentru clădiri neîngrijite Supraimpozitare și pentru imobile deținute de afaceriștii Papari, Done, Băluță sau spaniolii de la Ircosol Delta (DOCUMENTE)

24 Nov 2023 6867

Dreptul de superficie, garanție pentru proprietarul construcțiilor să devină și proprietarul terenului Pregătește Primăria Constanța noi vânzări de terenuri? (DOCUMENTE)

22 Nov 2023 1889

Hotărâri de expropriere pentru două terenuri din cartierul Tomis Nord din Constanța. Cât va achita municipalitatea proprietarilor? (DOCUMENTE)

21 Nov 2023 1508

Se întrunește Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Constanța. Ce proiecte imobiliare se află pe ordinea de zi?

20 Nov 2023 838

Cu sula-n coaste, Primăria Constanța a publicat calculul taxei de salubrizare de 17 lei/lună Primarul nu mai vrea să acorde subvenție. USR nu susține această mărire și va depune amendament! (DOCUMENT)

19 Nov 2023 2903

Primăria Constanța vrea să acorde reducere de 60% la impozitul pe imobile utilizate pentru prestarea de servicii turistice minim 6 luni pe an

11 Nov 2023 793

Cine sunt reprezentanții primarului Chițac din conducerea grădiniţelor, şcolilor şi a liceelor din Constanţa? (DOCUMENT)

10 Nov 2023 2157

Calendarul concursului de proiecte A fost stabilită componența Comisiei care va evalua proiectele de management de la Muzeul de Artă Populară Constanța (DOCUMENT)

09 Nov 2023 854

Chestionar Constănțenii pot participa la reactualizarea Planului de acțiune privind energia durabilă a municipiului (DOCUMENT)

07 Nov 2023 633

Ce proiecte urbanistice intră la vot în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Constanța

06 Nov 2023 1252

Fac economie la proiecte, dar și-au mărit salariile! Primăria Constanța a anulat licitația pentru reabilitarea parcurilor de la Casa de Cultură și Oleg Danovski (DOCUMENT)

03 Nov 2023 895