Asocierea Euromateria SRL - Rico SRL, „inamicul nr. 1” al proiectelor Constanţei. Blestemul Parcului Arheologic! (documente)

 

Asocierea SC Euromateria SRL - SC Rico SRL, prin SC Euromateria SRL, a mai făcut o încercare de a anula rezultatului licitaţiei organizate de Primăria municipiului Constanţa pentru atribuirea contractului având ca obiect „Achiziţie execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic - municipiul Constanţa”. Astfel, asocierea SC Euromateria SRL - SC Rico SRL s-a adresat din nou Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC).
 
Reamintim că asocierea condusă de SC Euromateria SRL, din care mai fac parte SC Rico şi SC Princer, a contestat şi rezultatul procedurii de atribuire a licitaţiei organizate de Compania Naţională de Investiţii pentru reabilitarea şi restaurarea Cazinoului Constanţa.
 
Prin contestaţia nr. 1848/25.07.2016, înregistrată la CNSC sub nr. 22679/26.07.2016, formulată de asocierea SC Euromateria SRL - SC Rico SRL, prin SC Euromateria SRL, în calitate de lider al asocierii, împotriva adresei nr. 100082/14.07.2016, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, emisă de Primăria municipiului Constanţa, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire prin cerere de oferte fără fază finală de licitaţie electronică, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţie execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic - municipiul Constanţa”, s-au solicitat următoarele: anularea adresei menţionate, a raportului procedurii, a actelor subsecvente acestuia, reevaluarea ofertei şi stabilirea ofertei câştigătoare dintre ofertele admisibile.
 
În temeiul art. 26, alin. (6) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, CNSC a respins ca nefondată contestaţia formulată de către SC Euromateria SRL, în contradictoriu cu Primăria municipiului Constanţa.

Contestaţii şi procese

Reamintim că, în luna iunie 2015, Primăria Constanţa a organizat o procedură publică pentru atribuirea contractului „Achiziţie execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii «Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic», Constanţa“, în valoare de 11.976.370,08 lei. Contractul este finanţat prin Programul Operaţional Regional - POR. Ulterior, unul dintre ofertanţi, nemulţumit de rezultatul procedurii, comunicat prin adresa nr. 132190/17.09.2015 de către Municipiul Constanţa, şi anume asocierea SC Euromateria SRL (lider) - SC Rico SRL, a depus la CNSC o plângere, înregistrată cu nr. 18364/23.09.2015. Prin contestaţia depusă, au fost solicitate anularea deciziei prin care oferta depusă de Asocierea SC Euromateria SRL - SC Rico SRL a fost declarată „inacceptabilă“, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. b) şi art. 81 din HG nr. 925/2006, anularea raportului procedurii şi a tuturor actelor subsecvente acestuia, inclusiv a deciziei prin care a fost desemnată oferta câştigătoare, precum şi obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii de achiziţie şi reevaluarea ofertei depuse de asocierea SC Euromateria SRL - SC Rico SRL şi stabilirea ofertei câştigătoare din rândul ofertelor declarate admisibile, prin aplicarea corectă a criteriului de atribuire menţionat în invitaţia de participare şi în fişa de date a achiziţiei. La acea vreme, în baza legii şi a documentelor depuse de părţi, pe data de 12 octombrie, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins, ca nefondată, contestaţia formulată de SC Euromateria SRL, în contradictoriu cu Municipiul Constanţa. De asemenea, a dispus continuarea procedurii de achiziţie publică.
 
În martie 2016, exasperat de contestaţiile depuse la proiectele al căror beneficiar este municipiul Constanţa, Decebal Făgădău, pe atunci viceprimar al Constanţei, a declarat că îl întristează faptul că tocmai companiile constănţene sunt cele care blochează proiectele pentru oraş. „Da, mă deranjează că sunt două companii din Constanţa care pun beţe în roate proiectelor. Voi căuta împreună cu juriştii Primăriei modalităţi ca aceste companii să fie trase la răspundere, pentru că proiectele bat pasul pe loc“, a declarat Făgădău. De atunci, au trecut cinci luni şi măsurile promise nu s-au concretizat.

Ce au decis magistraţii constănţeni la începutul anului 

Ulterior, pe data de 26 octombrie 2016, a fost înregistrat dosarul nr. 706/36/2015, pe rolul Curţii de Apel Constanţa, Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, materia - contencios administrativ şi fiscal, obiectul - litigiu privind achiziţiile publice. Părţile dosarului:  Euromateria SRL (lider de asociere) şi SC Rico SRL, în calitate de reclamanţi, şi Municipiul Constanţa, asocierea SC Mobitom SA - SC Pomacost SA, în calitate de pârâţi. În şedinţa din 21 ianuarie 2016, completul de magistraţi C17 a admis cererea asocierii SC Euromateria SRL - SC Rico SRL, în contradictoriu cu pârâţii Municipiul Constanţa şi asocierea SC Mobitom SA - SC Pomacost SA. „Modifică în tot Decizia nr. 1720/C8/1872/12.10.2015 pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în sensul că admite contestaţia formulată de asocierea SC Euromateria SRL - SC Rico SRL. Anulează decizia prin care oferta depusă de asocierea SC Euromateria SRL - SC Rico SRL a fost declarată «inacceptabilă». Anulează decizia privind desemnarea ofertei câştigătoare, raportul procedurii şi actele subsecvente. Obligă autoritatea contractantă Municipiul Constanţa la reluarea procedurii de achiziţie, reevaluarea ofertei depuse de asocierea SC Euromateria SRL - SC Rico SRL şi reluarea procedurii de selecţie cu includerea ca ofertă «admisibilă» a ofertei depuse de asocierea SC Euromateria SRL - SC Rico SRL“.
 
Precizăm că a fost desemnată câştigătoare a licitaţiei pentru reabilitarea Parcului Arheologic din municipiul Constanţa asocierea SC Mobitom SA (lider de asociere), SC Pomacost SA (asociat), SC Almaclima SRL (subcontractant) şi SC Sielbol SRL (subcontractant).

Parc în stil Art Nouveau

Proiectul de reabilitare a Parcului Arheologic, în valoare de 11.976.370,08 lei, este finanţat prin Programul Operaţional Regional. În cadrul acestuia, urmează să fie executate lucrări de reabilitare şi amenajare, în scopul creşterii calităţii vieţii în zona vizată, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi modernizarea spaţiului verde. Obiectivele proiectului sunt: reabilitarea aleilor şi a spaţiilor verzi, inclusiv crearea/modernizarea utilităţilor publice necesare funcţionării parcului, reamenajarea zonei de parc în stil Art Nouveau, cu mobilier urban, stâlpi de iluminat de epocă, reamenajarea, reabilitarea şi extinderea spaţiului verde, punerea în valoare a vestigiilor istorice şi a monumentelor existente, crearea de locuri de joacă pentru copii. 
 
Potrivit proiectului, vor fi reabilitate toate aleile pietonale şi carosabile, care vor fi pavate cu granit, dar şi trotuarele din zonă. În interior, vor fi amenajate două locuri de joacă pentru cei mici. La acestea se adaugă şi un loc special de fitness urban. Spaţiul verde va fi şi el îmbogăţit, urmând să fie plantaţi 300 de arbori înalţi, 218 arbuşti şi 22.245 de metri de gard viu. Vor mai fi amplasate şi alte obiecte arheologice, iar zidul cetăţii va fi reabilitat. În ceea ce priveşte mobilierul urban, parcul va cuprinde 177 de bănci din fontă, 40 de pergole metalice, 178 de stâlpi de iluminat din fontă cu un braţ şi 21 de stâlpi indicatori din fontă. Totodată, vor mai fi amplasate panouri informative cu privire la obiectele arheologice, scrumiere din fontă, coşuri de gunoi, un grup sanitar, patru toalete ecologice, şase cişmele şi două fântâni arteziene. Întregul parc va fi supravegheat de un sistem video, iar spaţiul verde va beneficia de întreţinere printr-un sistem automat de irigat.

Despre asocierea SC Euromateria SRL (lider de asociere) - SC Rico SRL

Cu sediul social în municipiul Bucureşti, strada Wilhelm Filderman, Euromateria SRL a fost înfiinţată în 2015. Firma provine din schimbarea sediului în alt judeţ. Capitalul social, format din 1.000 de părţi sociale, este deţinut de Răzvan Mihai Gheorghe, născut în 1982, în Bucureşti. Tot el este şi administratorul firmei, ce are ca obiect de activitate „lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale“. Răzvan Mihai Gheorghe mai figurează ca asociat în Wiga Teal SRL, dar şi în mai multe societăţi radiate.
 

Rico SRL a fost înfiinţată în 1991 şi are sediul social în municipiul Constanţa, pe strada Celulozei. Capitalul social, compus din 1.008.580 de părţi sociale, este deţinut de Marcel Cornel Gheorghe, născut în 1951, în Călăraşi. Administratorul judiciar al firmei este GD Reorganizare şi Lichidare IPURL. Rico SRL se ocupă de „lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale“. În octombrie 2015, asupra părţilor sociale pe care debitorul Marcel Cornel Gheorghe le deţinea în cadrul SC Rico SRL, respectiv un număr de 1.008.580 de părţi sociale, se instituise sechestru până la concurenţa sumei de 4.479,40 de lei. Precizăm că asocierea condusă de SC Euromateria SRL, din care mai fac parte SC Rico şi SC Princer, a primit, în decembrie 2015, o decizie favorabilă în urma contestării rezultatului procedurii de atribuire pentru proiectul de reabilitare şi restaurare a Cazinoului Constanţa!
 
În secţiunea „Documente” puteţi consulta decizia CNSC privind contestaţia formulată de asocierea SC Euromateria SRL (lider de asociere) - SC Rico SRL, în contradictoriu cu Primăria Constanţa. De asemenea, în aceeaşi secţiune poate fi vizualizat şi anunţul de atribuire a licitaţiei pentru reabilitarea Parcului Arheologic Constanţa.

Citeşte şi


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

fani

30 Aug, 2016 18:13

Daca pe 26.10 2015 a fost atacata la Curtea de Apel Constanta decizia Primariei de respingere a ofertei ,DE CE Primaria ( fara a astepta verdictul instantei) semneaza Contractul cu alta firma la data de 06 .11.2015 ? Ce interese au fost atat de mari ,riscandu-se sarabanda de contestatii si actiuni la instante ?Este clar subiect de ancheta pentru procurori (au si ei parinti,copii si nepoti care nu mai au ce cauta pe acest maidan ).

Cineva

30 Aug, 2016 12:48

Romanii isi pun singuri bete-n roate. Asta e stilul...Contestatari de meserie

Articole asemanatoare

Vești bune pentru iubitorii spațiilor verzi Judecătorii din Constanța au refuzat să oblige municipalitatea să vândă terenul din Parcul Arheologic, de la Poarta 2

12 Nov 2020 1572

Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice şi Parcurilor Istoria Cetății Tomis, descoperită în timpul unei plimbări în Parcul Arheologic (galerie foto)

09 Aug 2020 813

În această seara, o comedie de mare succes, prezentată în Parcul Primăriei

19 Jul 2020 2184

Teatrul de Stat Constanța și Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, spectacole în aer liber în acest weekend

17 Jul 2020 2314

Teatrul de Stat Constanța „Meciul de comedie” și „Desculț în parc”, spectacole în aer liber (galerie foto)

15 Jul 2020 2146

Istoria Cetății Tomis, descoperită în timpul unei plimbări în Parcul Arheologic (galerie foto)

07 Jul 2020 678

Constanța Spectacole în aer liber, în Parcul Arheologic

03 Jul 2020 1090

Bătrânul Tomis își spune povestea! Se montează panouri informative în Parcul Arheologic din Constanța

24 Jun 2020 614

Parcul Arheologic din Constanța, reabilitat în acest stil. Ziua Mondială Art Nouveau

10 Jun 2020 1826

Încă 58 de camere de supraveghere în Constanța. Unde au fost instalate

04 Jun 2020 1186

Veste bună pentru iubitorii de istorie Vestigiile cetății antice Tomis din Parcul Arheologic Constanța, pot fi identificate începând de ieri (galerie foto)

20 May 2020 1166

Festivalul luminii, la Constanţa. Zeci de constănţeni şi-au petrecut seara în Parcul Arheologic din municipiu

08 Sep 2019 867

Primăria Constanţa vrea să repună în funcţiune supravegherea video în Parcul Arheologic şi zona Vraja Mării - Cazino - Port Tomis

29 Aug 2019 969

Constănțeanul supărat Turiștii și constănțenii, liber la imaginație la o plimbare prin Parcul Arheologic (galerie foto)

14 Jun 2019 2042

Fotoreportaj Expunere a tehnicii de intervenţie la Parcul Arheologic din municipiul Constanţa. Cu ce s-a prezentat ISU Dobrogea

28 Feb 2019 1747