Dosarul Retrocedărilor O cunoscută companie din Constanța a aflat în 2022 că primăria îi luase terenurile în 2019! (DOCUMENT)

Foto cu rol ilustrativ. Sursa foto: Primăria Constanța
  • În 2019, Consiliul Local Constanța a adoptat o hotărâre prin care mii de metri pătrți din Constanța și Mamaia vizați de Dosarul Retrocedărilor erau trecuți în domeniul privat al Municipiului Constanța.
  • parte dintre terenurile respective fuseseră retrocedate către compania Holland Development Group SA prin dispozițiile de primar desființate de Curtea Supremă în Dosarul Retroedărilor.
  • La începutul anul 2022, firma privată a aflat că Municipiul Constanța intabulase dreptul de proprietate asupra terenurilor în urmă cu trei ani.
  • Holland Development Group SA a cerut anularea în parte a HCL Constanța nr. 249/25.06.2019 ce o lăsa fără terenuri.
  • Cererea sa a fost respinsă de Tribunalul Constanța, în completul CA1 al Secției de Contencios administrativ și fiscal, prezidat, potrivit surselor noastre, de magistratul Teodora Luminița Popescu.
  • Firma a declarat recurs, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel.
  • În motivarea deciziei luate, judecătorii de la Tribunal au spus, printre altele, că „procedura desfiinţării unor înscrisuri în cadrul unui proces penal şi restabilirea situaţiei anterioare emiterii înscrisurilor desfiinţate produce efectele similare unei hotărâri civile de anulare a acestor înscrisuri“.
  • În Secțiunea Document poate fi accesată HCL Constanța nr. 249/25.06.2019.
Holland Development Group SA, companie al cărei nume este cunoscut în legătură cu Dosarul Retrocedărilor și terenurile pe care aceasta le-a obținut în Constanța, în baza mai multor dispoziții de retrocedare, a aflat în 2022 că primăria a intabulat în favoarea Municipiului Constanța dreptul de proprietate asupra mai multora dintre terenurile vizate de retrocedări, cu trei ani înainte!
 
Informația este cuprinsă în Hotărârea 675/2023 a Tribunalului Constanța, decizie prin care judecătorii au respins, în primă instanță, cererea companiei private de anulare a hotărârii de consiliu local prin care terenurile s-au întors în proprietatea municipiului.
 
Decizia a fost pronunțată în dosarul 245/118/2023 al Tribunalului, cauza fiind soluționată în primă instanță de completul CA1 al Secției de Contencios administrativ și fiscal a Tribunalului, prezidat, potrivit surselor noastre, de magistratul Teodora Luminița Popescu.
 
Recent, cazul a ajuns pe rolul Curții de Apel Constanța, după ce Holland Development Group SA a declarat recurs împotriva deciziei de respingere a cererii sale, ca neîntemeiată.
 
Terenurile disputate
 
În Hotărârea 675/2023, se arată că societatea privată a solicitat anularea în parte a HCL 249/25.06.2019 privind completarea și actualizarea bunurilor ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța, în legătură cu terenurile menționate în Anexa 6.
 
Facem prezicarea că Anexa 6 cuprinde terenurile vizate prin dispozițiile de primar anulate de Înalta Curte de Casație și Justiție în Dosarul Retrocedărilor.
 
HCL Constanța 249/2019, atacată în acest proces, este disponibilă în Secțiunea Document.
 

În total, sunt zeci de mii de metri pătrați din Constanța și Mamaia, care au fost inventariați, potrivit HCL atacate, în domeniul privat la Municipiului Constanța.
 
Astfel, societatea a cerut anularea HCL în parte, cu privire la terenurile cu numerele cadastrale 216574 (strada Ion Rațiu, lângă PA5, lot 2 – 500 mp), 216479 (Mamaia, careu C1, Lot 6 – 1.532,93 mp), 216481 (Mamaia, Careu C3, lot 24, bd. Mamaia nr. 554 – 2.660,5 mp), 216524 (bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 204 B – parcare Hotel Dobrogea – 200 mp), 216483 (strada Ion Rațiu, lângă PA5, lot 3 – 500 mp), 216492 (Mamaia, Careu C1, Lot 14 – 1.267,23 mp), 216484 (strada Traian – 827,28 mp), 216487 (Mamaia, Careu C3, Lot 30 – 1.960,65 mp), 261502 (Constanța, DN 3A, Lot 1 – 13.480 mp), 216485 (strada Mihai Eminescu – 332,5 mp), 216480 (Mamaia, Careu C3, Lot 27 – 2.308,81 mp), 216488 (Mamaia, Careu C1, Lot 31 – 2.374,55 mp) și 216491 (Mamaia, Careu C1, Lot 13 – 1.267,23 mp).

 
Avocații firmei au arătat în proces, printre altele, că „la începutul anului 2022 reclamanta a obţinut extrase de carte funciară din care rezula că proprietarul Terenurilor era Municipiul Constanţa; la data de 10.05.2022, a intrat în posesia copiilor încheierilor de întabulare a dreptului de proprietate al Municipiului Constanţa asupra Terenurilor şi ale actelor în baza cărora Municipiul Constanţa invoca dreptul său;  în urma examinării documentelor menţionate reclamanta a constatat că Municipiul Constanţa a procedat la completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Constanţa, aprobat prin H.C.L. nr. 109/2005 cu o serie de imobile evidenţiate în 7 anexe la H.C.L. 249/2019, Terenurile fiind incluse în lista de la Anexa 6.“.
 
Au spus avocații firmei că „H.C.L. 249/2019 este nelegală întrucât a fost emisă cu încălcarea dreptului său de proprietate, respectiv în absenţa unui act juridic valabil, opozabil acesteia, care să aibă efectul pierderii dreptului său de proprietate asupra Terenurilor, simultan cu dobândirea de către Municipiul Constanţa a aceluiaşi drept“.
 
În plus, societatea a mai argumentat că „atât timp cât acesta nu a fost parte în cauza ce a făcut obiectul dosarului nr. 6536/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti (nr., Dosarul Retrocedărilor), soluţia dată în aceasta nu produce efecte asupra sa nefiind pronunţată în contradictoriu cu aceasta şi, în consecinţă, această soluţie nu poate fi valorificată de Consiliul Local al Municipiului Constanţa pentru a dispune cu privire la Terenurile asupra cărora reclamanta deţine un drept de proprietate valabil, intabulat în cartea funciară a fiecărui bun imobil“.
 
„Această restabilire a situaţiei anterioare presupune revenirea terenurilor în discuţie în patrimoniul privat al UAT Constanţa“
 
După analizarea tuturor actelor de la dosarul cauzei și după deliberări, judecătorii au decis însă că acțiunea firmei este neîntemeiată și au respins-o ca atare.
 
Au spus judecătorii de la Tribunal că „Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, în cadrul procesului penal, desfiinţarea actului administrativ prin intermediul căruia terenurile din prezenta cauză (şi care au fost cuprinse în HCL nr. 249/25.06.2019) au fost atribuite reclamantei şi restabilirea situaţiei anterioare comiterii infracţiunilor ce au făcut obiectul dosarului penal nr. 6536/2/2008“.
 
„Aspectul că administratorul societăţii comerciale de la momentul emiterii  Dispoziţiei nr. 3332/09.12.2003 nu mai deţinea această calitate la momentul pronunţării Deciziei nr. 32/07.02.2029, nu prezintă relevanţă din perspectiva legalităţii HCL nr. 249/25.06.2019 de inventariere a bunurilor proprietate privată a municipiului Constanţa“, conform Tribunalului.
 
„În egală măsură, nici împrejurarea că reclamanta nu a avut calitatea de parte în cadrul dosarului penal nr. 6536/2/2008, deşi reală, nu poate atrage inopozabilitatea hotărârii penale prin intermediul căreia s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare emiterii actului de atribuire a terenurilor, fiind menţionat în mod expres în cuprinsul Deciziei penale nr. 32/07.02.2029   faptul că această restabilire a situaţiei anterioare presupune revenirea terenurilor în discuţie în patrimoniul privat al UAT Constanţa“, conform Tribunalului Constanța.
 
Judecătorii au mai spus că „procedura desfiinţării unor înscrisuri în cadrul unui proces penal şi restabilirea situaţiei anterioare emiterii înscrisurilor desfiinţate produce efectele similare unei hotărâri civile de anulare a acestor înscrisuri“.
 
„Hotărârea penală este opozabilă reclamantei“
 
„Astfel, contrar opiniei reclamantei, hotărârea penală prin care s-a dispus desfiinţarea Dispoziţiei nr. 3332/09.12.2003 şi restabilirea situaţiei anterioare prin revenirea celor 13 terenuri menţionate în cuprinsul Dispoziţiei nr. 3332/09.12.2003, în patrimoniul privat al UAT, este opozabilă reclamantei indiferent de faptul că aceasta nu a avut calitatea de parte în dosarul penal“, conform deciziei atacate la Curte.
 
De asemenea, judecătorii au mai spus că „independent de opozabilitatea deciziei penale, apreciază tribunalul că pârâtul Consiliul Local Constanţa avea obligaţia de a pune în executarea hotărârea penală, inclusiv a dispoziţiilor referitoare la restabilirea situaţiei anterioare, iar modalitatea prin care se putea respecta Decizia nr. ##/07.02.2029 este emiterea unei hotărâri de  completare şi actualizare a inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa, fără a fi necesară demararea unui nou litigiu de anulare a Dispoziţiei nr. 3332/09.12.2003 ce fusese deja anulată de către instanţa penală şi pronunţarea unei noi hotărâri judecătoreşti de anulare în contradictoriu cu reclamanta“.
 
„Efectul pronunţării hotărârii penale, din perspectiva dispoziţiei de restabilire a situaţiei anterioare ca urmare a anulării  Dispoziţiei nr. 3332/09.12.2003, este acela al înlăturării titlului deţinut de către reclamantă (Dispoziţia nr. 3332/09.12.2003) şi al reintrării bunurilor în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale astfel încât reclamanta nu poate invoca inopozabilitatea hotărârii penale în scopul anulării HCL nr. 249/25.06.2019 privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa“, au conchis judecătorii de la Tribunal.
 
Acum, rămâne de văzut care va fi în cauză decizia Curții de Apel, urmând ca această hotărâre să fie definitivă.
 
Dosarul a fost înregistrat recent pe rolul Secției de Contencios administrativ și fiscal al Curții și urmează să fie repartizat aleatoriu unui complet de judecată, pentru stabilirea datei primei înfățișări în recurs.
 
Despre Holland Development Group SA
 
Potrivit termene.ro, platformă consultată pe 11 octombrie 2023, Holland Development Group SA a fost înființată în 2006, are sediul social în Constanța, pe bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 264 și se ocupă de închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
 
Firma este controlată de Millenium Global Development SA, restul acțiunilor fiind împărțite între Flash Trading House SRL, Flash Enterprises SRL, Bogdan Gabriel Sandu (fondator) și Crina Simona Sandu (fondator).
 
Numele lui Bogdan Gabriel Sandu, dar și cel al Crina Simona Sandu figurează și în Flash Enterprises SRL, Flash Trading House SRL, Flash International Grup Impex SRL și Flash Lighting Services SA, toate din București.
 
De administrarea societății Holland Development Group SA se ocupă Galactica House SRL (controlată și administrată de Georgiana Andreea Șerban, fiica Sorinei Gina Hortolomei Moscu, actuală Florina Moscu).
 
În 2022, Holland Development Group SA a declarat 0 angajați, 0 cifra de afaceri și pierderi de circa 220 de lei.
 
Pentru documentarea acestui articol s-au folosit informații și de pe platforma termene.ro.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
Familia Darie a băgat în insolvență Holland Development Group SA, beneficiară a unor terenuri din Dosarul Retrocedărilor! (MINUTĂ)
 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Teren din Dosarul Retrocedărilor Curtea de Apel explică de ce Apele Române nu pot revendica 500 mp din cartierul Faleză Nord! (MOTIVARE)

29 Feb 2024 760

Administrația Chițac vrea să recupereze 4,38 de milioane de dolari din Dosarul Retrocedărilor! Curtea de Apel s-a retras pentru deliberări

26 Feb 2024 393

Habitat și Ambient SA Cea mai importantă companie din Dosarul Retrocedărilor din Constanța a intrat în faliment! Averea sigilată (DOCUMENTE)

25 Feb 2024 1017

Dosarul Retrocedărilor Beneficiar de top al retrocedărilor din Constanța, proces contra municipalității! S-a fixat primul termen

23 Feb 2024 797

Holland Development Group SA nu va fi radiată din Registrul Comerțului, au decis judecătorii! Tribunalul Constanța a închis procedura de insolvență (MINUTA)

19 Feb 2024 825

Banca Națională a României câștigă, la București, un proces cu primarul Chițac, legat de terenul din Piața Ovidiu (MINUTA)

14 Feb 2024 2867

Dosarul Retrocedărilor Curtea de Apel păstrează mențiunile despre retrocedările din Constanța pentru un teren de 5.000 de metri pătrați, din Mamaia (MINUTA)

13 Feb 2024 714

Proces pe vila în care a stat Mazăre! Dosarul, amânat pentru studierea actelor depuse

13 Feb 2024 696

Municipiul Constanța, proces contra lui Georgică Giurgiucanu! Dosarul, amânat

12 Feb 2024 576

Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu, victorie la Curtea Supremă! La mijloc sunt aproape 3 milioane de dolari (MINUTA)

07 Feb 2024 1352

Curtea de Apel amână contestația Flash Lighting Services SA pentru iluminatul public din Constanța (DOCUMENT)

01 Feb 2024 764

Complet de divergență pentru pretențiile lui Chițac, de la Mazăre! La mijloc sunt 4,38 de milioane de dolari. Un judecător a vrut să se abțină

01 Feb 2024 800

Administrația Chițac cere 4,38 de milioane de dolari, prejudiciu în Dosarul Retrocedărilor! Începe rejudecarea

28 Jan 2024 679

Dosarul Retrocedărilor Administrația Chițac, demers de aproape 3 milioane de dolari! Înalta Curte s-a retras pentru deliberări!

17 Jan 2024 849

Graff Pink Estate SRL, rejudecare cu Primarul Constanței pentru un teren din Dosarul Retrocedărilor! „Este admisibilă acțiunea reclamantei“ (MOTIVARE)

16 Jan 2024 835