Investitorul, inactiv fiscal Consiliul Local Constanța a oprit construcția unui bloc de 3 etaje pe un spațiu din stațiunea Mamaia, zona Satul de Vacanță (DOCUMENT)

  • Consiliul Local Constanța a respins în ultima ședință din acest an un proiect care viza stabilirea unei diferențe de preț pentru un teren din zona Satul de Vacanță la solicitarea unui investitor care intenționează să construiască un P+3
  • Este vorba despre proiectul de hotărâre nr. 613/2023 privind aprobarea raportului de evaluare nr. A.E.C. 558/23.11.2023, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr.230030/27.11.2023, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, Sat Vacanță-Luna Parc, Lot 20, în suprafață totală de 260 mp (128 mp+132 mp), iniţiat de primarul Vergil Chiţac
  • Evaluatorul stabilise că diferența de preț este de 132.600 euro fără TVA
  • Terenul de 128 mp situat în Parcul Tăbăcărie, face obiectul unei vânzări încă din anul 2002 când primarul Constanței era Radu Mazăre, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.5000/20.12.2002, vezi secțiunea „documente”
  • Cinci ani mai târziu, investitorul, societatea Viomar Inter SRL cumpără tot de la Primărie, încă un teren de 132 mp, cu destinația de spațiu verde, conform contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr.892/31.03.2008, vezi secțiunea „documente”
  • Pe rolul instanțelor există două litigii prin care reclamantul Viomar Inter SRL obligă pârâtul, Primarul Municipiului Constanța, să emită autorizația de construire pentru blocul oprit de la construcție de Consiliu Local Constanța în ședința din 28 decembrie a.c.
 
 
 
Consiliul Local Constanța a respins în ultima ședință din acest an un proiect care viza stabilirea diferenței de preț pentru un teren situat în zona Satul de Vacanță la solicitarea unui investitor care intenționa să construiască un P+3.
 
Proiectul, vezi secțiunea „documente” a fost RESPINS de consilierii locali municipali.

Este vorba despre proiectul de hotărâre nr. 613/2023 privind aprobarea raportului de evaluare nr. A.E.C. 558/23.11.2023, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr.230030/27.11.2023, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, Sat Vacanță-Luna Parc, Lot 20, în suprafață totală de 260 mp (128 mp+132 mp), iniţiat de primarul Vergil Chiţac.

Terenul de 128 mp situat în Parcul Tăbăcărie, face obiectul unei vânzări încă din anul 2002 când primarul Constanței era Radu Mazăre, conform contractului de vânzare cumpărare între Municipiul Constanța și Viomar Inter SRL, autentificat sub nr.5000/20.12.2002 Ia BNPA "Mariana Iosif și Pătrașcu loan-Gabriel", vezi secțiunea „documente”.

Cinci ani mai târziu, investitorul, cumpără tot de la Primărie, încă un teren de 132 mp, cu destinația de spațiu verde, conform contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr.892/31.03.2008 la BNP "Ciprian Alexandrescu", încheiat între Municipiul Constanța și societatea Viomar Inter SRL, vezi secțiunea „documente”.

La baza proiectului supus atenției consilierilor locali, a fost anexat și actul de alipire autentificat sub nr.1621/13.06.2017 Ia SPN "Trifu Eugenia sl Roman Petre-Cristian", Cererea de aviz DGEF a societății Viomar Inter SRL înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.27570/09.02.2022, cererea aceleiași societăți înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.212902/02.11.2023, însoțită de memorlul de arhitectura Pr.28/2022 întocmit de arh. Enghin Ismail dar și adresa nr.223758/17.11.2023 prin care firma de evaluare aflată sub contract de prestări servicii evaluare cu Municipiul Constanța solicită clarificări /informatii suplimentare precum și adresa Viomar Inter SRL înregistrată Ia Primăria municipiului Constanța sub nr.225226/20.11.2023, însoțită de memoriul de arhitectură Pr.28/2022 și planurile aferente, sentința civilă nr.276/2023, pronuntato de Tribunalul Constanta, definitive prin Decizia Civilă nr.771/23.10.2023, pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul civil nr.5229/118/2022, dar și certificatul de grefă eliberat de Curtea de Apel Constanta Ia data de 31.10.2023 Ia cererea intimatei pârâte Viomar Inter SRL, în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.b) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completăeile ulterioare.

Potrivit raportului de evaluare nr. A.E.C. 558/23.11.2023 întocmit de A.E.C. Consulting SRL, înregistrat Ia Primăria municipiului Constanța sub nr. 230030/27.11.2023 pentru terenul situate în stațiunea Mamaia, Sat Vacanță-Luna Parc, Lot 20, în suprafață totală de 260 mp (128 mp+132 mp), identificat cu număr cadastral 246984, ce a făcut obiectul contractelor de vanzare cumpărare autentificate sub nr.5000/20.12.2002 și sub nr.892/31.03.2008, încheiate cu Municipiul Constanța, s-a stabilit diferența de preț pentru suma de 132.600 euro fără TVA.


Potrivit raportului „diferența de pret a rezultat ca urmare a solicitării modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului precizat Ia alin.(1) în „construire locuințe colective D+P+2E+3Er (retras)" conform certificatului de urbanism nr.1304/29.04.2021, cererii privind obținerea avizulul DGEF înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.27570/09.02.2022 și memoriului de arhitectură Pr.28/2022”.

În corpul proiectului de hotărâre RESPINS de Consiliul Local se menționează și faptul că „în data de 29.04.2021, în  conformitate cu prevederile HCL nr.168/25.04.2018 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia alei acces, zona Luna Parc, inițiator SC Oil Depol Service SRL, a fost emis certiflcatul de urbanism nr.1304/29.04.2021 în scopul declarat pentru: "construire locuințe colective D+P+2E+3Er(retras)". Prin cererea nr.27570/09.02.2022, societatea Viomar Inter SRL a solicitat avizul DGEF conform certificatului de urbanism nr.1304/29.04.2021 emis de Primăria municipiului Constanța în vederea obținerii autorizației de construire pentru terenul în suprafață totală de 260 mp. Prin adresa nr.R27570/25.02.2022, Secretarul general al municipiului Constanța a adus la cunoștință faptul că proiectul de hotărâre nr.510/2021 pentru prelungirea valabilității HCL nr.168/25.04.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitate de bd. Mamaia alei acces, zona Luna Parc, inițiator SC Oil Depol Service SRL, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat.

Anterior, societatea Viomar Inter SRL a depus cererea pentru emitere autorizație de construire nr.78.618/20.04.2023 însoțită de documentația aferentă pentru emiterea autorizației de construire având Ia bază certificatul de urbanism nr.1304/29.04.2021 în vederea executării lucrărilor de "construire locuințe colective D+P-1-2E+3Er(retras)".

Prin adresa nr. R178618/10.08.2023, primită de petentă în data de 09.10.2023, Serviciul autorizări construcții a solicitat acesteia completarea documentației depuse cu „Acordul Serviciului contracte administrarea economică a domeniului public și privat".

Prin adresa nr.212,902/02.11.2023 societatea Viomar Inter SRL revine cu cererea de eliberare aviz DASOE nr.27570/09.02.2022 și transmite, în completare, memoriul de arhitectură și Sentința civilă nr.276/2023, pronunțată de Tribunalul Constanța, definitivă prin Decizia Civilă nr.771/23.10.2023, pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul civil nr.5229/118/2022, precum și Certificatul eliberat de Curtea de Apel Constanța la data de 31.10.2023.

Pe baza documentației transmise, la Primăria Constanța sub nr.223758/17.11.2023, firma de evaluare solicită clarificări/informații suplimentare astfel încât prin adresa nr.225226/20.11.2023 societatea Viomar Inter SRL transmite clarificările/informațiile solicitate.

Prin adresa nr.R212902/22.11.2023, transmisă în data de 27.11.2023, Biroul juridic contencios și punere în aplicare a hotărârilor judecătorești comunică faptul că există litigii pe rol, respectiv - dosarul nr.6428/118/2016* cu termen de judecată 09.02.2024, precum și dosarul nr.7954/118/2023 cu termen de judecată nespecificat, în care, reclamantul Viomar Inter SRL oblige pâratul, Primarul Municipiului Constanța, să emită actul administrativ reprezentat de autorizația de construire”, se mai arată în proiectul RESPINS de Consiliul Local Municipal Constanța în cadrul ședinței din 28 decembrie a.c.


sursă foto:Facebook/CatalinIacob

 
Despre Viomar Inter SRL
 
Societatea figurează cu întrerupere temporară a activității, ca fiind înființată în anul 1994, cu sediul social în municipiul Constanța, pe strada Cașin. În 2005, asociatul Marcela Viorica Puia s-a retras din societate, potrivit Monitorului Oficial și a cesionat noului asociat întregul patrimoniu, activul și pasivul societății.

În prezent, asociat unic și administrator este Puia Mihăiță.

Potrivit www.termene.ro, compania are ca obiect de activitate - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane.
 
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Răspuns negativ primit de Viomar Inter SRL de la Primăria Constanța. Era vizată o investiție în Satul de Vacanță
 
Live-text. Consiliul Local Municipal Constanța se întrunește în ultima ședință din 2023 USR nu a votat modificarea impozitelor şi taxelor la nivelul municipiului în anul 2024. Mai multe proiecte au fost respinse!
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Componența comisiei de selecție ale proiectelor non-profit Consiliul Județean Constanța a alocat finanțări nerambursabile de 6 milioane de lei pentru cultură (DOCUMENT)

01 Apr 2024 1335

Aproximativ 200 de veterani din teatrele de operații au acum gratuitate pe mijloacele de transport în comun din municipiul Constanța(DOCUMENT)

01 Apr 2024 740

Nomad Atelier a elaborat documentația Proiectul de modernizare unor stații de transport în comun din Constanța mai scump cu 130.000 de euro(DOCUMENT)

25 Mar 2024 680

Harta strategică de zgomot pentru municipiul Constanța Sursa principală de zarvă este traficul rutier (DOCUMENT)

23 Mar 2024 698

Primăria Tuzla, județul Constanța, licitație importantă ce vizează delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor

19 Mar 2024 450

Vin alegerile, primarul nu se grăbește Recepția lucrărilor de mobilitate urbană din Constanța, un cartof fierbinte pentru administrația Chițac!

18 Mar 2024 2077

După doi ani de demersuri din partea USR Mangalia și urmare a adreselor ISC Construcțiile de pe taluzul Mangaliei ar putea fi oprite de instituțiile statului!

17 Mar 2024 839

Decizii ale Consiliului de Administrație Liliana Cristescu, mandat prelungit până în septembrie la conducerea Administrației Fondului Imobiliar SRL

13 Mar 2024 682

Consiliul Județean Constanța a alocat un buget de 5.500.000 lei pentru proiectele sportive! Care este data limită de depunere a acestora?(DOCUMENT)

10 Mar 2024 1476

Opinie cu rezerve Camera de Conturi a publicat raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale orașului Năvodari (DOCUMENT)

08 Mar 2024 788

Opinie cu rezerve Camera de Conturi Constanța, raport de audit asupra situațiilor financiare ale Municipiului Medgidia (DOCUMENT)

07 Mar 2024 783

2.6 milioane de euro puse la bătaie Consiliul Județean Constanța, programul de finanțări nerambursabile pentru anul 2024(DOCUMENT)

27 Feb 2024 886

Directorul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia conduce Comisia de evaluare anuală a lui Aurel Mototolea, managerul MINAC (DOCUMENT)

25 Feb 2024 847

Se prevalează de faptul că studiul ar fi o lucrare științifică Expertiza care ar recomada demolarea bazarului Gorbaciov, ținută la secret de conducerea Administrației Fondului Imobiliar SRL!

25 Feb 2024 2764

Când are loc și cine face parte din comisia de evaluare anuală a Leliei Rus Pîrvan, managerul Muzeului de Artă Constanţa? (DOCUMENT)

24 Feb 2024 1330